Certifierad anbudsgivare

15 900 kr

Certifierad anbudsgivare bygger på fyra delkurser:
Delkurs 1: 16 november
Delkurs 2: 18 november
Delkurs 3: 22 november
Delkurs 4: 25 november

TID: 09:00 – 12:00 (gäller samtliga delkurser)
FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: certan Kategori:

Bli Certifierad anbudsgivare – hantverket bakom vinnande anbud i offentlig upphandling!

Att behärska hantverket bakom ett vinnande anbud i en offentlig upphandling är en strategisk nyckelkompetens för alla företag som har den offentliga sektorn som kunder. Framgång baseras på djup kunskap om teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Vår kurs Certifierad anbudsgivare inom offentlig upphandling ger dig alla komponenter som krävs för att lyckas med offentlig upphandling, din anbudsgivning och vinna offentliga upphandlingar.

 

Kursens innehåll, pedagogiken och lärarna

Kursen ger dig en helhetsförståelse för hur du blir en framgångsrik anbudsgivare – du lär dig grundläggande teori och lagkunskap liksom fördjupar dig i 8 centrala kompetensblock: Spelregler, kravuppfyllnad, frågor och svar, anbudstaktik, försäljning, spelteori, förhandling och överprövning.

För att maximera flexibilitet och effektivitet så är kursen uppdelad i ett antal delar:

 • Förberedande onlinekurs: Teori och lagkunskap (omfattning ca 3-4 lektionstimmar fördelat på 9 förinspelade videolektioner). Du får tillgång till onlinekursen direkt vid registrering.
 • Fyra halvdags delkurser i helklass: Fördjupning teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning
 • Examenstest: Under delkurs 4 genomför deltagarna ett individuellt examenstest och och blir certifierade

Under kursen möter du några av Sveriges främsta och mest erfarna experter inom upphandlingsområdet. De har erfarenheter från såväl anbudsgivarsidan som upphandlarsidan:

 • Kristian Pedersen är advokat på Advokatbyrån Kahn Pedersen.
 • Sofia Elmeholt är konsultchef på e-Avrop och Pabliq
 • Per Werling är upphandlingsjurist och uppskattad kurslärare från e-Avrop och Pabliq

Certifierad Anbudsgivare - Augusti - 2018
Nyligen Certifierade anbudsgivare

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i två delmoment – en förberedande onlinekurs med teoretiskt fokus följt av fyra halvdagspass i helklass på distans med fokus på fördjupning teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Du får tillgång till onlinekursen direkt vid registrering till Certifierad anbudsgivare. Tanken är att deltagarna ska genomföra onlinekursen innan gruppen ses för den första halvdagen av kursdagarna. Deltagarna står då på samma kunskapsmässiga plattform vilket ger mycket goda förutsättningar för hög kvalitet och bra dialog under kursdagarna.
 

Den förberedande onlinekursens upplägg:

 • Lektion 1: Introduktion till kursen om LOU för anbudsgivare
 • Lektion 2. Förarbete
 • Lektion 3: Lagar, grundläggande principer och förfaranden
 • Lektion 4: Upphandlingsdokument
 • Lektion 5: Uteslutning, kvalificering och urval
 • Lektion 6. Anbudsarbete
 • Lektion 7: Offentlighet och sekretess samt rättsmedlen
 • Lektion 8: Avtalsförvaltning
 • Lektion 9: Sammanfattning

Onlinekursens innehåll omfattar 3-4 timmars lektionstid i effektiv tid (motsvarar innehållsmässigt en klassrumsbaserad kursdag).
 

Delkurs 1

Under ledning av Sofia Elmeholt
– Metoder för att analysera upphandlingsdokumenten
– Strategier för anbudsarbetet, kravuppfyllnad.
– Elektronisk anbudsgivning

Delkurs 2

Under ledning av Per Werling
– ESPD
– Att påverka upphandlaren & anbudstaktik
– Försäljning gentemot offentliga sektor
– Spelteori och anbudsgivning

Delkurs 3

Under ledning av Kristian Pedersen
– Överprövning
– Förhandling

Delkurs 4

Under ledning av Per Werling
– Avtalsanalys
– Examenstest
– Frågestund
– Certifiering
 

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikatet i samband med avslutningen av kursdag fyra. För certifiering krävs:

 • Genomförd förberedande onlinekurs med godkänt resultat på alla quiz
 • Aktivt deltagande på kursens fyra kursdagar
 • Godkänt resultat på kursens avslutande individuella test

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor.

 

Kursens lärare

Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Förutom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt. Han är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

Sofia Elmeholt, är konsultchef på e-Avrop och Pabliq och arbetade tidigare bl a som upphandlingscontroller på Härnösands kommun. Sofia prisades med ”Handslaget” som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Sofia är civilekonom i grunden och har tidigare arbetat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan.

Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop och Pabliq. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet har en specialexpertis på rollen som anbudsgivare.

Kursavgift

Avgiften för dig som medverkar i klassrummet är 15 900 kr ex moms.

I priset ingår den förberedande onlinekursen, fyra halvdagspass i helklass, dokumentation, examenstest och certifikat.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Format

Distansundervisning online

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikatet i samband med avslutningen av halvdagpass fyra. För certifiering krävs:

 • Genomförd förberedande onlinekurs med godkänt resultat på alla quiz
 • Aktivt deltagande på kursens fyra halvdagspass
 • Godkänt resultat på kursens avslutande individuella test