Certifierad Intraprenör

27 500 kr

KURSDATUM
DAG 1-2: 28-29 september
DAG 3-4: 26-27 oktober
DAG 5: 25 november (halvdag)

TID Kl. 09:00-16:30 (gäller dag 1-4) samt kl. 09:00-12:00 (gäller dag 5)

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (eller på distans online)

Artikelnr: cerint2109 Kategori:

Hållbar tillväxt, genomförandekraft och förändringsledarskap

BAKGRUND I skymundan bakom den starka digitaliseringstrend som präglat nästan all affärsutveckling och toppat varenda ledningsgrupps agenda i våra företag och organisationer de senaste åren står frågan om tillväxt.

Tillväxt är en central del av i stort sett varenda företags DNA, det är nästintill en naturkraft. Ett företag eller en organisation är alltid i rörelse, i förändring, på en resa, uppåt eller framåt. En företagsorganism som står still tappar momentum och så småningom livskraft.

Men tillväxten måste ta hänsyn till omvärlden – till vår planet, till oss människor, till samhället. Tillväxten måste vara hållbar.

Bakom hållbar tillväxt står engagerade och drivna människor – individer och team som driver utveckling, förnyelse, förändring och inte minst, som får saker och ting att hända. I start-up sammanhang kallas denna drivkraft entreprenörer. I befintliga företag kallar vi den kraften för intraprenörer.

Begreppet Intraprenör lanserades först av den amerikanske entreprenören och författaren Gifford Pinchot III i en avhandling 1978. Intraprenörer är initiativrika och nyskapande anställda som tar ansvar för och driver utveckling, förändring och innovation i det företag/den organisation där de arbetar. Intraprenörer ser behovet av en förändring i nuvarande struktur och av att få en ny inriktning eller en ny struktur. Ofta är detta förenat med svårigheter att förändra och arbeta mot det motstånd som ibland finns mot nya tankar och idéer.

”Intrapreneurs are dreamers who do. Those who take responsibility for creating an innovation of any kind within an organization.”

Gifford Pinchot III

VARFÖR Vi står inför en gemensam och avgörande uppgift de närmaste åren – att utveckla våra företag och våra samhällen utan att det sker på bekostnad av vår planet. Omfattningen av förändringen är större och mer komplex än vid något tidigare skifte. Vi som har förmånen att vara med och påverka i våra roller som del av ett företag, ägare av ett företag eller ledare av ett företag har ett särskilt ansvar att inte låta denna viktiga möjlighet rinna oss ur händerna. Vi behöver ta ansvar för att tänka nytt och finna nya vägar för att få våra företag att växa på ett hållbart sätt – både för våra kunder, ägare, för samhället och vår planet.

VAD Ansvarfullt företagande är en avgörande konkurrensfördel och företag behöver det engagemang som Intraprenörer bidrar med i företagets drift och utveckling. Frågan är inte om utan när detta skifte sker och de företag som väljer att inte finna sin ansvarsfulla marknadsposition kommer att utkonkurreras av de som gör det. Hållbar tillväxt kommer att vara företagens, oavsett bransch, viktigaste punkt på agendan. I detta arbete kommer intraprenörens roll att vara ovärderlig.

HUR Genom att låta företagets intraprenörer blomstra och växa så frigörs kraften av kreativitet och innovation i bolaget. Detta kombinerat med insikt och handlingskraft i att både utmana och finna nya lösningar kommer ni som företag att flytta er mot ett ett hållbart företagande och en hållbar marknadsposition.

En ansvarsfull marknadsposition är inte en skrivbordsprodukt och nås inte genom policys och strategier som lever sitt liv vid sidan om bolagets strategiska-, taktiska- och operativa processer. Ansvarsfrågan måste integreras i samtliga processer och funktioner i våra företag – och framförallt behöver ansvarsfrågan levas som man lär av samtliga medarbetare. Era medarbetare måste förstå, ha möjlighet att påverka och vilja ta sitt ansvar för att driva förändringen i rätt riktning.

