Design Thinking – utveckling, ledning och affärsorientering

KURSDATUM
WORKSHOP 1: 6 december
WORKSHOP 2: 8 december
WORKSHOP 3: 9 december

TID Kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga kursdagar)
FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: dsntnk2112 Kategori:

Lär dig Design Thinking – kundrelevanta, unika och affärsmässiga produkter och tjänster!

Under det senaste decenniet har Design Thinking framstått som en nyckelmetod för att driva produkt-, tjänste-, affärs- och konceptutveckling. Kursen lär dig på ett pragmatiskt sätt att tillämpa och integrera designtänkande i ditt produktlednings- och utvecklingsarbete.

Design Thinking innehåller tekniker för konceptutveckling, kundinsikter, kreativ design och produktvalidering, i samarbete med medarbetare och andra stakeholders. Det är ett effektivt sätt att arbeta för att skapa Älskvärda, Hållbara och Lönsamma produkter, tjänster eller affärskoncept.

Enligt MIT (Massachusetts Institute of Technology) har företag som implementerat Design Thinking en högre lönsamhet än motsvarande bolag med traditionella utvecklingsmetoder. Nyckelord för framgångsrik Design Thinking är:

 • Desirability: Målet är att skapa produkter och tjänster som kunden längtar efter att använda
 • Feasability: Vårt koncept skall vara möjligt att skapa och det skall ha unika värden
 • Viability: Konceptet vi utvecklar är inte bara en produkt eller tjänst – det är en affär som skall ge hållbar lönsamhet

Tankegångarna är inte nya, men det utvecklas kontinuerligt nya modeller, verktyg och arbetssätt för att förbättra processen. Och vi har rätten och ansvaret att ta initiativ med våra produkter och tjänster. Låt oss lösa problemen som är värda att lösa och påverka våra kunders liv till det bättre!

Kursmål

Efter genomfört program skall deltagaren:

 1. Förstå ämnet Design Thinking
 2. Kunna genomföra en Design Sprint
 3. Designa hållbara produkt- och tjänstekoncept
 4. Validera både produkten/tjänsten och affären
 5. Integrera Design Thinking med produktledning

Innehåll

Programmet är baserat på tre kärnområden, men täcker in hela modellen:

 1. Empathize – kärnan i Design Thinking, du behöver förstå dina användare på djupet för att kunna bygga rätt produkt/tjänst
 2. Problem definition – definiera vilket eller vilka problem användarna faktiskt har, baserat på data och insikter från Empathize
 3. Ideation – Släpp lös kreativiteten och hitta rätt lösning för problemet!

Kursen baseras på tre halvdags workshops med en välmeriterad kursinstruktör från industrin med bred erfarenhet och kunskap om produkt-, tjänste- och affärsutveckling med Design Thinking, samt en onlinekurs, inkl. quiz och dokumentation, för förberedande självstudier.

Förberedande onlinekurs

8 filmbaserade lektioner som samlar all teori och ger dig referensmaterial. Efter varje avsnitt finns också ett quiz för att förankra kunskapen. Onlinekursen distribueras till kursdeltagarna i samband med anmälan till kursen.

Lektion 1: Vad är Design Thinking?

Lektion 2: Hur man bygger insikter med empati och verklig förståelse för kunden

Lektion 3: Hur man identifierar och definierar ett problem

Lektion 4: Hur man genererar idéer och hållbara koncept

Lektion 5: Hur man skapar olika typer av prototyper

Lektion 6: Hur man testar och validerar koncept – både produkt och affär

Lektion 7: Hur man genomför en Design Sprint

Lektion 8: Produktledning med Design Thinking

Workshop 1

Empathize – Empatifasen är det första och kärnsteget i hela processen eftersom det drivs av att förstå kunden till en omfattande nivå. Olika verktyg används för att förstå kundernas behov men vi vill först och främst förstå deras beteenden och vad som driver dem.

Därför inleder vi med att lära känna våra användare för dagen – ni kursdeltagare. Samt genomgång av kursupplägg, kursledare och vilka utmaningar ni har.

Workshop 2

Problem definition – Under detta steg använder vi vår kreativitet och analytiska förmåga för att analysera, tolka och hitta mönster från den input vi genererade i det inledande skedet. I detta skede skapar vi ofta hypoteser för problemet. Många tror att de vet vad problemet är. Men vi vet att vi måste utmana de förutfattade tankarna.

Vilka problem har egentligen dina användare?

Workshop 3

Ideation – Detta steg fokuserar på att generera så många idéer som möjligt, som bygger på förståelsen för användarna från empatifasen, och de tydliga problemuttalanden som dokumenterades i definieringsfasen. De tidigare faserna ska betraktas som informationskällor för produktchefer för att generera så många relevanta idéer som möjligt för nya produkter eller funktioner, och förse Test fasen med relevanta uppslag.

Hur involverad är du i att generera nya features-/produktidéer? Diskussion om hur du kan applicera Design Thinking i sin egen verksamhet och direkt få värde av utbildningen.

Målgrupp

Denna kurs är utvecklad för personer som skapar affärskoncept eller driver utveckling av mjukvara, produkter eller tjänster. Deltagare skall ha en ambition att utveckla erbjudanden som kunderna älskar och en affär som ledningen prisar. Typiska roller är:

• Produktchef
• Produktägare
• Produktspecialist
• Utvecklingschef
• Scrum master
• Projektledare
• Affärsutvecklare eller liknande

Kursens lärare

Våra kurspartners Tolpagorni Product Management håller i kursen och har tränat tusentals produktledare i att utveckla framgångsrika produkter. Kursen leds av:

Petra FärmPetra Färm
Doktor i Electronic System Design. Petra har ett starkt fokus på genomförandet och har designat rattlås, styrsystem, processer, molnlösningar m.m. med Design Thinking. Senior konsult inom Produktledning.

Magnus BillgrenMagnus Billgren
Praktisk produktledare som utvecklat modeller för Design och Product Thinking. Magnus har designat IoT-lösningar, CRM system, elmätare, varvtalsräknare m.m. Senior konsult inom Produktledning och Design Thinking och grundare av Tolpagorni Product Management AB.

Kursavgift

Avgiften för kursen är: 11 900 kr exkl moms
I priset ingår tre workshops (tre halvdagar), en förberedande onlinekurs i Design Thinking bestående av 8 lektioner och quiz samt digitalt kursmaterial.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.

Format

Kursen ges som distansundervisning online.