Diplomerad Säkerhetsarkitekt

19 900 kr

KURSDAG 1: 9 april
KURSDAG 2: 11 april
KURSDAG 3: 16 april
KURSDAG 4: 18 april

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: N/A Kategorier: ,

Diplomerad säkerhetsarkitekt

I stort är säkerhetsarkitektur ett organiserat och samordnat ramverk som ur ett riskperspektiv beskriver vad i organisationen som ska skyddas, vem eller vilka som skyddar det och hur det ska skyddas. Säkerhetsarkitekturen omfattar data, system och personer och skyddar genom att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetshot 

Genom att implementera en stark säkerhetsarkitektur kan företag och organisationer bättre skydda sig mot en alltmer mångfacetterad hotbild. Den struktur för hur säkerhetsfrågorna i organisationen ska föras och förvaltas bör genomsyra organisationens alla delar och involvera både tekniska och mänskliga aspekter.  

Kursen ger deltagaren en gedigen grund för definiering och anpassning av säkerhetsstruktur kopplat till den egna organisationen, samt värdefull insikt om säkerhetskultur. Deltagaren ges också förutsättningar att definiera hotbild och introduceras till teknik för att skydda sig mot ett snabbfotat hotlandskap.  

Syftet är att kursdeltagaren ska få insikt och kunskap om vilka krav hotlandskapet ställer på organisationens säkerhet och förstå vilka tekniska lösningar som bäst passar organisationen samt hur de kan implementeras. Därtill ska deltagaren kunna utvärdera, omforma och förbättra nuvarande säkerhetsarkitektur.  

Kursdeltagaren får: 

 • Verktyg för identifiering, anpassning och förstärkning av den befintliga säkerhetsstrukturen 
 • Förståelse för tekniska säkerhetslösningar och implementering av dessa 
 • Insikt i värde och etablering av säkerhetskultur genom hela organisationen 
 • Förståelse för säkerhet av operativ teknologisk utrustning  

Delkurs 1: Introduktion

 • Omvärlden
 • Hotbild
 • Hotbaserat angreppssätt

Delkurs 2: Verksamhetsanalys

 • Vad är skyddsvärt inom organisationen
 • Skyddsvärt inom värdekedjan och samarbeten
 • Bygga på den befintliga arkitekturen

Delkurs 3: Hotbildsanalys och riskbedömning

 • Vad skyddar vi mot?
 • Case med potentiella hot

Delkurs 4: Bygga strategi

 • Hur skyddar vi det som är skyddsvärt?
 • Utformning av strategi
 • Operationell modell
 • Relevanta standarder

 

Målgrupp: 

Kursen riktar sig till yrkesverksamma som har ansvar för att bygga upp och förvalta säkerhetsfunktion. Även till dig som arbetar med verksamhetens mest kritiska processer, information och tillgångar. Du är kanske IT-säkerhetschef eller IT-chef, säkerhetsarkitekt, riskhanteringsspecialist, compliance- eller säkerhetsansvarig, företagsledare eller konsult inom cybersäkerhet. Kursen är relevant för yrkesverksamma från en mängd olika branscher och ger deltagarna kunskap och förmåga att utvärdera och förbättra säkerhetsarkitekturen i sina organisationer.

Lärare: 

Ronny Lundvall är Director för strategiska rådgivningstjänster kring cybersäkerhet på Paliscope. Han har i olika former arbetat med säkerhet flera decennier. Från att utveckla säkra IT-system till att bygga säkerhetsrelaterade förmågor, inklusive människor/kompetens, processer och tekniklösningar. Bland annat har han erfarenhet säkerhetsövervakning, incidenthantering, kontinuitetshantering samt hotbildsanalys och krishantering. Han har även under ett decennium på ett av de största revisionsbolagen och jobbat med internrevisionsgranskningar och tredjepartsgranskningar på temat säkerhet.

Kursavgift

Kursavgiften är 19 900 kr ex moms. I priset ingår fyra halvdagskurser samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.