Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

11 900 kr

KURSDAG 1: 5 september KURSDAG 2: 12 september TID: kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Ludvig Callermo Riedel

Telefon:
0708205559

E-post:
ludvig.callermo.riedel@nyteknikeducation.se

CBAM
Carbon Border Adjustment Mechanism

EU:s utsläppshandelssystem som syftar till att begränsa utsläppen inom unionen kompletteras nu av Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) som ska strama åt utsläpp förknippade med varor och material som importeras till EU. I kort, en koldioxidtull. Redan i januari 2024 kommer vissa importörer behöva redovisa för Q4 2023, och från 1 januari 2026 beräknas systemet permanent vara på plats. Inför rapportering enligt CBAM behövs förståelse för hur direktivet påverkar inköp, internationella samarbeten och organisationens hållbarhetsperspektiv.

Den inledande fasen av CBAM kommer beröra koldioxidintensiva sektorer som importerar från utanför EU:s gränser. Det handlar främst om CO2-utsläpp kopplat till cement, järn och stål, handelsgödsel, aluminium, elektricitet och vätgas. När direktivet är permanent på plats ska alla importerade varor, med tillhörande utsläpp, rapporteras.

Syftetmed kursen är att hjälpa deltagarna att förbereda sig för att effektivt och på rätt sätt hantera CBAM-effekter i sina organisationer.

Vad får man i kursen?

 • Verktyg för att inkludera CBAM i organisationens hållbarhetsrapportering 
 • Förståelse för CBAMS principer och lägesanalys 
 • Förståelse för rapportering och regelefterlevnad enligt CBAM  
 • Kunskap kring värdefullt förberedelsearbete inför CBAM 

 

Delkurs 1

Introduktion till CBAM

 • Introduktion till CBAM och dess syfte
 • Koppling till klimatmål och gröna initiativ
 • Utvecklingen av mekanismen och överblick på implementering av direktivet  
 • Var står vi idag?  
 • När ska man vara redo? – Övergångsperiod 
 • Hur relaterar CBAM till befintliga EU-regelverk? 

Hur fungerar CBAM: processer och principer? 

 • Identifiering och förståelse av de specifika kategorierna som definierar CBAM 
 • Översikt av de metoder som används för att beräkna produkters koldioxidavtryck? 

Internationellt perspektiv och framtidsutsikter 

 • Potentiella förändringar och utvecklingar av CBAM 
 • Hur påverkar direktivet politiken i länder/regioner utanför EU?  
 • Ringar på vattnet?  
 • Handelshinder? 
 • Påverkan på internationella avtal och samarbeten 

Delkurs 2

Värdet av CBAM kopplat till ekonomisk teori

 • Koppling till ekonomisk teori och policydiskussion.  
 • Vad är värdet av att ställa om till grön produktion? 
 • Verktygslåda för argumentation och stakeholder-kommunikation i strategiska vägval kopplat till CBAM. 

Att möta CBAM-direktivet

 • Utvärdera påverkan på inköpsbeslut 
 • Strategier för att hantera koldioxidavtryck i leverantörskedjan 
 • Strategier för att möta CBAM-krav 

Förberedelser för rapportering och dokumentation 

 • Integrera CBAM i organisationens hållbarhetsmål 
 • Uppdaterad hållbarhetsredovisning med hänsyn till CBAM 
 • Metoder för att minimera CBAM kostnader 
 • Hur påverkar CBAM andra beslut i organisationen 
 • Inköp 
 • Leveranskedjor  
 • Nya kontaktnät 
 • Produktframtagning  
 • Att source:a inom Europa 

Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som i din yrkesroll har ansvar för compliance och hållbarhetslagstiftning. Vi tror att du arbetar som beställare, eller med inköp, policy- och regelefterlevnad eller har hållbarhetsansvar. Kursen lämpar sig också för hållbarhetskonsulter, hållbarhetschefer, företagsledare och till den som arbetar inom produktion.   

Lärare 

Pontus Cerin Docent i företagsekonomi och Teknologie doktor; är lektor vid Linköpings universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är Sveriges expert för ISO-förhandlingar inom hållbar finans och rådgivare för Energimyndigheten om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Pontus har tidigare varit verksam inom IT, innovation och miljöfrågor hos bl.a. Ericsson och Exportrådet i Chicago. Han har flera publikationer om styrmedel för miljöfrågor och industriell utveckling samt utredningar åt myndigheter i frågan.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår tre halvdagskurser samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.