Certified Chief Technology Officer (CTO)

69 900 kr

DATUM: Dag 1 & 2: 25 + 26 september Dag 3 & 4: 16 + 17 oktober Dag 5 & 6: 13+ 14 november Dag 7 & 8: 10 + 11 december TID: kl. 09:00-17:00 samtliga kursdagar FORMAT: Fysiskt i klassrum SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 september

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Vilma Burman

Telefon:
0709495892

E-post:
vilma.burman@nyteknikeducation.se

Ladda ner broschyren om
Chief Technology Officer

Namn

Bli certifierad CTO – en nyckelroll i gränslandet mellan teknik och affär

Ny teknik är i centrum för i stort sett varje företags utveckling. Framgångsrika bolags utveckling och överlevnad bygger på en förmåga att snabbt anpassa strategi, teknikval, arbetssätt, organisation och ledarskap till de nya förutsättningar som teknikens och marknadens utvecklingslogik kräver. Vid varje givet tillfälle.

Men teknikutvecklingen påverkar inte bara företagets operationella struktur, den har också ofta en fundamental påverkan på företagets affärsmodell och kommersiella förutsättningar. Som CTO ligger därför ansvaret för att kombinera perspektiv såsom strategi, teknik, operationell struktur och affärsmodell på dig.

Som CTO ställs du inför en stor variation av utmaningar, rollen är komplex. Att leda och navigera dig, ditt team och ditt företag genom blixtsnabb teknikutveckling, förstå tekniken i en kommersiell kontext, säkerställa en robust teknisk arkitektur, bygga partnerskap, utvärdera förvärv och behärska M&A-processer är delar av din vardag.

”Så leder du framgångsrik teknisk, operationell och kommersiell utveckling i gränslandet mellan teknik och affär”

Vem riktar sig utbildningen till?

Utbildningen Certified CTO riktar sig till dig som vill fördjupa dig i CTO:s ansvarsområden och få ett helhetsperspektiv. Den riktar sig till dig som är eller siktar på att bli CTO, teknisk ledare/chef eller annan liknande strategisk/operativ roll i gränslandet mellan teknik och affär.

Utbildningen förbereder dig för rollen som CTO, eller bekräftar och fördjupar kunskapen och ger dig som redan är CTO ett ”kompetenskvitto”. Den ger dig inspiration och ett kunskapsmässigt fundament att stå på, i teori och praktik, samt förmågan att fungera framgångsrikt i CTO-rollen.

Expertgrupp bakom utbildningen – och som lärare

Utbildningens innehåll är framtaget och validerat i dialog, djupintervjuer och workshops med ett tiotal erfarna CTO:er från bolag såsom Ericsson, Scania, Translink, ICA, Combitech, Sally-r, Icomera och Afry.

Under utbildningen möter du såväl ämnesexperter, forskare, rådgivare som CTO:er från bolag i olika branscher, av olika storlek och i olika utvecklingsfaser.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att utbilda dagens och morgondagens CTO:er och bestycka dem med rätt kunskap och förmåga för att framgångsrikt leda teknisk, operationell och kommersiell utveckling i gränslandet mellan teknik och affär.

Under utbildningen fördjupar du bland annat din kunskap i:

 • Hållbar affärs- och teknikutveckling i symbios
 • Teknisk strategi, tekniskt ledarskap och operationell struktur/arkitektur
 • Sambandet mellan kundbehov och värdeerbjudande
 • Ledning i tekniska och kommersiella sammanhang och kommunikation
 • Partnerskap och innovation, M&A och finansiering
 • Risk och säkerhet

Certifiering och examensuppgift

Utbildningen leder till certifiering som utfärdas av Ny Teknik Education och kursledningen. För certifiering krävs närvaro på kursdagarna, aktiv medverkan i diskussioner och gruppuppgifter samt godkänt examensarbete inklusive inlämning och presentation. Vi bedömer att du behöver lägga ungefär 12-16 timmar (totalt) på hemuppgifter fördelat mellan kursblocken.

Dag 1:

 •  Uppstart och Introduktion
  • Presentation av hemuppgift
  • Rollen som CTO: Hur definieras rollen och hur skiljer den sig mellan bolag?
 • CTO som ledare
  • Guidning och motivering av tekniska team
  • Hur bygger vi effektiva team: innovation och samarbete
  • Kulturella skillnader, mångfald och inkludering
  • Konflikthantering och beslutsfattande

Kurslärare dag 1: Alexander Novella, Mats Karlsson, Johanna Olsson

Dag 2:

