Energikartläggning (EKL) för beställare

11 900 kr

DELKURS 1: 23 november
DELKURS 2: 24 november

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: eklfor Kategorier: ,

Lagstiftning | Upphandling | Avgränsning | Involvering

Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag syftar till att främja förbättrad energieffektivitet i stora företag. Enligt lagen har stora företag skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar (EKL) minst vart fjärde år.

Arbetet med EKL resulterar också i en möjlighet att vidareutveckla verksamheten, sänka driftskostnaderna, minska klimatpåverkan och bli mer hållbar.

Men det saknas inte utmaningar för företag som omfattas av EKL! Hur identifierar och samlar du in relevant data? Hur bedöma och analysera energianvändningen? Hur utveckla en handlingsplan och säkerställa att åtgärderna genomförs och rapportera resultat?

Många företag väljer att lägga ut detta arbete på en extern part, men för bästa resultat och maximal nytta för verksamheten är det viktigt att som beställare ställa rätt krav och säkerställa att EKL blir en del av organisations systematiska energiarbete, och inte bara en ”pappersprodukt” som görs vart fjärde år.

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge bättre förståelse för lagstiftningen och hur den på bästa sätt ska tillämpas i olika typer av verksamheter. Kursen går igenom Energimyndighetens vägledningar, vad som är viktigt att tänka på i samband med upphandling och hur du som beställare säkerställer att EKL ger så mycket nytta som möjligt till ert befintliga energiarbete.

Under kursen lär du dig

  • Om Energimyndighetens vägledningar och frågor som kan uppkomma i samband med tolkning av lagstiftningen
  • Viktiga begrepp; så som rådighet, betydande/prioriterad betydande energianvändare
  • Hur man som beställare kan påverka omfattning på EKL-arbetet genom rätt avgränsning
  • Om ledningssystem och involvering av medarbetare

Kursdag 1

• Lagstiftningen – bakgrund, innehåll och syfte
• Viktiga delar av energimyndighetens vägledningar
• Tillvägagångssätt, olika sätt att avgränsa arbetet
• Verksamhetsperspektiv och fokus på störst möjlighet att påverka samt störst besparingspotential
• Tillämpning av lagstiftningen, vad är viktigt att tänka på

Vi diskuterar även gemensamt olika frågeställningar knutna till lagstiftningen.

Kursdag 2

• Hur ”haka på” EKL i ert redan pågående arbete resp använda EKL för att komma igång på bästa sätt
• Viktigt att tänka på vid upphandling av EKL resp genomföra arbetet i egen regi
• Hur säkerställs förväntad leverans i kartläggningarna som utförs
• Arbetet efter EKL – energihandlingsplanen, ett viktigt verktyg
• Rutiner för att se till att framtagna åtgärdsförslag drivs vidare
• Det systematiska energiarbetet och involvering av medarbetare

Vi avslutar kursen med en summering där vi går igenom fallgropar och best practice, samt delar erfarenheter och gemensamt diskuterar ev. frågeställningar som kvarstår.

Målgrupp

Kursen vänder sig till företag som omfattas av lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) och till dig som i din roll antingen ansvarar för upphandling eller genomförande av arbetet eller på annat sätt har ett intresse i hur arbetet genomförs i din organisation samt resultatet av arbetet.

Kursen är applicerbar på verksamheter inom alla branscher som omfattas av EKL och passar dig som exempelvis har en roll som:
• Fastighetsansvarig
• Förvaltare
• Energispecialist
• Klimatrådgivare
• Miljöingenjör
• Projektledare
• Inköpsansvarig
• Kvalitetsansvarig
• Hållbarhetsansvarig eller liknande

Kursledare

Katrine LindKatrine Lind, Certifierad energikartläggare, Rejlers Energiprojekt AB
Katrine är Civilingenjör i Energisystem med flera års erfarenhet som projektledare för energieffektiviseringsprojekt i olika typer av verksamheter. Projekten har innefattat både energikartläggning, utredning och installation av energibesparande åtgärder.
Katrine har erfarenhet som kvalitetsansvarig och är Business Unit Manager för enheten Energiprojekt.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.