Cybersäkerhet 2023

19 500 kr

DELKURS 1: 19 juni
DELKURS 2: 20 juni
DELKURS 3: 30 augusti
DELKURS 4: 31 augusti
DELKURS 5: 7 september

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: cybsec Kategori:

Hur du rustar din verksamhet att bättre möta cyberhot och risker i en digitaliserad värld – lär av Sveriges främsta experter

Välkommen till 5 kunskapsintensiva förmiddagar! 

Sverige ligger i internationell jämförelse långt fram när det gäller digitalisering. Den digitala infrastrukturen är vital för vårt samhälle. Samtidigt växer antalet attacker, hot och risker lavinartat. Det som säkerhetsexperter tidigare varnade för är idag verklighet.

Frågor som rör hot och risk finns inom alla typer av verksamheter, privata såväl som offentliga. Nyligen inträffade händelser, såsom ransomeattacken mot Coop eller mot Kalix kommun under 2021, vittnar om ett stort behov av ökad riskhanteringskompetens.

På många håll råder okunskap kombinerad med vilsenhet om hur man bör agera och vilken kunskap och kompetens som behöver byggas upp. Detta är allvarligt eftersom ingen annan än verksamheten själv äger sina cybersäkerhetsfrågor. Få ny kunskap på vår kurs Cybersäkerhet 2023!

Informationssäkerhet och cyberförsvar är affärskritiskt

För att minska sårbarheten krävs att ni som företag och organisationer bygger hållbar och varaktig motståndskraft. Det gör du bäst genom att tillvarata interna resurser, kompetensutveckla organisationen och öka förståelsen för de nya hoten. Öka er medvetenhet om hur ni skyddar er och hur ni arbetar med digitala hot och risker i affärssamarbeten och val av tjänsteleverantörer.

Experter från branschen lär dig hur

Kursen leds av några av Sveriges främsta experter, Richard Oehme och Åsa Schwarz från Knowit, Daniel Olsson och Levi Bergstedt från Truesec samt Johan Wiktorin från Intil. I fem delkurser har vi samlat ”Best Practice” i form av internationella standarder, ramverk och erfarenhet – allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att framgångsrikt rusta din verksamhet.

Syfte och mål med kursen 

Kursen lär dig hur du strukturerar säkerhetsarbetet för att skydda din organisation och möta de växande kraven

 • Du får verktyg för att identifiera, analysera och bedöma risker och hot
 • Du får förståelse för att skapa verksamhetsutveckling med hjälp av säkert IT-stöd
 • Du får djupare insyn och insikt i juridiska aspekter kring dataskydd
 • Du lär dig hur du genom beredskap kortar ledtider och förbättrar handlingsutrymme vid incidenthantering
 • Du lär dig hur du skapar operativ förmåga och hur man arbetar med medvetandehöjning hos personalen, en av det viktigaste frågorna avseende cybersäkerhet

Kursen omfamnar både det affärsmässiga perspektivet – den kommersiella påverkan, beställarförmågan, hur man förbereder och leder arbetet, samt det tekniska och operationella perspektivet av cyberhot och informationssäkerhetsrisker.

Utbildningen riktar sig till dig som ansvarar för att säkra en långsiktig lösning kring verksamhetens förmåga att hantera hot och risker samt säkerställa nödvändig förbättrad beredskap snabbt. Du har t ex rollen som företagsledare, CIO, objektägare, informationssäkerhetsstrateg, informationssäkerhetspecialist, förvaltningsansvarig, IT-chef, IT-strateg, IT-arkitekt, projektledare.

 

Kursen är uppdelad i fem halvdagar (delkurser), distans online.

Daniel Olsson

Delkurs 1: Hotlandskapet

Daniel Olsson (Truesec)

 • Drivkrafter i hotlandskapet
 • Attacktyper
 • Attackmodus
 • Attackens faser
 • Verksamhetsutveckling med hjälp av säkert IT stöd

 
Richard Ohme

Delkurs 2: Risk och affärspåverkan i en digitaliserad värld

Richard Oehme & Åsa Schwarz (Knowit)

 • Den breddade hot- och riskbilden
 • Allriskperspektivet
 • Det svenska och det europeiska perspektivet
 • Digitala hot- och risker i affärssamarbeten och val av tjänsteleverantör
 • Utblick mot framtiden – teknik, trender och hur ska man rusta sig säkert och legalt för att hantera snabb utveckling

 
Johan Wiktorin

Delkurs 3: Riskanalys

Johan Wiktorin (Intil)

 • Introduktion till riskanalys
 • Verksamhetsförståelse
 • Skyddsvärden
 • Vad utgör kostnaden?
 • Typiska säkerhetshöjande åtgärder
 • Vanliga fel och brister i organisationer

 
Levi Bergstedt

Delkurs 4: Incidenthantering & juridik

Levi Bergstedt & Elin Richarz (Truesec)

 • Framgångsrik hantering av en IT-säkerhetsincident
 • Incident Response-teamets roller och ansvar
 • Krishantering & kriskommunikation
 • Beställaransvar och beredskap (t.ex.vid personuppgiftsincident)
 • Juridik & GDPR – vad säger lagen och hur ser egentligen verkligheten ut?

