Certifierad AML Specialist – förebygga och motverka finansiell brottslighet

Kursen ges som företagsintern uppdragsutbildning

Denna produkt är för närvarande slut i lager och är inte tillgänglig.

Artikelnr: ceraml Kategori:

En utbildning om hur du förebygger och motverkar finansiell brottslighet

Bedrägerier och penningtvätt är inte nytt. Personer och institutioner utsätts dagligen för ansatser att tvätta pengar eller att stjäla tillgångar.

Svenskt näringsliv och bankväsendet har skakats av flera omfattande penningtvättshärvor i närtid. Skandalerna har avlöst varandra med avsatta bankledningar, polisanmälningar och dryga böter som följd. Som verksamhetsutövare inom bland annat bank, finans, försäkring och spel så kräver lagstiftningen att du tar ansvar med att förhindra och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism.

Men compliance är också en kostnadsfråga för branschen. Man bedömer att branschen lägger 100 miljarder kronor om året eller 10 procent av företagens operational costcompliance-relaterade kostnader. Att öka effektiviteten och se över samt optimera organisation, processer, teknik och rutiner är också en central del i arbetet framåt.

Kursen Certifierad AML Specialist har fokus på praktisk tillämpning av penningtvättslagstiftningen och vänder sig till dig med grundläggande kunskaper inom området. Kursen bidrar till att öka förståelsen för HUR man på ett riskbaserat förhållningssätt kan implementera effektiva rutiner, processer och kontroller för att förebygga och motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Som ett resultat av skärpt lagstiftning, ökade kostnader och ökat fokus på kundnöjdhet behöver verksamhetsutövare implementera nya tekniska lösningar. Kursen kommer därför belysa hur arbetet kan effektiviseras med datadrivna beslutsmodeller och smarta tekniska lösningar.

Ur innehållet

Kursen inleds med en genomgång av arbetet med att förebygga och förhindra finansiell brottslighet, för att sedan fokusera på praktisk tillämpning:

 • Omvärldsbevakning (nya regelverk, sanktionsbeslut, brottsliga tillvägagångssätt m.m.)
 • Hur man på ett effektivt sätt kan styra sin verksamhet (roller & ansvar, rutiner, riktlinjer och processer)
 • Riskbedömning av verksamheten (kunder, produkter/tjänster, kanaler samt geografiska risker)
 • Riskbaserade kundkännedomsåtgärder
 • Övervakning av kunders transaktioner och aktiviteter
 • Rapportering vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism
 • Hur verksamhetsutövare kan förbättra arbetet med hjälp av ny teknik
 • Hur verksamhetsutövare kan navigera runt typiska fallgropar i transformationsarbetet

 

Kursen ges som uppdragsutbildning

Kursen ges endast som företagsintern uppdragsutbildning. Vi skräddarsyr kursupplägget efter era önskemål.

Vid intresse vänligen kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 0733-444 006.

Lärare för kursen är Eric Sävenfalk och Jonas Kullgren som till vardags arbetar som konsulter på Accenture med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention.

Jonas Kullgren

Jonas Kullgren

Eric Sävenfalk

Eric Sävenfalk

 

 

 

 

 

EXAMENSTEST OCH CERTIFIERING

Du som arbetar i en verksamhet som omfattas av penningtvättslagstiftningen skall ha tillräckliga kunskaper för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningvätt och finansiering av terrorism. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

SÅ GÅR CERTIFIERINGEN TILL

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 70-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagarna. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

Några goda anledningar till att gå kursen!

 • Kursdeltagaren får ta del av Best Practice inom området
 • Kursen fokuserar på praktisk tillämpning och ger därför deltagarna verktyg och vägledning i det dagliga arbetet framåt
 • Möjlighet till att få svar på frågor och funderingar som du står inför till vardags i AML/CTF-arbetet
 • Efter kursen kan du påvisa goda kunskaper inom AML/CTF-området efter godkänt examenstest och certifiering

Kursen ges som företagsintern uppdragsutbildning

Vi skräddarsyr kursen för ert företag och levererar den som företagsintern uppdragsutbildning.

Exempel på kursupplägg:

Dag 1 (kl. 09:00-17:00)

09:00 Välkommen – inledning
09:15 Kursdagen inleds

Kursdagens innehåll:

 • Omvärldsbevakning
 • Verksamhetsstyrning och kontroller
 • Den allmänna riskbedömningen
 • Kundkännedom
 • Övervakning & Rapportering

12:00-13:00 Lunch
16:30 Avslutning, reflektioner, diskussion
17:00 Kursdag 1 avslutas

Dag 2 (kl. 09:00-12:00)

09:00 Inledning

Kursdag 2 har innehållsmässigt ett fokus på framtidens arbete mot finansiell brottslighet.

11:30 Avslutning och sammanfattning av kursen
12:00 Kursen avslutas
 

Kursen avslutas med en certifiering

Du som arbetar med penningtvättsfrågor behöver visa prov på löpande kompetensutvecklingsinsatser för berörd tillsynsmyndighet. För att underlätta ditt arbete har vi därför låtit inkludera en onlinebaserad certifieringsmodul i kurspaketet. Certifieringen ger dig inte bara en kvalitetsstämpel på dina kunskaper och erfarenheter, den bidrar också med viktiga insikter och tid för reflektion vilket gör att kunskaperna fäster bättre. Certifieringstestet är framtaget och kvalitetssäkrat av en styrgrupp av svenska AML-experter.

Så går certifieringen till

Certifieringen genomför du online i samband med avslutad kurs. Certifieringen består av ett prov med ett 70-tal flervalsfrågor baserade på det som lärts ut under kursdagen. Du besvarar samtliga frågor som rättas i realtid och får därefter omedelbar återkoppling om resultatet på ditt prov. För att erhålla ditt certifikat krävs att du svarar rätt på omkring 75 % av frågorna.

Målgrupp

Första och andra försvarslinjen – d.v.s. de som arbetar i affärsverksamheten och personer inom regelefterlevnad samt andra yrkesutövare och rådgivare till dessa som omfattas av penningtvättslagen, t ex:

 • Centralt funktionsansvarig
 • Särskilt utsedd befattningshavare
 • Compliance & Risk Officers
 • Personer som arbetar med kundkännedom och transaktionsövervakning
 • Ansvariga för interna AML-kontroller

Du arbetar företrädelsevis inom bank- och finansbranschen eller spelbranschen. Du som arbetar som ledare inom andra branscher (fastighetsmäklare, auktionsföretag och värdetransporter) som omfattas av AML-lagstiftningen har också god nytta av kursen.
 

Kursens lärare

Erik SävenfalkEric Sävenfalk arbetar som rådgivare på Accenture med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention. Han har lång erfarenhet inom AML-området och har goda kunskaper kring bankernas arbete med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Erik har arbetat både inom första- och andra försvarslinjen samt innehar en International Advanced Certificate in Anti Money Laundring från ICA (International Compliance Association).

Jonas KullgrenJonas Kullgren har ett fokus i sitt arbete på Financial Crime Prevention. Han arbetar idag på Accenture med att vägleda verksamheter inom arbetet med att förhindra bedrägerier, penningtvätt och terrorfinansiering. Han har lång erfarenhet från att leverera och skapa modeller i arbetet mot finansiell kriminalitet och goda kunskaper om tekniska leveranser och operativmodeller för effektiva lösningar.

Kursen ges som uppdragsutbildning

Kursen ges endast som företagsintern uppdragsutbildning. Vi skräddarsyr kursupplägget efter era önskemål.

Vid intresse vänligen kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 0733-444 006.