 • Hållbar affärs-och teknikutveckling i symbios
  • Modern affärsutveckling
  • Strategier för att integrera hållbarhetsmål i teknikutvecklingsprocessen
  • Hur teknisk innovation kan användas för att uppfylla regelverk och ansvarstagande
 • Teknisk Strategi
  • Formulering och genomförande av teknisk strategi i linje med affärsstrategin
  • Tekniska möjligheter som stöder tillväxt och konkurrenskraft
  • Innovation, vision och förmåga att inspirera internt

Kurslärare dag 2: Alexander Novella 

Dag 3: 

 • Från kundbehov till värdeerbjudande
  • Ledning och produktutveckling på tekniska området
  • Samspel mellan produkt och kundvärde
  • Utifrån-in perspektiv
  • Balans mellan behov och lösning
 • Operationell struktur/ Teknisk arkitektur
  • Hur designar man tekniska strukturer för att stödja affärsstrategi?
  • IT stöd för att kunna leverera på värdeerbjudandet
  • Så översätter du strategi till den tekniska strukturen

Kurslärare dag 3: Anders Ångström, Jonas Ekman  

Dag 4: 

 • Organisation, ledning och styrning
  • Vilka förmågor krävs för att realisera den tekniska strategin?
  • Metoder för att behålla och rekrytera kvalificerad personal
  • Arbetssätt och metoder för en agil organisation
 • Innovation och partnerskap
  • Innovation och kreativ kultur i teknikteamet
  • Organisatorisk förmåga
  • Innovationsprocess och hantering av tekniska produktlivscykler

Kurslärare dag 4: Mattias Axelsson

Dag 5: 

 • Effektiv kommunikation
  • Kommunikation och retorik med olika typer av intressenter
  • Kommersiell kommunikation
 • Mergers & Acquisitions
  • Strategiska vägval, kärnkompetens och investering
  • Tekniska samarbeten och partnetskap inkl. sourcingstrategier och sourcingval

Dag 6: 

 • Risk Management
  • Vad menar vi egentligen med risk och riskhantering? Här går vi igenom grundläggande begrepp samt skillnader och samband dem emellan.
  • Hur identifierar och konkretiserar vi riskerna i just vår verksamhet? Här går vi igenom vanliga typer av risk som likviditetsrisk, operativa risker och projektrisker.
  • Hur analyserar och mäter vi våra risker? Här går vi ytterligare på djupet för att förstå vilka risker vi behöver prioritera.
  • Hur skapar vi ett robust kontrollsystem i syfte att uppnå operativ motståndskraft och långsiktig tillväxt? Här går vi igenom kontroller och deras effekt på risk.
 • Säkerhet: IT/OT
  • Hantera och minimera säkerhetsrisker inkl. cybersäkerhetshot
  • Säkerhetsstandarder för OT
  • Implementera & övervaka skyddande säkerhetsåtgärder

Kurslärare dag 6: Christer Wessman, Mats Karlsson Landré

Dag 7: 

 • Finansiering och business case
  • Hur bygger man ett businesscase?
  • Kapitalbindning, resultat och kassaflöde
  • Praktisk övning och diskussion
 • AI som verktyg i teknikutveckling
  • Teamet och AI: hur får vi våra medarbetare att lita på AI verktyg? Hur ser kunskapskurvan ut?
  • Hur kan vi navigera oss i AI-landskapet? Hur säkerställer vi att organisationen har koll på de verktyg som är användbara?
  • Affärsnytta med AI
  • Data Governance: var kommer vår data ifrån, hur säkerställer vi att den är korrekt och pålitlig?

Kurslärare dag 7: Christina Lemark, Tord Johnson 

Dag 8: 

 • Presentation och diskussion av hemuppgift
 • Gästföreläsning
 • Certifiering
 • Utvärdering och avslut av kurs

Kurslärare dag 8: Alexander Novella  

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är eller siktar på att bli CTO, teknisk ledare, teknikchef eller liknande strategisk och/eller operativ roll i gränslandet mellan teknik och affär. Den riktar sig också till dig som har en teknisk ledarroll i en IT/tech-relaterad miljö.

Din bakgrund kan exempelvis vara ingenjör, projektledare, teknisk projektledare, linjechef, produktchef, produktionschef, tekniskt orienterad företagsledare, teamledare, IT, CIO, entreprenör/ledare i techbolag eller annan liknande yrkesroll inom teknikintensiv verksamhet, IT/tech-relaterade bolag eller industri.

Kurslärare

Alexander Novella är erfaren ledare, chef inom affärsförändring och ett affärsutvecklingsproffs med en gedigen erfarenhet av arbete på företagsledningsnivå med över 700 anställda och inom managementkonsultbranschen. Kunnig inom att driva förändring, marknadsanalys, strategiutveckling, affärsplanering, affärsmodellsinnovation, affärsprocessutveckling, organisationsutveckling och ledarutbildning. I dag är han grundare och partner på Responsible Growth och medgrundare i Ampco.

