Energieffektivisering i befintliga byggnader

13 900 kr

DELKURS 1: 12 februari
DELKURS 2: 14 februari
DELKURS 3: 16 februari

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: eneffe Kategori:

Bakgrund

Att använda energi resurseffektivt är en central åtgärd i omställningen till ett modernt fossilfritt välfärdssamhälle. Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges energianvändning och potentialen för energieffektivisering bedöms vara enorm. Med stigande elpriser och oro på energimarknaden är det mer aktuellt än någonsin att aktivt jobba för att sänka byggnaders energibehov.

För att öka omställningstakten på marknaden är det kritiskt att uppgradera befintlig bebyggelse. Omkring 90 procent av ansatserna för att nå energieffektiviseringsmålen berör befintligt fastighetsbestånd av industri- och offentliga byggnader, kontors- och lokalfastigheter samt flerbostadshus.

Företags energikostnader och kostnader för drift och underhåll av energisystemet kan vara stora, att ta tillvara på potentialer för energieffektivisering vid renoveringar blir en långsiktig besparing.

Kursens syfte

Den här kursen vänder sig till dig som i din yrkesroll är i behov av att bättre förstå byggnaders energianvändning, vilka kostnader som går att påverka och vilken typ av åtgärder och arbetssätt som bör prioriteras i syfte att spara energi.

Under kursen lär du dig

  • Förstå byggnaders energianvändning och vilka kostnader som går att påverka
  • Vilken typ av åtgärder och arbetssätt som bör prioritas
  • Hur energi- och effektoptimering säkerställer att befintliga system används drifteffektivt
  • Hur man kan arbeta systematiskt med sitt energiarbete

Kursen ger dig

  • Kunskap om lag- och myndighetskrav
  • Olika metoder för att göra lönsamhetsberäkningar
  • Inblick i byggnadens del av ett större energisystem och byggnaden som resurs i den gröna omställningen

Delkurs 1

Delkurs 1 tar avstamp i de grundläggande principerna som är avgörande för arbetet och lyfter viktiga fallgropar. Vi ser på den globala energiproduktionen och energianvändningens påverkan samt den lokala energiproduktionen och dess betydelse.
Vidare fördjupar vi oss i byggnadens energianvändning, går igenom vilka delar av en byggnad, tekniska system och olika typer av verksamheter använder energi, vilka som har störst energibesparingspotential samt vilka åtgärder är enklast och mest tillgängliga.

Delkurs 2

Under delkurs 2 tittar vi på olika energieffektiviseringsåtgärder, vilka åtgärder som är typiska för olika verksamheter och vikten av ett väl fungerande energi- samt effektoptimeringsarbete. Vidare går vi in på maskininlärning (AI) inom fastighetsområdet och hur det kan fungera. Vi ser också på energieffektivisering ur ett lönsamhetsperspektiv och skillnaden mellan att utvärdera enskilda åtgärder och åtgärdspaket.

Delkurs 3

Delkurs 3 inleds med en genomgång av hur man kan arbeta systematiskt med sitt energiarbete, en del som ofta glöms men är oerhört viktigt för att inte tappa effekt av åtgärder som utförs samt säkerställa att man arbetar kontinuerligt med energifrågorna. Vi går även igenom lagar och myndighetskrav att ha koll på och hur man kan maximera nyttan av dessa som del i sitt energiarbete. Kursen avslutas med att sätta byggnadens energianvändning i en hållbarhetskontext och så vi gör en framtidsspaning där vi ser på vad som är på gång inom energiområdet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i din roll är i behov av att bättre förstå byggnaders energianvändning, vilka kostnader som går att påverka och vilken typ av åtgärder och arbetssätt som bör prioritas i syfte att spara energi och minska kostnader. Kursen är applicerbar på verksamheter inom alla branscher och passar dig som exempelvis har en roll som fastighetsansvarig, förvaltare, projektledare, inköpsansvarig, kvalitetsansvarig, hållbarhetsansvarig eller liknande.

Kursledare

Katrine LindKatrine Lind, Certifierad energikartläggare (kursansvarig)
Katrine är Civilingenjör i Energisystem med flera års erfarenhet som projektledare för energieffektiviseringsprojekt i olika typer av verksamheter. Projekten har innefattat både energikartläggning, utredning och installation av energibesparande åtgärder. Katrine har erfarenhet som kvalitetsansvarig och är Business Unit Manager för enheten Energiprojekt.

Jakob Barrner, Energikonsult / Ingenjör maskinteknik inriktning energisystem
Jakob är energispecialist med stor erfarenhet av att arbeta strategiskt med ledningsarbete och systematiskt energiarbete, har erfarenheter från både industrier och fastighetsbranschen och djup teknisk kunskap om bl.a. industriers energiarbete efter sin tid som energi och miljökoordinator på SKF. För närvarande även delprojektledare i projekt åt Rikshem som behandlar bland annat tekniska val, tariffsättning och kommunikation knutet till IMD.

Tobias AnderssonTobias Andersson, Energiingenjör/ Certifierad energikartläggare
Utbildad civilingenjör i teknisk fysik med 14 års erfarenhet inom VVS-projektering och energieffektivisering. Har arbetat med energiutredningar, energideklarationer, EKL och energisimuleringar samt projektering av VVS-system. Erfarenhet från både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.

Mikael OlssonMikael Olsson, EPC-expert
Senior erfarenhet (20+år) inom affärsutveckling, projektledning och som projektchef.
Lång erfarenhet av EPC-projekt (Energy Performance Contracting), traditionella entreprenader och arbete med och inom driftorganisationer.

Samtliga kursledare från: Rejlers Energiprojekt AB

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.