Configuration Management

kr

DATUM 16 november
TID
Kl. 09:00-17:00
FORMAT Distansundervisning online

Kursen ingår i en serie av 5 kurser som tillsammans skapar en certifiering. Du väljer själv om du endast vill gå denna kurs, fler kurser eller alla (se nedan).

Korrekt och spårbar produktinformation genom hela livscykeln

Marknadens krav på tekniska produkters funktionalitet, prestanda och kundanpassning växer hela tiden. Processerna för att utveckla, producera och underhålla tekniska produkter blir därmed alltmer komplexa. Detta förutsätter full kontroll och spårbarhet för den växande mängden produktinformation.

Configuration Management (CM) är ett etablerat och välbeprövat sätt att säkerställa korrekt produktinformation, kontrollera ändringar, etablera spårbarhet för designpåverkande beslut samt få en samlad bild av ett systems konfiguration.

Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap i och förståelse för CM och varför det bör tillämpas i komplexa systemutvecklingsprojekt utifrån ett system- och livscykelperspektiv.

 

Tobias Ljungkvist, Lärare Configuration ManagementDe teoretiska principerna för CM är lätta att ta till sig, men det är en helt annan sak att omsätta dessa i praktiken. För mig är det viktigt att skapa en brygga mellan CM som det beskrivs i standarder och handböcker och CM på det sätt som det tillämpas i en organisation eller i ett projekt.

Tobias Ljungkvist, Syntell, kurslärare, Configuration Management

Under kursen Configuration Management lär du dig

Grundkursen ger dig en heltäckande bild av hur CM:s begrepp och principer kan tillämpas i ett livscykelperspektiv. Du får en beskrivning av hur CM relaterar till andra verksamhetsområden och vilka förutsättningar som krävs för att arbeta effektivt. Vi presenterar också en förmågemodell, som kan användas för att utvärdera och utveckla CM-arbetet i en organisation eller ett projekt. Du får bland annat djupare kunskap om:

 • CMs roll i organisationen och aktiviteter
 • Vad konfigurationsobjekt är och hur de identifieras
 • Vad baskonfigurationer/baselines är och hur de kan användas i verksamheten
 • Vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna bedriva CM
 • Vad som är viktigt att tänka på när det gäller IT-stöd för CM
 • Hur man bygger en organisatorisk förmåga för CM

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

Kursens upplägg

Kursen består av dels en förberedande onlinekurs (som du får tillgång till direkt vid registrering) samt en praktisk kursdag i helklass.

Onlinekursden går igenom kursinnehållet ur ett teoretiskt perspektiv. Under den praktiskt inriktade kursdagen praktiserar vi teorin i ett antal övningar kopplat till verklighetstrogna case.

Onlinebaserade förstudier:

 1. Introduktion
 2. Syfte och nytta med Configuration Management
 3. Configuration Management – begrepp
 4. Förutsättningar för Configuration Management
 5. Configuration Management – aktiviteter
 6. Relationer till andra verksamheter
 7. Konfigurationsobjekt och baskonfigurationer
 8. Roller och ansvar för Configuration Management
 9. Information och IT-stöd
 10. Organisatorisk förmåga för Configuration Manegement

Kursdag i helklass på distans

Kursdagen ger dig den röda tråden och hur teori omsätts i praktik. Målet är att genom modererade diskussioner och gruppövningar ge dig kunskap och visa hur du kan omsätta CM i praktiken. Något som hjälper dig och din organisation att få struktur och kontroll på er konfigurationsinformation! Större delen av dagen ägnas åt gruppövningar där du är del i ett fiktivt team med syfte att införa CM i ett utvecklingsprojekt.

09:00 Välkommen, inledning och genomgång av online-lektionerna och frågor på dessa
09:45 Introduktion till Case och övningarna
10:15 Inläsning och fika
10:30 Övning #1: Identifiering av konfiguration – att skapa strukturer av konfigurationsobjekt och konfigurationsinformation
12:00 Lunch
12:45 Övning #2: Planering av baskonfigurationer – att identifiera vilka baskonfigurationer som behövs givet systemet och projektförutsättningarna
14:15 Övning #3: Ändringsstyrning – att skapa förutsättningar för kontrollerade ändringar av konfigurationen
15:30 Övning #4: CM-förmågan – att kartlägga och behov och utveckla CM i verksamheten
16:30 Summering och utvärdering av kursen
17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för Configuration Management. Det kan exempelvis gälla chefsingenjörer, linjechefer, processledare, projektledare och systemingenjörer som arbetar med systemutveckling eller underhåll av system.

Kursens lärare

Tobias Ljungkvist är senior konsult på Syntell och har 12 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Tobias är moderator för nätverket CM Forum och har varit redaktör för flertalet publikationer som nätverket publicerat om CM.

Ulf Carlsson är senior konsult på Syntell och har 20 års erfarenhet av Configuration Management på operativ och strategisk nivå. Ulf Carlsson arbetar med Configuration Managemet, produktdatahantering och utveckling av standarder i stora försvarsprojekt över hela systemlivscykeln.

Kursavgift Configuration Management

Kursavgiften är 9 900 kr exkl moms och då ingår förberedande onlinestudier, en heldagskurs på distans i helklass och full kursdokumentation.

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

 • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
 • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
 • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
 • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
 • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.

Du läser mer om kursen Configuration Management här.

Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.

Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.

Du läser mer om kursen Technical Management här.

Endast onlinekurs

Om du endast är intresserad av att få en grundläggande förståelse för kompetensområdets uppbyggnad och kursens teoretiska innehåll så kan du välja att bara köpa onlinekursen.

Pris för onlinekursen är 3 500 kr exkl moms.