Carbon Capture Storage & Utilization

13 900 kr

DELKURS 1: 30 september DELKURS 2: 7 oktober DELKURS 3: 14 oktober TID: kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Ludvig Callermo Riedel

Telefon:
0708205559

E-post:
ludvig.callermo.riedel@nyteknikeducation.se

FN:s klimatpanel (IPCC) menar att en av vår samtids i särklass största utmaningar är reglering av mängden koldioxid i atmosfären. Sverige ska enligt det klimatpolitiska ramverket inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Ett sådant mål kräver kraftfulla minskningar av utsläpp och förmåga att skapa negativa utsläpp. Viktiga tekniker för detta är CCS (Carbon Capture & Storage), BECCS (Bio-Energy Carbon Capture & Storage), och CCU (Carbon Capture & Utilization). Om målet noll nettoutsläpp 2045 ska nås är det högaktuellt att kompetensutveckling och satsningar på CCS teknik sker nu då implementering och uppstart för användning av tekniken kan ta uppåt ett decennium.

CCS tekniken (koldioxidavskiljning och lagring) syftar till att fånga upp koldioxid från fasta utsläppspunkter, transportera det till- och lagra det i berggrunden under havsbotten. CCU teknik går ut på att hitta användningsområden för det uppsamlade kolet i stället för att begrava det i berggrunden. BECCS tekniken skapar negativa utsläpp av koldioxid genom energiutvinning av biomassa och lagring av det uppsamlade kolet i berggrunden.

Tyvärr är vissa utsläpp diffusa och svåra att helt eliminera. Därför blir det aktuellt för de aktörer som inte till 100% lyckas strypa utsläppen att i stället handla utsläppsrätter. För Sverige som har stor andel biomassa i energimixen finns alltså goda förutsättningar att göra affär på skapandet av kolflöden från atmosfären till berggrunden eller andra långsiktiga kolsänkor.

Syfte & mål

Målet med kursen är att kursdeltagaren ska skapa sig en övergripande förståelse för de möjligheter och utmaningar verksamheter står inför i en satsning mot koldioxidavskiljande teknik. En sådan förståelse inkluderar:

 • utformning och drift av anläggning
 • tekniska lösningar
 • policy och regelverk
 • affärsperspektivet
 • handel med utsläppsrätter

Kursens syfte är att genom spridning av det tekniska-, affärsmässiga- och regelmässiga perspektivet, bidra till Sveriges förmåga att minimera, eliminera eller skapa negativa koldioxidutsläpp.y

Lyssna när en av kurslärarna pratar om utsläppshandel i Thought Leadership-Podden:

Delkurs 1 – Tekniska byggstenar och drift

 • Varför planeras nu så mycket infångning av CO2?
 • CCS, Bio-CCS, CCU samt hybrider dem emellan
 • Vilka tekniker finns och är på ingång?
 • Utifrån vilka kriterier väljs teknisk lösning?
 • Implementation, byggnation
 • Drift
 • Transport och lagring
 • Produktifiering

Delkurs 2 – Utsläppshandel EU ETS

 • Övergripande om pågående och kommande reformer inom EU:s klimat- och energipolitik
 • Utvecklingen av EU:s utsläppshandel (EU ETS) och dess plats inom EU:s klimatpolitiska ramverk
 • Kostnadsdrivande faktorer för utsläppsrätter och spaning avseende framtida utveckling
 • Sektorskopplingar mellan bland annat energi, transporter och tung industri (framförallt EU ETS 2 och elproduktion)

Delkurs 3 – Policy, nulägesbild och framtidsutmaningar

 • CCU: användning av kolet
 • Den växande industrins behov
 • Nulägesbild av lagringsmöjligheter
 • Utmaningar framåt (transportinfrastruktur/juridik)
 • Case: Öresundskraft AB

Målgrupp

Kursen lämpar sig för personer som sitter i nyckelroller för teknikutveckling, affärsutveckling, och driftsfrågor inom utsläppsintensiva industrier (ex. fjärrvärme, kraftvärmeverk, pappersmassa, stålindustrin, cementindustrin, eller andra processindustrier) som vill skapa sig en ökad förståelse om CCS som en växande industri. Vi tror att verksamheten du jobbar för överväger, står inför en, eller befinner sig i ett tidigt skede av en satsning mot koldioxidavskiljningsteknik.

Kursledare

Hannes SonnsjöMerlin & Metis | EU ETS handel / marknadsperspektiv

Hannes Sonnsjö är energimarknadsanalytiker på konsultföretaget Merlin & Metis där han bland annat stöttar i frågor kring elmarknadsutveckling, politiska styrmedel och regleringar samt investeringsbeslut. Utöver rollen som konsult är han även doktorand på avdelningen för Miljö- och energisystem vid Lunds universitet. Hans forskning kretsar kring länkarna mellan teknikutveckling, politik/styrmedel och ekonomi/marknad med särskilt fokus på svensk och europeisk elförsörjning. Hannes har mångårig erfarenhet av energipolitik och strategiskt beslutsfattande, framför allt avseende leveranssäkerhet och försörjningstrygghet genom sitt arbete inom såväl Länsstyrelsen som på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Erik DahlénEcowrote AB | Tekniskt perspektiv

Utbildad maskiningenjör med mångårig erfarenhet inom utveckling av processer och system för energigaser och CO2-avskiljning. Med en bakgrund inom gasverk har han tidigare arbetat som provningsingenjör på gastekniskt laboratorium, besiktningsman för gasinstallationer och driftsingenjör vid gasproduktionsanläggning. Därtill sitter han på kompetens inom process- och affärsutveckling och har en tjänst som ansvarig för forskning och utveckling av CO2-avskiljning.

Fredrik Boman – Granitor Aenigma AB | Nulägesbild och utveckling framåtFredrik Boman

I sin roll som senior projektledare driver Fredrik stora och komplexa utvecklingsprojekt, i dagsläget uteslutande inom marknaden för CCS och CCU. Fredrik har en bakgrund från processindustrin och marknaden för termisk energi- och kraftproduktion samt flerårig erfarenhet av affärsutveckling.

 

Peter Butros – Granitor Aenigma AB | Den växande industrins behovPeter Butros

Som civilingenjör inom energisystem arbetar Peter gärna med projekt relaterade till sol-, vind-, vatten- och biobränsleenergi. Peter har djup kunskap om industriella kraftverk och deras olika komponenter. Han har också erfarenhet av områden relaterade till kraftverk som förbränning, termodynamik och prestanda.

 

Olof Jangsten – Granitor Aenigma AB | Case: Öresundskraft ABOlof Jangsten

Är senior projektledare och team leader inom förstudier och finansiering hos Aenigma. Han är civilingenjör med lång erfarenhet inom design-, optimering- och underhållsfrågor inom fjärrvärmenät. 

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår en heldagskurs samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.