Entreprenadjuridik för anbudsgivare

7 900 kr

DELKURS 1: 27 oktober 2021
DELKURS 2: 28 oktober 2021
TID Kl. 09:00 – 12:00 (gäller båda delkurserna)
FORMAT Distans online (live med helklass i vårt virtuella klassrum)

Kursledningen skickar ut inbjudan till vårt virtuella klassrum i god tid inför kursen till alla anmälda kursdeltagare

Artikelnr: entjur Kategori:

Fokuskurs i entreprenadjuridik för anbudsgivare

För dig som arbetar som anbudsgivare/leverantör i offentliga upphandlingar inom entreprenadområdet så uppstår särskilda frågeställningar. Fokuskursen i entreprenadjuridik är uppdelad i två delkurser (två halvdagar) som behandlar grundläggande entreprenadrätt med koppling till offentlig upphandling.

Kursens fokus läggs på standardavtalen AB 04 samt ABT 06 och det viktigaste innehållet i dessa. Målet med kursen är att deltagaren ska få god kunskap om standardavtalens bestämmelser. Standardavtalen har i det närmaste kommit att bli lag inom entreprenadjuridiken. Därutöver belyser kursen avtalstolkning och allmän avtalsrätt.

Kursens upplägg och innehåll – två intensiva delkurser

Entreprenadjuridik för anbudsgivare är en uppskattad distansutbildning som byggs upp av två delkurser (live online med vår kursledare i helklass i vårt virtuella klassrum).

Dag 1 (delkurs 1):

 • Vad är en entreprenad
 • Standardavtalens uppbyggnad och funktion
 • Entreprenadformer
 • Ansvar för fel och skada
 • Ersättningsformer
 • Kontraktshandlingarnas rangordning
 • Kontraktstolkning
 • Parternas ansvar för lämnande uppgifter
 • Vad innebär fackmässighet

Dag 2 (delkurs 2):

 • Regler kring ÄTA-arbeten
 • Genomgång av tider (ansvarstid, garantitid, besiktningstid, frister, försening m.m.)
 • Hinder, stillestånd och forcering
 • Ansvar för fel, felavhjälpande
 • Besiktningsformer
 • Hävning av kontrakt och tvistelösning
 • Skadestånd

Entreprenadjuridik för anbudsgivare

FORMAT Distans online, två sammanhängande delkurser (halvdag)
TID kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna)

Dag 1 (delkurs 1):

 • Vad är en entreprenad
 • Standardavtalens uppbyggnad och funktion
 • Entreprenadformer
 • Ansvar för fel och skada
 • Ersättningsformer
 • Kontraktshandlingarnas rangordning
 • Kontraktstolkning
 • Parternas ansvar för lämnande uppgifter
 • Vad innebär fackmässighet

Dag 2 (delkurs 2):

 • Regler kring ÄTA-arbeten
 • Genomgång av tider (ansvarstid, garantitid, besiktningstid, frister, försening m.m.)
 • Hinder, stillestånd och forcering
 • Ansvar för fel, felavhjälpande
 • Besiktningsformer
 • Hävning av kontrakt och tvistelösning
 • Skadestånd

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling som anbudsgivare/leverantör inom entreprenadområdet, såsom Bid Manager, anbudskoordinator, försäljningschef och säljare eller liknande roll som arbetar med försäljning mot offentlig sektor.

Lärare

Per Werling är upphandlingsjurist och rådgivare på e-Avrop. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet har en specialexpertis på rollen som anbudsgivare.

Kursavgift

Kursavgift är 7 900 kr ex moms

I kursavgiften ingår två halvdagars (2×3 timmar) lärarledd undervisning med kursledaren på distans samt dokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.