Enterprise Architecture – samverkan mellan arkitektur och utveckling

18 900 kr

DATUM
DELKURS 1: 5 december
DELKURS 2: 7 december
DELKURS 3: 12 december
DELKURS 4: 14 december

TID Alla delkurser sker mellan kl. 09:00-12:00

FORMAT Distansundervisning online

Arkitektur ger riktning och styrning – utveckling realiserar arkitekturen

Fördjupningskursen i Enterprise Architecture (EA) handlar om att lära sig att designa och styra företagsstrukturer och teknisk infrastruktur på ett sätt som stöder verksamheten och affärsmålen. Kursen ger deltagarna en grundläggande förståelse för hur olika system och tekniker kan integreras på ett effektivt sätt för att skapa en hållbar och långsiktig lösning för företaget.

Den röda tråden är kopplingen och samverkan mellan arkitektur och utveckling. Arkitekturen styr utvecklingen och utvecklingen realiserar (implementerar) arkitekturen, och häri ligger några av de största värdena med att använda EA.

Kursen ger deltagarna förståelse för Enterprise Architecture och hur man kan applicera och använda detta på ett praktiskt sätt. Vi går igenom hur arkitektur och utveckling samverkar och visar olika scenarier för hur man kan få och kommunicera värdet av Enterprise Architecture.  Vi kommer prata om EA som ett sätta att arbeta med förflyttningar av alla delar i företaget för att skapa en sammanhängande lösning samt ledarskap och samarbete för att styra och förverkliga förändringar inom EA.

Kursens innehåll

 • Introduktion till Enterprise Architecture (EA) – begrepp, syfte, fördelar och utmaningar
 • Arkitekturdriven utveckling och implementering – metoder och tekniker enligt olika ramverk
 • Organisationens affärsmål, strategier, processer, system och data, samt deras interaktioner
 • EA-utveckling och implementering – steg, metoder och tekniker
 • Samverkan arkitektur och utveckling
  • Hur samverkar arkitektur och utveckling
  • Arkitekturbeskrivningar – hur de tas fram och förvaltas
  • Planering och styrning för förflyttning med hjälp av arkitektur
  • Förvaltning med hjälp av verktyg
 • Praktiska övningar för att tillämpa EA i organisationen, inklusive EA-modellering och analys
 • EA-ledning – rollen som Enterprise Arkitekt, samarbete med beslutsfattare och leverantörer
 • Arkitekturförvaltning och uppdatering – hur man säkerställer EA är aktuell och relevant

Förväntade resultat av kursen

Efter kursen ska du som deltagare ha god förståelse för Enterprise Architecture (EA) och dess praktiska tillämpning. Du har lärt dig tekniker och metoder för att utveckla, implementera och leda EA i din organisationer. Du har också ökat din förmåga att samarbeta med beslutsfattare och leverantörer för att realisera organisationens affärsmål.

Kursens upplägg och innehåll

Metodik: Kursen ges på distans online och löper över fyra halvdagar, vi varvar teoretiska föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar och fallstudier.

DELKURS 1: EA teori

 • Intro
 • Definition
 • EA – olika områden och aspekter inom EA
 • Metoder/Notationer som kan användas och vilka vi använder under kursen
 • Genomgång övningsexempel

DELKURS 2: Arkitektur och utveckling

 • Hur samverkar arkitektur och utveckling?
 • Arkitekturbeskrivning: Modeller, vyer och beskrivning av arkitektur
 • Planering med hjälp av arkitektur
 • Styrning med hjälp av arkitektur
 • Förflyttning med hjälp av utveckling
 • Förvaltning av arkitekturbeskrivningar

DELKURS 3: EA Use case

 • Application Portfolio Management (APM)
 • Planering, genomförande och uppföljning av förflyttningar
 • Verktyg
 • EA i agila verksamheter

DELKRUS 4: EA praktiska exempel

 • Etablera EA
  • Arkitketurstyrning
  • Organisation etc.
 • Övningsexempel och praktiskt genomförande (ingår i alla moduler)

Målgrupp

IT-chefer, systemarkitekter, projektledare och beslutsfattare som vill förstå och tillämpa Enterprise Arkitektur (EA) i deras organisationer. Ansvariga/chefer för EA funktioner, arkitekter som jobbar eller vill jobba med EA (lösningsarkitekter, verksamhetsarkitekter m. fl).

Kursledare

Kristian MiljeteigKristian Miljeteig har mer än 20 års erfarenhet av lösnings- och enterprisearkitektur. Han har jobbat i roller som programarkitekt för stora digitala förflyttningar och chefsarkitekt. Brinner för arkitektur med tonvikt på praktisk tillämpning och leverera värde med arkitektur.

Christer LindhChrister Lindh har jobbat med arkitektur de senaste 25 åren i roller som lösnings-, verksamhets- och enterprisearkitekt. Christer framhåller vikten av att arkitekturen och verksamhetens utveckling går hand i hand, att arkitekturen ger riktning och styrning och att utvecklingen realiserar arkitekturen.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 18 900 exkl moms.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.