Certified Systems Lifecycle Manager

39 500 kr

Kursdatum DAG 1: 10 april (Systems Engineering) DAG 2: 11 april (Requirements Engineering) DAG 3: 15 maj (Configuration Management) DAG 4: 16 maj (Logistics Engineering & Management) DAG 5: 4 juni (Technical Management) SISTA ANMÄLNINGSDAG: 1 april Kurslokal: Ny Teknik Educations kurslokaler Adress: Linnégatan 14, Stockholm

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Certified Systems Lifecycle Manager – det kompletta kurspaketet för effektiv hantering av komplexa tekniska system, produkter och tjänster!

Den snabba tekniska utvecklingen i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Såväl företag, offentlig förvaltning och individ ställs inför en morgondag som blir alltmer komplex och svåröverskådlig. Hur hanterar du denna situation?

Ny Teknik Education arrangerar i samarbete med Syntell ett kvalificerat utbildningsprogram baserat på etablerad, beprövad metodik som hjälper dig att effektivt definiera, utveckla och livscykelhantera system, produkter och tjänster – med hög nytta och låg livscykelkostnad (LCC). I de fem delkurserna har vi samlat ”Best Practice” i form av internationella standarder, ramverk och erfarenhet – allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i dina projekt!

För att bli framgångsrik på dagens marknader så är det avgörande att ha förmågan att tänka och agera i termer av System (för att vi behöver tänka större än någonsin tidigare), tänka och agera i termer av Livscykel (för att vi behöver tänka längre än någonsin tidigare) och i termer av Management (för att vi behöver agera, organisera och leda smartare).

Utbildningen Certified Systems Lifecycle Manager utgörs av de fem delkurserna:

  1. Systems Engineering & Lifecycle Management – Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), lösningar som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.
  2. Requirements Engineering– Kursen Requirements Engineering adresserar utmaningen med kravutveckling och kravhantering på ett övergripande sätt som är enkelt att ta till sig. Den ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav.
  3. Configuration Management– Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration.
  4. Logistics Engineering and Management – Logistics  Engineering & Management och Integrated Logistics Support (ILS) är ett sätt att förutsäga och dimensionera de underhållsresurser ett komplext system behöver under sin förväntade livslängd för att uppnå önskad tillgänglighet. Logistics Engineering & Management och ILS är starkt kopplat till Systems Engineering, kravhantering och Asset Management och är understött av effektivt Configuration Management.
  5. Technical Management – kursen Technical Management (TM) eller teknisk projektledning ger dig djupare förståelse för metoderna och verktygen liksom de personliga egenskaperna du behöver för att effektivt och framgångsrikt planera och leda ditt projekt.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

  • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
  • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
  • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
  • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
  • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!