Christer Wessman har mångårig praktisk erfarenhet av riskhantering från bland annat storbanken Nordea. Han är senior specialist inom hantering av operativa risker vilket är den typ av risker som uppstår till följd av människor, processer, IT-system och externa händelser, dvs den typ av risk som finns inom all slags verksamhet. Christer har ett mål- och processorienterat synsätt på risk och riskhantering och hjälper i dag företag och personer att effektivisera sitt arbete med risker genom sitt konsultbolag Double U Consulting AB.

Anders Ångström

Anders Ångström är partner och senior konsult på A-focus AB där han hjälper B2B-bolag, innovatörer och forskare att förstå sina målgruppers behov och köpprocess på djupet, och arbeta behovscentrerat när de vill lyckas bättre med validering av kundbehov, affärs- och produktutveckling, marknadsföring och försäljning, go-to-market, onboarding samt customer success. I sin roll genomför Anders konsultuppdrag, utbildningar och föreläsningar samt handleder och coachar grupper.

 

Christina Lemark har en bakgrund i bankvärlden där hon arbetade i nästan 30 år. Sedan 2013 driver Christina eget företag där hon utbildar och föreläser inom företagsekonomi. Christina anser att varje företag skall kunna på bästa sätt förestå, tolka och kunna utnyttja de inre och yttre ekonomiska förutsättningarna. När bör företaget gasa, när bör företaget trycka på bromsen? Kan man utläsa tidiga röda varningsflaggor? Vad betyder detta för just ditt företag? Företagsekonomi enligt Christinas skall vara spännande, möjlighetsskapande och tankeväckande.

Jonas Ekman, PA ConsultingJonas Ekman är rådgivare och konsult, som jobbat med digitalisering i snart 20 år, med fokus på tillverkande industri. Han har bakgrund i digital transformation drivet av affärssystemsbyten, och har sen dess hjälpt organisationer att vara verksamhetsdrivande i val och införande av ny teknik och nya applikationer. Jonas drivs av att skapa förståelse för helheten, så som att information från fabriksgolvet har spårbarhet hela vägen upp till rapporteringen för koncernledningen.

Mats Karlsson

Mats Karlsson, CTO på Icomera är den ursprungliga uppfinnaren av Icomeras patenterade uppkopplingsteknologi och var med och grundade företaget 1999. Mats etablerade även affärssegmentet Wi-Fi för tågpassagerare. Med över 25 patent inom mobil kommunikation för fordon sträcker sig hans expertis till att utveckla såväl mjukvara som hårdvara, samt organisationer och människor. Utöver Icomera investerar Mats i och ger råd till ekofokuserade satsningar inom sol- och vindenergi, ekotransporter och passivhusdesign.

Mats-KarlssonLandre

Mats Karlsson Landré, Lead Expert OT Security Advisor på Afry är en välkänd profil inom den svenska säkerhetsbranschen. Han har över 3o års erfarenhet från en lång rad områden, all från teknisk penetrationstestning och fysiskt skydd, via ledningssystem, säkerhetsskydd och arkitektur, till governance och ledarskap. Han arbetar som  säkerhetsrådgivare på AFRY och är en  uppskattad talare på säkerhetsevenemang.

 

Johanna Olsson

Johanna Olsson, lärandeformgivare, facilitator och medgrundare av The Hows har arbetat i över 10 år med ledarskap och kreativa processer inom utbildningssystemet, både inom privat och offentlig sektor, på en global nivå. Hon har gedigen erfarenhet av att utforma och leverera meningsfulla lärandeupplevelser för internationella deltagare och fjärrteam.

 

Mikael Cato, Chief Digital Officer på Scania har lång erfarenhet av affärsutveckling och ledarskap inom IT-konsultbranschen. Under de senaste åren har Mikael varit engagerad i utvalda styrelseuppdrag såsom B3 Consulting Group (noterat på börsen), Scania Sales China Ltd, Scania Sustainability Board och Combient Advisory Board.

 

Tord Johnson, CTO på MTEK har en doktorsexamen i mikroelektronik och lång erfarenhet av att stötta kunder inom produktions-och tillverkningsteknologier samt säkerställa leveranskedjan för att minska time-to market, upprätthålla hög kvalitet och minska tillverkningskostnader. Tord har under de senaste 15 åren arbetat hos MTEK på en global nivå där han även varit med och författat fyra böcker om design och tillverkningsexcellens för elektronikindustrin.

Kursavgift
Avgiften för kursen är 69.900 kr ex moms.

I priset ingår certifiering, 8 kursdagar, lunch, för- och eftermiddagsfika under kursdagarna samt full dokumentation.

Grupprabatt
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format
Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm. Adress och annan praktisk info skickas till deltagarna i samband med registrering.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!