Certifierad AML Specialist – nya direktiv, regler, riskbaserat förhållningssätt och praktisk tillämpning

8 500 kr9 900 kr

KURSDATUM 31 augusti, 2021
KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (begränsat antal platser)
MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online

Nollställ
Artikelnr: ceraml Kategori:

Nyheter och fördjupning – bli Certifierad AML Specialist!

Svenskt näringsliv och bankväsendet har skakats av flera omfattande penningtvättshärvor i närtid. Skandalerna har avlöst varandra med avsatta bankledningar, polisanmälningar och dryga böter som följd. Som verksamhetsutövare inom bank-, finans- och spelbranschen kräver lagstiftningen att du tar ansvar i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kursen Certifierad AML Specialist har fokus på praktisk tillämpning och regelefterlevnad. Kursens syfte är att ge dig med grundförståelse för penningtvätt och finansiering av terrorism kunskaper om HUR du med ett riskbaserat förhållningssätt kan implementera effektiva rutiner och processer samt arbeta praktiskt för att möta den skärpta lagstiftningens krav. Målet är att ge dig en djupare förståelse för hur du effektiv motverkar penningtvättsrisker inom samtliga delar av verksamheten.

 

Medverka i klassrum eller på distans online – varierade priser!

Självklart kan du välja att medverka på distans i vårt virtuella klassrum om du föredrar det framför att medverka i klassrummet.

Du som deltar på distans får samma innehåll och kvalitet och är en del av kursgruppen på samma sätt som om du skulle varit om du medverkat i klassrummet fysiskt.

BEGRÄNSAT ANTAL I KLASSRUMMET I och med pandemin så har vi begränsat antal deltagare som vi släpper in i klassrummet.

För dig som deltar i klassrummet är det bra att veta att vi säkerställa en väl anpassad gruppstorlek så att vi kan hålla avstånd och säkerställa att alla råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs.

VARIERAD PRISSÄTTNING För de som föredrar att vara med på distans online, eller som inte får plats i klassrummet, så erbjuder vi ett justerat pris (8 500 kr ex moms, ord. pris 9 900 kr ex moms) eftersom distansdeltagare inte har tillgång till kurslokal, lunch och fika, enskilda samtal med kursledaren samt nätverkande på samma sätt som deltagarna i klassrummet har.

 

Ur innehållet

Kursen inleds med en kort guidning genom AMLs ekosystem för att sedan fokusera på praktiska frågor i syfte att skapa en strukturerad förvaltning och kontroll för att förebygga penningtvätt:

 • Vilka rutiner och processer behöver finnas på plats, när ska de utföras och av vem?
 • När ska du agera kontra inte agera?
 • Vilken dokumentation behöver du ha på plats?
 • När anses dina efterforskningar vara tillräckligt kraftfulla – räcker det som gjorts eller behövs ytterligare åtgärder?
 • När ska du rapportera till FIPO?
 • Hur identifieras en verklig huvudman i stiftelser?

Eric Sävenfalk - Certifierad AML SpecialistDessa och många andra praktiska frågor kommer besvaras under kursen som dessutom bjuder på en inledande överflygning som belyser skillnaderna mellan det 5:e och 4:e penningtvättsdirektivet.

Lärare på kursen år Eric Sävenfalk som för övrigt arbetar som konsult på Accenture med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention.

 

Kursen avslutas med en certifiering

Du som arbetar med penningtvättsfrågor behöver visa prov på löpande kompetensutvecklingsinsatser för berörd tillsynsmyndighet. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

Så går certifieringen till

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 40-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagen. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

 

Nya kunskaper och insikter du tar med dig hem från kursen

 • Riskbaserat förhållningssätt och kundkännedomsåtgärder – metoder, rutiner och processer
 • Penningtvättsprocessen och många exempel på praktiskt agerande
 • Hur man identifierar misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism
 • När du ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen

 

Fem goda anledningar till att gå kursen

 • Vid avslutad kurs kommer deltagaren få en djupare förståelse för området
 • Kursdeltagaren får ta del av Best Practice inom området
 • Kursen fokuserar på praktisk tillämpning och skall därför ge deltagarna verktyg och vägledning i det dagliga arbetet framåt
 • Möjlighet till att få svar på frågor och funderingar som deltagarna står inför till vardags
 • Kunna påvisa goda kunskaper inom området efter godkänd certifiering

Hur du frågor eller funderingar om våra utbildningar så kontakta oss.

Kursens upplägg

09:00 Introduktion

 • Introduktion till kursen och översikt av området
 • Stämmer medias bild av bankerna verkligen?

09:45 Riskbedömning och rutiner

 • Från hot till risk
 • Från risk till effektiva kontroller

11:30 Kundkännedom

 • Vad är kundkännedom och när skall det genomföras?
 • Riskbedömning av kunder

12:00-13:00 Lunch

13:00 Kundkännedom, fortsättning

14:00 Övervakning

 • Hur identifierar man misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Metod för scenarieutveckling
 • Trender och tillvägagångssätt bland kriminella

15:15 Rapportering

 • Vad skall rapporteras till Finanspolisen?
 • Vad gör man efter det att en rapport har skickats?

16:30 Avslutning/sammanfattning

 • Sammanfattning av området
 • Tankar och reflektioner

17:00 Kursdagen avslutas

 

Kursen avslutas med en certifiering

Du som arbetar med penningtvättsfrågor behöver visa prov på löpande kompetensutvecklingsinsatser för berörd tillsynsmyndighet. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

Så går certifieringen till

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 40-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagen. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

Målgrupp

Första och andra försvarslinjen – d.v.s. de som arbetar i affärsverksamheten och personer inom regelefterlevnad samt andra yrkesutövare och rådgivare till dessa som omfattas av penningtvättslagen, t ex:

 • Centralt funktionsansvarig
 • Särskilt utsedd befattningshavare
 • Compliance & Risk Officers
 • Personer som arbetar med kundkännedom och transaktionsövervakning
 • Ansvariga för interna AML-kontroller

Du arbetar företrädelsevis inom bank- och finansbranschen eller spelbranschen. Du som arbetar som ledare inom andra branscher (fastighetsmäklare, auktionsföretag och värdetransporter) som omfattas av AML-lagstiftningen har också god nytta av kursen.

 

Kursens lärare

Erik SävenfalkEric Sävenfalk arbetar som rådgivare på Accenture med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention. Han har lång erfarenhet inom AML-området och har goda kunskaper kring bankernas arbete med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Erik har arbetat både inom första- och andra försvarslinjen samt innehar en International Advanced Certificate in Anti Money Laundring från ICA (International Compliance Association).

Kursavgift

MEDVERKA I KURSLOKALEN Kursavgift 9.900 kr ex moms (begränsat antal platser).
MEDVERKA PÅ DISTANS ONLINE Kursavgift 8.500 kr ex moms.

I priset ingår kursdag inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika (för deltagare som medverkar i kurslokalen) och dokumentation. I priset ingår även examinationsprov och certifiering. Certifieringen är ett separat onlinebaserat examenstest som kursdeltagarna får tillgång till i samband med kursdagens slut.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Kurslokal

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm

MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online.

Kursledningen tar kontakt med deltagarna i gruppen i god tid inför kursen för att se vilka som vill vara med i klassrummet respektive online samt andra praktiska frågor inför kursdagen.