Cyber Security – översiktskurs online

3 500 kr

FORMAT Översiktskurs online
OMFATTNING 7 lektioner, ca 2,5 timmar

Artikelnr: cybsecwebb Kategori:

Översiktskurs online i Cyber Security

Den snabba digitaliseringen har följts av ständigt nya cyberhot, med en ökande omfattning av datastölder, bedrägerier och andra cyberattacker under de senaste åren. Cyberkriminella tar alla tillfällen de kan att identifiera och utnyttja sårbarheter hos företag, organisationer och individer.

Förutom att konsekvenserna av en attack kan bli extremt kostsamma, så finns det ett flertal säkerhetsregelverk att uppfylla. Organisationer och företag behöver därför öka sin förståelse för hur regelverken ska appliceras för att motverka de nya hoten på ett effektivt sätt.

Kursens innehåll

Den digitala översiktskursen i Cyber Security består av 7 förproducerade lektionsfilmer som tillsammans ger dig en god orientering i området. Kursmaterialet omfattar totalt omkring 2,5 timmars lektionsmaterial fördelat på följande lektioner:

  1. Introduktion till kursen
  2. Hotbilden och hur den drabbar ditt företag
  3. Att utgå från risk
  4. Regler och standarder
  5. Vanliga cyberattacker och hur du skyddar dig
  6. Hur du stärker din cyberberedskap
  7. Sammanfattning

Målgrupp och lärare

Kursen riktar sig till dig som är verksam inom företag och organisationer som vill öka förståelsen för och utveckla er motståndskraft mot cyberattacker och andra störningar. Kursen ger också en allmänbildning i området för alla typer av ledare, chefer och styrelser som behöver sätta sig in i vad cybersäkerhetsarbete handlar om.

Exempelvis jobbar du inom IT, marknad, som konsult inom området informationssäkerhet, eller med tjänster som finns på internet.
Du har t ex rollen som CIO, CISO, DPO, objektägare, informationssäkerhetsspecialist, förvaltningsansvarig, IT-revisor, chefsarkitekt, projektledare, inköpare eller ansvarig för webbhandel eller andra internettjänster.

Kursens lärare

Christina EriksonChristina Erikson, CISA, arbetar som managementkonsult med inriktning på riskhantering, cyber- och informationssäkerhet. Christina har arbetat med informationssäkerhet sedan stordatorernas tid och hjälpt företag ställa om sin verksamhet till att utnyttja digitalisering utan att tappa kontrollen över dess nya risker. Då hon ofta är verksam inom bank- och finanssektorn finns en stor vana av att arbeta riskbaserat och en vilja att anpassa affären till en snabbt förändrad omvärld med ständigt nya regler och förutsättningar.

Daniel TiruDaniel Tiru har arbetat inom IT-branschen sedan 1998 och har omväxlande arbetat med arkitektur, utveckling, drift och säkerhet med inriktning på webbaserade system. Han är certifierad IT-arkitekt och arbetar med många molnleverantörer och integrationer. Daniel har implementerat och hanterat många företags webbaserade systemprojekt och har tagit fram en applikationsutvecklingsplattform för att ha en trygg grund för nya publika eller privata SAAS tjänster. Plattformen hanterar grundläggande funktionalitet såsom autentisering, registrering, roller, avtal, organisationer och har hög modifierbarhet för att bygga system med möjlighet att fokusera på affären.

David BorinDavid Borin är aktiv inom säkerhetsbranschen sedan länge och hoppar mellan ledande linjeroller och konsultrollen. Han har sett insidan av många säkerhetsavdelningar och haft förmånen att reda ut allt från betydande säkerhetsincidenter, implementera ledningssystem, leda granskningar, vara säkerhetschef, till att få nörda ner sig i regelverk och analyser. David startade med säkerhet tidigt på oskyldiga 80-talet och har sedan dess drivits av ett genuint behov att förstå och förbättra. Han tillbringar mycket av sin tid inom bank, finans, telekom och spelbranschen.

Christer ÖhgrenChrister Öhgren, har arbetat inom IT och IT-Säkerhetsbranschen sedan 1997 och har en bakgrund från bland annat Verizon, Cisco, NTT Security och Akamai. Fokus har legat på Nätverk och Säkerhetsarkitektur samt säker access till dessa nätverk med hjälp av IAM system. Han har också jobbat med att säkerställa att rätt nivå av identifikation, autentisering och auktorisation används så att önskad Level of Assurance (LOA) -nivå kan uppnås, tillsammans med olika standars inom området såsom SAML, OpenID Connect, OAuth etc.

Eva KammerforsEva Kammerfors är affärs- och enterprisearkitekt samt förändringsledare med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling och arkitekturstyrning. Eva är specialiserad på att bygga stödfunktioner inom enterprisearkitektur, programkontor och processutveckling/BPM samt att etablera en ökad förändringsförmåga i verksamheter. Hon har 25 års erfarenhet av utveckling i olika branscher, såsom energi, finans, försäkring, telekom, utbildning, läkemedel och offentlig sektor. Medförfattare till Boken om IT-arkitektur.
Eva är en ofta engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach som agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete.