Certifierad anbudsgivare

14 900 kr16 900 kr

AKTUELL KURSOMGÅNG:
25-26 augusti, Stockholm

TID: 09:00 – 16:00 (gäller båda kursdagarna)

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (begränsat antal platser)
MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online (och betalar olika pris)

Nollställ
Artikelnr: certan Kategori:

Bli Certifierad anbudsgivare – hantverket bakom vinnande anbud i offentlig upphandling!

Att behärska hantverket bakom ett vinnande anbud i en offentlig upphandling är en strategisk nyckelkompetens för alla företag som har den offentliga sektorn som kunder. Framgång baseras på djup kunskap om teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Vår kurs Certifierad anbudsgivare inom offentlig upphandling ger dig alla komponenter som krävs för att lyckas med offentlig upphandling, din anbudsgivning och vinna offentliga upphandlingar.

 

Kursens innehåll, pedagogiken och lärarna

Kursen ger dig en helhetsförståelse för hur du blir en framgångsrik anbudsgivare – du lär dig grundläggande teori och lagkunskap liksom fördjupar dig i 8 centrala kompetensblock: Spelregler, kravuppfyllnad, frågor och svar, anbudstaktik, försäljning, spelteori, förhandling och överprövning.

För att maximera flexibilitet och effektivitet så är kursen uppdelad i tre delar:

 • Del 1: Förberedande onlinekurs – teori och lagkunskap (omfattning ca 3-4 lektionstimmar fördelat på 9 väl definierade lektioner)
 • Del 2: Två kursdagar i helklass – fördjupning teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning
 • Del 3: Den andra kursdagen avslutas med ett individuellt examenstest och certifiering

Under kursen möter du några av Sveriges främsta och mest erfarna experter inom upphandlingsområdet. De har erfarenheter från såväl anbudsgivarsidan som upphandlarsidan:

 • Kristian Pedersen är advokat på Advokatbyrån Kahn Pedersen.
 • Caroline Johannesson är upphandlingsjurist på e-Avrop och Pabliq
 • Sofia Elmeholt är konsultchef på e-Avrop och Pabliq
 • Per Werling är upphandlingsjurist och uppskattad kurslärare från e-Avrop och Pabliq

 

Medverka i klassrum eller på distans online – varierade priser!

Självklart kan du välja att medverka på distans i vårt virtuella klassrum om du föredrar det framför att medverka i klassrummet.

Du som deltar på distans får samma innehåll, samma lärare och samma kvalitet och är en del av kursgruppen på samma sätt som om du skulle varit om du medverkat i klassrummet fysiskt.

BEGRÄNSAT ANTAL I KLASSRUMMET 
I och med pandemin så har vi starkt begränsat antal deltagare som vi släpper in i klassrummet.

För dig som deltar i klassrummet är det bra att veta att vi säkerställa en väl anpassad gruppstorlek så att vi kan hålla avstånd och säkerställa att alla råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs.

VARIERAD PRISSÄTTNING
För de som föredrar att vara med på distans online, eller som inte får plats i klassrummet, så erbjuder vi ett justerat pris (14 900 kr ex moms, ord. pris 16 900 kr ex moms) eftersom distansdeltagare inte har tillgång till kurslokal, lunch och fika, enskilda samtal med kursledaren samt nätverkande på samma sätt som deltagarna i klassrummet har.

Certifierad Anbudsgivare - Augusti - 2018
Nyligen Certifierade anbudsgivare

Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i två delmoment – en förberedande onlinekurs med teoretiskt fokus följt av två kursdagar i helklass med fokus på fördjupning teori och lagkunskap, strategi och vägval samt praktisk tillämpning.

Du får tillgång till onlinekursen direkt vid registrering till Certifierad anbudsgivare. Tanken är att deltagarna ska genomföra onlinekursen innan gruppen ses för de två kursdagarna. Deltagarna står då på samma kunskapsmässiga plattform vilket ger mycket goda förutsättningar för hög kvalitet och bra dialog under kursdagarna.
 

Den förberedande onlinekursens upplägg:

 • Lektion 1: Introduktion till kursen om LOU för anbudsgivare
 • Lektion 2. Förarbete
 • Lektion 3: Lagar, grundläggande principer och förfaranden
 • Lektion 4: Upphandlingsdokument
 • Lektion 5: Uteslutning, kvalificering och urval
 • Lektion 6. Anbudsarbete
 • Lektion 7: Offentlighet och sekretess samt rättsmedlen
 • Lektion 8: Avtalsförvaltning
 • Lektion 9: Sammanfattning

Onlinekursens innehåll omfattar 3-4 timmars lektionstid i effektiv tid (motsvarar innehållsmässigt en klassrumsbaserad kursdag).
 

Kursdag 1

09.00-09.50 Metoder för att analysera upphandlingsdokumenten
10.00-10.50 Strategier för anbudsarbetet, kravuppfyllnad.
11.00-12.00 Elektronisk anbudsgivning

12:00-13:00 LUNCH

13.00-13.40 ESPD
13.50-14:30 Att påverka upphandlaren & anbudstaktik
14.50-15.40 Försäljning gentemot offentliga sektor
15.45-16.00 Spelteori och anbudsgivning

Kursdag 2

09.00-09.50 Överprövning
10.00-10.50 Överprövning forts
11.00-12.00 Förhandling

12:00-13:00 LUNCH

13.00-13.40 Avtalsanalys
13.50-14:30 Examenstest
14.50-15.30 Frågestund
15.30-16.00 Certifiering
 

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikatet i samband med avslutningen av kursdag två. För certifiering krävs:

 • Genomförd förberedande onlinekurs med godkänt resultat på alla quiz
 • Aktivt deltagande på kursens två kursdagar
 • Godkänt resultat på kursens avslutande individuella test

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med LOU som anbudsgivare på leverantörssidan såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor.

 

Kursens lärare

Kristian Pedersen, Advokatfirman Kahn Pedersen, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter och enheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Förutom offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av försvars- och säkerhetsupphandling och allmän kommersiell förvaltningsrätt. Han är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder samt till ett mycket stort antal artiklar om upphandling och näraliggande frågor.

Caroline Johannesson är upphandlingsjurist på e-Avrop och Pabliq och mycket uppskattad kurslärare och erfaren expert inom området offentlig upphandling.

Sofia Elmeholt, är konsultchef på e-Avrop och Pabliq och arbetade tidigare bl a som upphandlingscontroller på Härnösands kommun. Sofia prisades med ”Handslaget” som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Sofia är civilekonom i grunden och har tidigare arbetat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan.

Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop och Pabliq. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet har en specialexpertis på rollen som anbudsgivare.

Kursavgift

Avgiften för dig som medverkar i klassrummet är 16 900 kr ex moms.
Avgiften för dig som medverkar på distans online är 14 900 kr ex moms.

I priset ingår den förberedande onlinekursen, två kursdagar inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika (för deltagare på plats i klassrummet), dokumentation, examenstest och certifikat.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Kurslokal

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (begränsat antal platser)
MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online

Certifiering

Deltagarna erhåller certifikatet i samband med avslutningen av kursdag två. För certifiering krävs:

 • Genomförd förberedande onlinekurs med godkänt resultat på alla quiz
 • Aktivt deltagande på kursens två kursdagar
 • Godkänt resultat på kursens avslutande individuella test