Certifierad AML Specialist

19 900 kr

KURSDATUM Dag 1: 15 maj Dag 2: 16 maj TIDER: Kl. 09:00-17:00 (gäller alla kursdagar) FORMAT: Fysiskt i klassrum hos Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 maj

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Välj person…

Telefon:
Välj telefonnummer…

E-post:
Välj e-post…

En utbildning om anti-penningtvätt och hur du bryggar gapet mellan teori och praktik

Penningtvättslagen och de krav som lagstiftningen ställer på verksamhetsutövare har funnits i dess nuvarande form sedan 2017. Trots att den grundläggande medvetenheten är relativt hög, råder fortsatt stor osäkerhet kring hur lagkraven rent konkret ska appliceras i verksamheterna. Detta exemplifieras kanske tydligast av Finansinspektionens senaste sanktionerna som tydligt pekar på att verksamhetsutövare brister i just översättning av lagkraven i praktiken.

Konsekvenserna av brister i gränslandet mellan teori och praktik syns ofta som tydligast i samband med system- och automatiseringslösningar. Ett av många exempel på detta är när modeller för övervakning av transaktioner (transaktionsmonitorering) ska utformas för att täcka eller mitigera en specifik penningtvätts- eller terrorfinansieringsrisk. Isolerad kunskap om anti-penningtvättsrisker räcker sällan. Grundläggande förmågor inom och förståelse för data, modellutveckling och system är en förutsättning för att göra rätt.

Få människor besitter den nödvändiga kunskapen som krävs. Samtidigt har behovet aldrig varit större, eftersom arbetet mot penningtvätt och terrorismfinansiering automatiseras i allt högre grad.

Syfte och mål

Kursen Certifierad AML Specialist fokuserar på HUR man rent konkret översätter och applicerar regelverk, föreskrifter och praxis i praktiken. Som deltagare kommer du bland annat lära dig hur man bedömer risker och mitigerande åtgärder, hur man utformar kontroller och säkerställer deras effektivitet, samt hur man genomgående bibehåller den röda tråden och det riskbaserade förhållningssättet.

Kursen är perfekt fördjupning för dig som besitter grundläggande kunskaper på området eller dig som arbetar med AML idag och vill ta nästa steg i karriären.

Vad kursen ger dig som deltagare:

 • Ta del av konkreta lärdomar och insikter från kursföreläsarnas fleråriga erfarenhet av praktiskt arbete med AML
 • Möjligheten att få insyn i och dra lärdomar från tidigare sanktionsbeslut samt hur bristerna däri kan åtgärdas i praktiken
 • Konkreta verktyg för att utveckla, implementera, riskhantera och validera olika typer av AML-modeller
 • Utbyte av erfarenheter med branschkollegor
 • Flera interaktiva övningselement som uppmuntrar till aktiv involvering av kursdeltagarna

Kursens upplägg

Kursen består av olika ämnesblock fördelade över de två kursdagarna. Varje ämnesblock kommer undervisas av en eller flera föreläsare vars främsta expertområde ligger inom just det ämnet. Kursen avslutas med ett certifieringsprov.

Dag 1

 • Välkommen – inledning
 • Förmiddagens innehåll:
  • Allmän riskbedömning
  • Kundriskklassifiering
 • Eftermiddagens innehåll:
  • Re-cap
  • Praktisk övning #1
  • Kundkännedom
  • Praktisk övning #2

Dag 2

 • Sammanfattning dag 1
 • Förmiddagens innehåll:
  • Transaktionsmonitorering
  • Modellriskhantering
 • Eftermiddagens innehåll:
  • Re-cap
  • Praktisk övning #3
  • Validering
  • Styrning, kontroll & rapportering
  • Senaste AML-trenderna
 • Certifiering och avslut

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som arbetar AML/CFT i första eller andra försvarslinjen. Då detta inte är en grundkurs bör du som kursdeltagare vara bekant med vanligt förekommande begrepp och besitta grundläggande kunskap inom området.

Du arbetar företrädelsevis inom bank-, finans eller spelbranschen i yrkesroll som exempelvis:

 • AML/KYC Analytiker
 • AML/KYC Specialist
 • AML/KYC Officer
 • AML Data Analyst
 • AML/KYC Team Lead
 • Centralt Funktionsansvarig
 • Särskilt utsedd befattningshavare
 • Compliance Officer
 • Risk Officer
 • Chief Compliance Officer/Head of Compliance

Kurslärare

Max Knape arbetar som Director på Frank Penny, Sverige enda konsultfirma med renodlad fokus på anti-penningtvätt. Han har flerårig erfarenhet inom AML-området, där han som expert varit rådgivare åt- och drivit ett antal projekt på såväl storbanker som mindre finansiella institut. Max främsta expertområden ligger inom allmän riskbedömning, utveckling av modeller för kundriskberäkning och transaktionsmonitorering samt tillhörande processer och rutiner för modellriskhantering. Han är dessutom en föreläsare och publicerar återkommande rapporter och artiklar på ämnet AML.

Linn Sundström arbetar som Senior Manager på Frank Penny, Sveriges enda konsultfirma med renodlat fokus på anti-penningtvätt. Hon har lång erfarenhet inom samtliga delar av AML-området och goda kunskaper om bankernas konkreta arbete med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom åren har Linn bland annat varit Head of AML för två av nordens största nischebanker. Hon är dessutom en ledande AML-tänkare och publicerar ofta insiktsfulla rapporter och annat innehåll.

Niklas Schenström arbetar som Senior Manager på Frank Penny, Sveriges enda konsultfirma med renodlat fokus på anti-penningtvätt. Han är en av bolagets mest seniora AML-specialister och väl ansedd som expert inom området. Han har gedigen erfarenhet från en rad nyckelroller i flera AML-organisationer, både rent operativt och i olika rådgivande kapaciteter.

SannaMari Bölenius  arbetar som Manager på Frank Penny, Sveriges enda konsultfirma med renodlat fokus på anti-penningtvätt. Hon är en senior AML-expert med lång erfarenhet av praktiskt arbete genom hela riskhanteringskedjan – från allmän riskbedömning till kundkännedom, transaktionsmonitorering, modellriskhantering och rapportering. SannaMari har själv drivit AML-projekt på både storbanker, nische-banker och betaltjänstinstitut där hon utvecklat en djup förståelse för hur det riskbaserade förhållningssättet appliceras i praktiken. Inom AML är hon dessutom en flitig föreläsare och sakkunnig författare till flera rapporter och artiklar.

Kursavgift
Avgiften för kursen är 19.900 kr ex moms.

I priset ingår certifiering, 2 kursdagar, lunch samt för- och eftermiddagsfika under kursdagarna samt full dokumentation.

Grupprabatt
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format
Ny Teknik Educations kurslokaler i centrala Stockholm. Adress och annan praktisk info skickas till deltagarna i samband med registrering.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!