Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) – så förbereder du företaget för kommande lagstiftning

11 900 kr

KURSDATUM 1: 13 mars

TID: Kl. 09:00-17:00

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: Corsus Kategorier: , ,

I juni 2023 röstade EU-parlamentet det kommande direktivet för Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD) – ett direktiv som syftar till att stärka företagens miljömässiga och sociala ansvar.

När lagstiftningen träder i kraft  innebär det nya krav på företag att genomföra due diligence av era värdekedjor för att identifiera och adressera eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter inklusive arbetsrätt, miljö och samhälle. Det kräver ökad transparens och rapportering, samt samarbete med leverantörer för att säkerställa en hållbar verksamhet. Företag som brister i sin due dilligence riskerar att bli stämda i domstol.

Vad innebär direktivet, vilka omfattas, hur kan du och ditt företag förbereda er?

CSDDD strävar efter att främja hållbar affärspraxis och ligger i linje med EU:s strategi, Green Deal, som syftar till att nå en mer hållbar ekonomi. Kunskap om CSDD hjälper dig och ditt företag att följa internationella standarder och riktlinjer för hållbarhet, vilket ger konkurrensfördelar gentemot andra företag. Det, i sin tur, bidrar till att öka kundförtroendet och stärka relationen med leverantörer och andra intressenter.

Kursens syfte och mål

Kursen syftar till att ge kunskap och förståelse för företagens miljömässiga och sociala ansvar kopplat till CSDD. Du får lära dig hur du på ett effektivt sätt genomför due diligence av företagets värdekedjor samt hur du bäst förbereder dig och ditt företag på den kommande lagstiftningen.

 • Hur ser lagstiftningen ut och vad innebär den?
 • Hur kan du och ditt företag/din organisation förbereda er?
 • Hur förhåller sig CSDDD till övriga direktiv inom EU:s gröna giv?

Kursupplägg (09.00-17.00)

 • Bakgrund till EU-kommissionens lagförslag om due diligence av värdekedjor.
 • Vilka företag omfattas?
 • Vilka krav ställer CSDDD på företag?
 • Vilka sanktioner kan bli aktuella om man inte uppfyller kraven?
 • Vad bör en due diligence strategi omfatta och hur mäter jag dess effektivitet?
 • Hur kan jag förebygga, identifiera och hantera potentiella och faktiska risker i värdekedjan?
 • Vad ska man göra om man upptäcker problem i värdekedjan?
 • Hur har den senaste utvecklingen inom CSDDD sett ut?
 • Hur kan jag förbereda mig och mitt företag på bästa sätt?

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom företagsledning eller som är beslutsfattare och vill ta en proaktiv roll när det gäller den kommande lagstiftningen inom hållbarhet. Är du ansvarig för hållbarhetsarbetet, specialist inom hållbarhetsfrågor eller arbetar du med inköp, compliance eller HR? Kanske är du konsult och hjälper företag att ställa om till en mer hållbar och konkurrenskraftig affärsstrategi? Då är detta en kurs för dig.

Kurslärare

Anna LindstedtAnna Lindstedt har över 15 års erfarenhet som Senior rådgivare i hållbarhetsfrågor och har stöttat många globala företag i deras hållbarhetsarbete. Hon är även en av Sveriges främsta experter på hållbara leverantörskedjor. Hon är certifierad SA8000 Lead auditor och har genomfört inspektioner på plats i många länder och olika branscher. Idag är Anna Vd och Senior rådgivare på Evaluate, ett företag som tillhandahåller en webbaserad plattform för att genomföra Due Diligence av leverantörskedjor samt insamling, konsolidering och analys av hållbarhetsdata för rapportering.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår en heldagskurs samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.