Certified Systems Lifecycle Manager

29 500 kr

KURSDATUM
DAG 1 6 oktober (Systems Engineering)
DAG 2 7 oktober (Requirements Engineering)
DAG 3 27 oktober (Configuration Management)
DAG 4 28 oktober (Logistics Engineering & Management)

LOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Sthlm (eller på distans online)

Artikelnr: cslm01 Kategori:

Certified Systems Lifecycle Manager – det kompletta kurspaketet för effektiv hantering av komplexa tekniska system, produkter och tjänster!

Den snabba tekniska utvecklingen i vår värld skapar oändliga möjligheter, men också utmaningar. Såväl företag, offentlig förvaltning och individ ställs inför en morgondag som blir alltmer komplex och svåröverskådlig. Hur hanterar du denna situation?

Ny Teknik Education har i samarbete med Syntell lanserat ett nytt kurspaket baserat på etablerad, beprövad metodik som hjälper dig att effektivt definiera, utveckla och livscykelhantera system, produkter och tjänster – med hög nytta och låg livscykelkostnad (LCC). I de fyra kurserna har vi samlat ”Best Practice” i form av internationella standarder, ramverk och erfarenhet – allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i dina projekt!

För att bli framgångsrik på dagens marknader så är det avgörande att ha förmågan att tänka och agera i termer av System (för att vi behöver tänka större än någonsin tidigare), tänka och agera i termer av Livscykel (för att vi behöver tänka längre än någonsin tidigare) och i termer av Management (för att vi behöver agera, organisera och leda smartare).

Utbildningen Certified Systems Lifecycle Manager utgörs av de fyra delkurserna:

  1. Systems Engineering & Lifecycle Management – Systems Engineering (SE) är en väletablerad metodik som hjälper dig att utveckla och livscykelhantera lösningar (produkter och tjänster), lösningar som är baserade på de faktiska behoven. Ett välorganiserat systemarbete möjliggör effektivare styrning, tydligare kommunikation, bättre dokumentation, högre kvalitet och bättre resultat. Det skapar förutsättningar för snabba, men kontrollerade, förändringar för att möta en föränderlig omvärld.
  2. Requirements Engineering– Kursen Requirements Engineering adresserar utmaningen med kravutveckling och kravhantering på ett övergripande sätt som är enkelt att ta till sig. Den ger dig definitioner och förståelse för termer och begrepp samt en verktygslåda så att du är bättre rustad för att arbeta med krav.
  3. Configuration Management– Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration.
  4. Logistics Engineering and Management – Logistics  Engineering & Management och Integrated Logistics Support (ILS) är ett sätt att förutsäga och dimensionera de underhållsresurser ett komplext system behöver under sin förväntade livslängd för att uppnå önskad tillgänglighet. Logistics Engineering & Management och ILS är starkt kopplat till Systems Engineering, kravhantering och Asset Management och är understött av effektivt Configuration Management.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fyra kurser Systems Engineering (SE), Configuration Management (CM)Requirements Engineering (RE) samt Logistics Engineering & Management kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet. Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fyra kurser (2 + 2 kursdagar).

För dig som vill gå 1, 2, 3 eller alla 4 kurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

  • 1 kurs: 8 900 kr ex moms (ordinarie pris)
  • 2 kurser: 14 900 kr ex moms (2 900 kr i rabatt)
  • 3 kurser: 22 900 kr ex moms (3 800 kr i rabatt)
  • 4 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 29 500 kr (6 100 kr i rabatt)