Diplomerad Projektledare Fjärrvärme

29 500 kr

KURSDAG 1: 5 november (tid: 09-16) KURSDAG 2: 7 november (tid: 09-16) KURSDAG 3: 19 november (tid: 09-16) KURSDAG 4: 21 november (tid: 09-16)   FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Ludvig Callermo Riedel

Telefon:
0708205559

E-post:
ludvig.callermo.riedel@nyteknikeducation.se

Ladda ner broschyren här

Kursbroschyren ger dig detaljerad information om kursens lärare, innehåll och upplägg samt certifiering/diplom.

Namn(Obligatoriskt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

En utbildning om projektledarskap för fjärrvärme och –kyla

Fjärrvärme och fjärrkyla är centrala komponenter i omställningen till hållbara energisystem. De bidrar till ökad energieffektivitet och minskade koldioxidutsläpp, vilket är avgörande för att uppnå internationella klimatmål. Sektorn står idag inför flera utmaningar, inklusive ökade krav på hållbarhet, höjd verkningsgrad, integration av förnybara energikällor och behovet att anpassa sig till nya teknologier och regleringar, inte minst från EU-nivå.

Med ökade krav på hållbarhet kommer behovet av innovation inom fjärrvärme och –kylprojekt att växa. Projektledare får då en nyckelroll i att implementera dessa lösningar. Framtiden inom fjärrvärme och –kyla håller också tekniska framsteg inom smarta nät, energieffektivitet och integration av förnybara energikällor, vilket ställer krav på tekniskt kunniga projektledare. I takt med att våra städer växer kommer projektledare inom fjärrvärme och –kyla också behöva ha förmåga att hantera komplexa och diversifierade projekt.

Syfte

Kursen syftar till att utrusta dig med en djup förståelse för de specifika utmaningar, krav och möjligheter som arbete med fjärrvärme och –kylanät innebär. Som deltagare bestyckas du med övergripande förståelse för fjärrvärmeteknik och omfattande kunskaper i projektledning för att effektivt kunna hantera komplexa projekt. Fokus ligger på att säkerställa att projekten uppfyller hållbarhetskrav, följer relevanta standarder, och utnyttjar relevant teknisk innovation.

Kursen är perfekt fördjupning för dig som besitter grundläggande kunskaper på området och som vill ta ett karriärsteg in i projektledning inom fjärrvärme och –kyla.

Målgrupp

Kursen riktar sig i huvudsak till tekniker, högskole- eller driftingenjörer med arbetslivserfarenhet eller på annat sätt förvärvad likvärdig kunskap om energi- och byggsektorn. Den lämpar sig även lämpad för dig med erfarenhet inom områden som stadsplanering, stadsbyggnad, samhällsbyggnad, byggsektorn, infrastruktur, energiproduktion, energidistribution eller liknande operativa roller inom energi- och anläggningssektorn.