Energikartläggning (EKL) för beställare

11 900 kr

DELKURS 1: 23 april DELKURS 2: 25 april TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Nya förändringar i Lagen om Energikartläggning i Stora företag (EKL) – så uppdateras direktiv och lagstiftning

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar (EKL) minst vart fjärde år.

EKL genomförs i 4-års cykler. I samband med att vi nu gått in i den 3:e perioden så revideras både direktivet och lagstiftningen.

 • Vilka företag omfattas av lagstiftningen? Hur påverkas ditt företag när en energigräns (2,8 GWh) ersätter tidigare gräns som baserades på antal anställda och omsättning?
 • För företag energianvändning över 23,6 GWh – hur inför du ett energiledningssystem som stödjer det systematiska energiarbetet?
 • Vilka andra förändringar påverkar ditt företag?
 • Vilka nyheter kan vi vänta oss av 2025 års riktlinjer?

Vad bör du tänka på vid en energikartläggning? Kursen ger dig och ditt företag bästa möjliga förutsättningar att starta upp arbetet eller att stå redo när arbetet väl ska påbörjas. Du lär dig om lagstiftningen, vad som gäller för din verksamhet, kommande förändringar samt vilka ytterligare energi- och hållbarhetskrav som kan samordnas med EKL-arbetet.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge bättre förståelse för lagstiftningen och hur den på bästa sätt ska tillämpas i olika typer av verksamheter. Kursen går igenom Energimyndighetens vägledningar, vad som är viktigt att tänka på i samband med upphandling och hur du som beställare säkerställer att EKL ger så mycket nytta som möjligt till ert befintliga energiarbete.

Under kursen lär du dig bland annat

  • Om Energimyndighetens vägledningar och frågor som kan uppkomma i samband med tolkning av lagstiftningen
  • Viktiga begrepp; så som rådighet, betydande/prioriterad betydande energianvändare
  • Hur man som beställare kan påverka omfattning på EKL-arbetet genom rätt avgränsning
  • Om ledningssystem och involvering av medarbetare

Kursdag 1

• Lagstiftningen – bakgrund, innehåll och syfte
• Viktiga delar av energimyndighetens vägledningar
• Tillvägagångssätt, olika sätt att avgränsa arbetet
• Verksamhetsperspektiv och fokus på störst möjlighet att påverka samt störst besparingspotential
• Tillämpning av lagstiftningen, vad är viktigt att tänka på

Vi diskuterar även gemensamt olika frågeställningar knutna till lagstiftningen.

Kursdag 2

• Hur ”haka på” EKL i ert redan pågående arbete resp använda EKL för att komma igång på bästa sätt
• Viktigt att tänka på vid upphandling av EKL resp genomföra arbetet i egen regi
• Hur säkerställs förväntad leverans i kartläggningarna som utförs
• Arbetet efter EKL – energihandlingsplanen, ett viktigt verktyg
• Rutiner för att se till att framtagna åtgärdsförslag drivs vidare
• Det systematiska energiarbetet och involvering av medarbetare

Vi avslutar kursen med en summering där vi går igenom fallgropar och best practice, samt delar erfarenheter och gemensamt diskuterar ev. frågeställningar som kvarstår.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag som omfattas av lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) och till dig som i din roll antingen ansvarar för upphandling eller genomförande av arbetet eller på annat sätt har ett intresse i hur arbetet genomförs i din organisation samt resultatet av arbetet.

Kursen är applicerbar på verksamheter inom alla branscher som omfattas av EKL och passar dig som exempelvis har en roll som:
• Fastighetsansvarig
• Förvaltare
• Energispecialist
• Klimatrådgivare
• Miljöingenjör
• Projektledare
• Inköpsansvarig
• Kvalitetsansvarig
• Hållbarhetsansvarig eller liknande

Kursledare

Katrine Lind, Certifierad energikartläggare, Rejlers Energiprojekt AB

Katrine LindKatrine är Civilingenjör i Energisystem med flera års erfarenhet som projektledare för energieffektiviseringsprojekt i olika typer av verksamheter. Projekten har innefattat både energikartläggning, utredning och installation av energibesparande åtgärder.
Katrine har erfarenhet som kvalitetsansvarig och är Business Unit Manager för enheten Energiprojekt.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!