CSRD / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand OMFATTNING: ca 1.5 timmar KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

2024 träder CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft som en ny EU-lag om hållbarhetsredovisning. Denna lagstiftning innebär en grundläggande förändring och utvidgning av kraven för företags hållbarhetsredovisning, och den har betydande implikationer för företag i EU. CSRD ingår i EU:s gröna giv och är en viktig del av EU:s bredare strävan att främja hållbarhet och bekämpa klimatförändringar.

Syftet med CSRD är att förbättra, förtydliga och öka transparensen och jämförbarheten i företagens hållbarhetsredovisning. Genom detta initiativ ökar betoningen på kommunikation och förtroende, vilket blir allt viktigare för företag som vill attrahera kunder, locka talanger och säkra investeringar. Dessutom inkluderas fler företag i de obligatoriska kraven för hållbarhetsredovisning.

Nya lagkrav och förekomsten av flertal närliggande ramverk gör det komplicerat att navigera, strukturera och prioritera hur man lägger upp sin hållbarhetsredovisning. I denna kurs syftar vi till att guida dig i alla krav och förväntningar, vad det nya EU-direktivet innebär, hur det påverkar din verksamhet samt hur du nu förväntas upprätta en hållbarhetsrapport.

On Demand-kursens innehåll

 • Introduktion till hållbarhetsrapportering (11 min) 
 • Syftet med hållbarhetsrapportering och finansmarknadens roll (14 min) 
 • Taxonomin och regleringar (15 min) 
 • Vad är CSRD (11 min)
 • Dubbel väsentlighet inom CSRD (7 min)
 • Att definiera dubbel väsentlighet (13 min)
 • Dimension 1 – Påverkan (9 min)
 • Dimension 2 – Finansiell ställning (6 min)
 • Rapporteringskrav enligt European Sustainability Reporting Directive (ESRS) (6 min) 

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som är chef och har hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen, exempelvis:

 • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
 • Chefer (t.ex. redovisningschef / informationschef /ekonomichef) som behöver bredda sin kunskap och vill utveckla förståelsen för nya lagkrav
 • Projektledare med ansvar för framtagande av års- och hållbarhetsredovisning
 • Kommunikatörer
 • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som aktivt arbetar med hållbarhet

Kurslärare

Tommy BorglundTommy Borglund är forskare och lärare vid Center for Sustainable Business, Örebro Universitet och Partner på Forever Sustainable. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Feldt är Partner på Forever och har lång erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen inom ansvarsfulla investeringar, hållbarhet, fonder, HR och samhällsengagemang. På Forever hjälper han företag med hållbarhetsstrategier och implementering av olika regelverk. Han är en erfaren föredragshållare och har bland annat undervisat på Executive MBA på Stockholms Universitet.

Miriam Thunborg har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och driva hållbarhetsarbete och kommunikation, både som konsult och som hållbarhetschef på Lidl Sverige. Idag stöttar hon företag i frågor rörande strategi, dubbel väsentlighetsanalys och hållbarhetsredovisning enligt CSRD som rådgivare hos Forever Sustainable. Hon är även projektledare för Svenska plattformen för riskgrödor som koordineras av ETI Sverige – Hållbara leverantörsled.

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!