 
Åsa Schwarz

Delkurs 5: Hur bygga operativ förmåga för att möta digitala hot- och risker

Richard Oehme & Mats Kellqvist (Knowit)

 • Olika förutsättningar för olika verksamheter
 • Informations- och cybersäkerhet en ledningsfråga
 • Processer & ramverk
 • Upphandling och kravställning digitala säkerhetstjänster
 • Stakeholder management
 • Implementations-/genomförandeplan
 • Förvaltning och Kontinuitetshantering/planering
 • Medvetandehöjning (Awareness hos personalen)
 • Kompetensförsörjning inom informations- och cybersäkerhetsområdet för din verksamhet

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare, beställare eller ansvarig som behöver höja verksamhetens förmåga att agera och rusta inför ständigt skiftande och ökande hot och attacker.
Exempelvis jobbar du inom ledning, IT, marknad eller som konsult inom området informationssäkerhet.

Du har t ex rollen som företagsledare, CIO, CISO, objektägare, informationssäkerhetsstrateg, informationssäkerhetspecialist, förvaltningsansvarig, IT-chef, IT-strateg, IT-arkitekt, chefsarkitekt, projektledare, IT-revisor, IT-upphandlare, säkerhetsansvarig eller ansvarig för webbhandel eller andra internettjänster.

Kursledare

Daniel OlssonDaniel Olsson är Senior IT-arkitekt, Incident manager, medlem av Truesec Cyber ​​Security Incident Response Team. Certifierad CISSP, utbildad och erfaren inom TOGAF. Daniel drivs av att kunna stödja affärsresultat och driva digitalisering av kunders processer, på ett säkert sätt. I arbetet med riskbedömningar pratas det alltid om riskaptit, exponering, förebyggande åtgärder och planering för återställning. Det måste finnas en belöning för verksamheten, en uppsida, inte bara minskad risk. Att hitta och identifiera dessa, vara förespråkare och verka som arkitekt för en sund säkerhetsnivå, det är Daniels drivkraft. Att hitta det bästa affärsresultatet från digitalisering och IT-kapacitet, och balansen mellan risk och affärsvärde.

 
Richard OhmeRichard Oehme är senior rådgivare på Knowit Cybersecurity & Law och ordförande i Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) Cyberförsvarsgrupp. Hans bakgrund är primärt i statlig tjänst med fokus på nationell säkerhet där han arbetet med underrättelsefrågor på FRA och Försvarsdepartementet. Han har vidare varit chef för Regeringskansliets säkerhetssektion och för en analyssektion på Statsrådsberedning samt chef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB.

 
Johan WiktorinJohan Wiktorin är VD för INTIL Group. Han har dessförinnan arbetat som omvärldsdirektör vid PwC Cybersecurity och har lång erfarenhet som officer i Försvarsmakten. Johan kommenterar ibland försvars- och säkerhetspolitiska frågor i media och leder Kungl Krigsvetenskapsakademins delprojekt om vårt Cyberförsvar.

 
Åsa SchwarzÅsa Schwarz är säkerhetskonsult, författare och har arbetat med cybersäkerhet i över tjugo år. Hon har en fil kand i data- & systemvetenskap samt företagsekonomi och hon ansvarar för affärsutvecklingen på Knowit Cybersecurity & Law och utnämndes 2017 till årets säkerhetsprofil. Under hennes karriär har hon arbetat i flera olika roller inom cybersäkerhetsområdet bland annat som konsult men också genom att driva och utveckla bolag inom området. Åsas skriver spänningslitteratur och hennes böcker har getts ut i 20 länder. De senaste åren har hon släppt hackerthrillern De sju nycklarna samt AI-deckaren Dockfabriken.

 
Levi BergstedtLevi Bergstedt är chefsjurist och affärsområdesansvarig för Cyber Law inom Truesec, f.d. advokat. Sedan innan GDPR var en färdig lagstiftningsprodukt har Levi stöttat och assisterat nationella och internationella kunder och klienter med frågor inom dataskydd och IT-rätt, med särskilt fokus på klienter inom försäkrings- och finansbranschen.
I sitt arbete har Levi framför allt hjälpt klienter att identifiera och hantera risker för att personuppgiftsincidenter ska inträffa, samt hantera sådana incidenter som har inträffat. I incidentarbetet stöttas kunder som har drabbats, och i det strategiska rådgivningsarbetet används dessa lärdomar för att ge det senaste inom dataskydd och IT-rätt, samt juridisk rådgivning driven av de senaste lärdomarna om hotlandskapet och hotaktörerna. Det är med grund i denna blandning av juridik och teknik som Levi kommer att dela erfarenheter och lärdomar med NyTekniks kursdeltagare.

Kursavgift

Kursavgiften är 19 500 kr ex moms. I priset ingår fem delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.