Certifierad Intraprenör – utbildningens syfte och vad du lär dig:

Syftet med utbildningen är att:

 • Strukturera och professionalisera intraprenörsrollen
 • Identifiera, matcha och förstärka de förmågor kursdeltagaren behöver för ett framgångsrikt intraprenörskap
 • Förse kursdeltagaren med ramverk, metod och konkreta verktyg för att driva ett intraprenörskap som leder till hållbar tillväxt, genomförandekraft och förändringsledarskap

Utbildningen kretsar kring följande centrala områden för intraprenörens roll:

 • Hållbar tillväxt – ansvarsfull marknadsposition
 • Driv- och genomförandekraft
 • Innovation och förnyelse
 • Förändringsledarskap

Efter genomförd utbildning har du ökat din:

 • Insikt och förmåga i och verktyg för att definiera Ansvarfull marknadsposition och hållbar tillväxt
 • Insikt och förmåga i och verktyg för att definiera hur affärsmodellen behöver utvecklas för att kunna nå den Ansvarsfulla marknadspositionen
 • Insikt och förmåga i och verktyg för att få ditt Intraprenörskap och Intraprenörsandan att blomstra och vara avgörande för företagets framtidssäkring

 

BLOCK 1: dag 1-2

TEMAN: ANSVARSFULL MARKNADSPOSITION | HÅLLBAR TILLVÄXT | INTRAPRENÖRSKAP|

Dag 1 – Intraprenören och resan mot en ansvarsfull position

Skapa insikt om varför en Ansvarsfull marknadsposition är avgörande för att framtidssäkra företaget. Vidare skapa förståelse för Intraprenörens roll som katalysator för att öka utvecklingstakten och möjliggöra den hållbara tillväxten som krävs för att nå en Ansvarfull marknadsposition.

 • Vad är resan mot en ansvarsfull position
 • Intraprenören, roll och syfte
  • Intraprenörens roll i att öka bolagets förmåga att nyttja möjligheterna med den höga förändringstakten
  • Intraprenörens roll i att definiera och nå bolagets ”Ansvarsfull marknadsposition”
  • Intraprenörens roll i att öka takten i hållbar tillväxt
  • Arbeta fram och presentera ditt tränings case som du använder genom utbildningen

Dag 2 – Intraprenörens verktyg

Skapa insikt och grundläggande förmåga gällande de viktigaste verktygen för att kunna identifiera vad som behöver göras och hur vi organiserar och planerar nödvändiga förändringar för att nå en Ansvarsfull marknadsposition. Fokuset för samtliga diskussioner är att möjliggöra för en signifikant tempoökning i utvecklingsarbete tvärs företaget.

 • Bevakning av omvärlden och trender som kan påverka bolaget
 • Hur definieras en ”Ansvarsfull marknadsposition”
 • Hur definieras en hållbar tillväxt för att nå en ”Ansvarsfull marknadsposition”
 • Hur definieras behov av innovation i affärsmodell, processer, organisation och IT för att nå en ”Ansvarsfull marknadsposition”
 • Hur planera och resurssätta nödvändig förändring
 • Hur definieras Business Case för att finansiera förändringen

 

BLOCK 2: dag 3-4

TEMAN: BLI INVESTERINGSBAR| INTRAPRENÖRSANDAN | GENOMFÖRANDEKRAFT |

Skapa insikt och grundläggande förmåga gällande de viktigaste verktygen för att kunna sälja, få stöd och få finansiering och resurser för förändringen samt mobilisera och engagera organisationen för att genomföra den snabbare än någonsin.

Dag 3 – Intraprenörens hantverk

 • Kunna förklara varför bolaget skall satsa
 • Kunna mobilisera och engagera organisationen för att lyckas med förändringen
 • Välj rätt team och arbetssätt för att säkerställa maximal hastighet
 • Uppföljning tränings case

Dag 4 – Intraprenören – från ord till handling

 • Hur du paketerar ditt Case
 • Hur du presenterar ditt Case för ett ”Intraprenörers den”
 • Hur du säljer ditt case i ditt bolag
 • Feedback och lärdomar

BLOCK 3: dag 5

TEMAN: READY| SET | GO |

Dag 5 är det skarp match och du får en möjlighet att pitcha din idé till förändringen för en mycket erfaren Intraprenörs-”näste” (professionell jury) och få skarp feedback som möjliggör att du kan jobba vidare med din styrkor, svagheter och öka sannolikheten att lyckas som Intraprenör. Du inspireras och lär också av övriga deltagares pitchar.

Dag 5 – Presentera ditt case för ”Drakarna” i vårt ”Intrapreneurs Den”

 • Presentera ditt case för våra ”Drakar” i vår professionella och tvärfunktionella jury
 • Utvärdering och nästa steg

Juryn som du presenterar hemarbetet för består av:

 • Gunilla Herlitz, fd vd för Bonnier News, chefredaktör för Dagens Industri m. fl, styrelseproffs och fd rådgivare Klarna
 • Till Gutzen, Entrepreneur, Investor & Private Equity Professional, Senior Partner & Co- founder of Cubera Private Equity
 • Siavash Habibi, Co-Founder och COO på TechBuddy
 • Jenny Lindblad, Public Speaker, Business & Pitch Coach, Startup Mentor, Communication Specialist and TEDx speaker coach

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som har en roll som vill vara och är del av att framtidssäkra företaget och utveckla dess konkurrenskraft. Exempelvis:

 • Förändringsledare/Change maker
 • Produktägare
 • Produktledare
 • Produktutvecklare
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • Programledare
 • Projektledare
 • Mellanchefer
 • Olika arkitektroller / ingenjörer/tech/teknik-folk som vill upp mot affären

 

Kurslärare, gästföreläsare och juryn för kursdag 5

Andrea Moreau FolckerAndrea Moreau Folcker, Partner på WGROW & Co-founder & CEO YOYPR

Andrea är en erkänd expert, etablerad rådgivare och uppskattad föreläsare inom förändringsledning. Hon har under många år arbetat som intraprenör på Ericsson där hon drev crossfunktionella globala förändringar inom Marknad, Sälj och Produktledning. Under de senaste åren har hon varit rådgivare åt några av de största företagen i Sverige och USA inom branscher som Telecom, IT, Bank och Mobilitet. Hennes förmåga att genomföra komplexa uppdrag genom att engagera och inspirera människor har även lett henne till att bli en entreprenör.

Jens PetterssonJens Pettersson, Partner på WGROW

Jens har bred erfarenhet att driva och genomföra utbildningar och coacha chefer och specialister. Främst hur företagskultur, värderingar, strategi och innovationer ska engagera och genomsyra alla inom en organisation. Han har under många år haft ansvar för affärsområden, koncept och produkter inom främst Telecom. Hans främsta förmåga är att ta fram lösningar på komplexa utmaningar och driva genomförande vilket lett till att han idag är en del av WGROW.

Alexander NovellaAlexander Novella, Partner på WGROW & Medgrundare av Ampco AB, HayWay AB och BoatBuddies AB

Alexander är i rollerna som managementkonsult och företagsledare en erfaren affärsutvecklare med fokus att driva komplexa transformationer inom branscher såsom Mobilitet, Telecom, Bank, IT, Energi och Resenäring. Att kunna ta ut riktning för bolag samt utveckla affärsmodellerna, genomföra nödvändiga förändringar inom organisation och processer, IT och dessutom frigöra den inneboende kreativiteten och handlingskraften hos medarbetarna är det som Alexander brinner för. Alexander är även medgrundare till Ampco AB vars syfte är att förverkliga människors drömmar att bli entreprenörer.

Anna LindstedtAnna Lindstedt har över 15 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor.Tidigare som Vd och Senior Rådgivare på hållbarhetskonsultföretaget Ethos international där hon bistått företag i en rad olika branscher med deras strategiska hållbarhetsarbete. Numera som Partner och Senior Rådgivare på Ethos Evaluate, ett företag som tillhandahåller en webbaserad plattform för screening av leverantörer och partners samt insamling, konsolidering och analys av hållbarhetsdata för rapportering.

Albert BengtssonAlbert Bengtson, medförfattare till den kommande boken: Art of Intrapreneurship – Digging growth from within. Albert är fokuserad på samspelet mellan de olika rollerna i ett företag och hur inbyggda intressekonflikter hindrar företag att bygga långsiktigt. Albert har jobbat med strategisk innovation i över 20 år och kommer att blanda teoretiska förklaringsmodeller med verkliga händelser

Starling David HunterStarling D. Hunter har en MBA och Ph.D. i organisationsteori från Duke University’s Fuqua School of Business. Starling har arbetat som forskare och professor på MIT’s Sloan School of Management and Carnegie Mellon’s Tepper School of Business och som rådgivare i frågeställningar gällande hur man maximerar organisationer genom att analyserar, designa och implementera nätverksorganisationer.

Magnus HolstMagnus Holst
Head of Retail Experience på Polestar

 

 

Juryn som du presenterar hemarbetet för består av:

 • Gunilla Herlitz, fd vd för Bonnier News, chefredaktör för Dagens Industri m. fl, styrelseproffs och fd rådgivare Klarna
 • Till Gutzen, Entrepreneur, Investor & Private Equity Professional, Senior Partner & Co- founder of Cubera Private Equity
 • Siavash Habibi, Co-Founder och COO på TechBuddy
 • Jenny Lindblad, Public Speaker, Business & Pitch Coach, Startup Mentor, Communication Specialist and TEDx speaker coach

Kursavgift

Avgiften för kursen är 27.500 kr ex moms.

I priset ingår certifiering, 4 kursdagar samt 1 halvdags webinar, lunch samt för- och eftermiddagsfika under kursdagarna samt full dokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Kurslokal

KURSLOKAL Convendum Konferens, Fleminggatan 18, Stockholm (eller på distans online)

MEDVERKA PÅ DISTANS Du väljer själv om du vill medverka i klassrum eller på distans online.