ESPD / On Demand

1 990 kr

FORMAT On Demand

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Välj person…

Telefon:
Välj telefonnummer…

E-post:
Välj e-post…

Bakgrund – ESPD som del av en offentlig upphandling

Det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet European Single Procurement Document syftar till att standardisera kvalificeringsprocessen av leverantörer i en offentlig upphandling.

Tanken är att dokumentet ska minska den administrativa bördan, förenkla gränsöverskridande handel och man har en vision om att ytterligare digitalisera processen.

European Single Procurement Document förenklar så att leverantören ska kunna lämna in en egenförsäkran istället för att lämna in alla nödvändiga bevis i samband med anbud eller anbudsansökan vid leverantörsprövning.

Obligatoriskt för upphandlingar över tröskelvärdet

Dokumentet gäller från den 1 januari 2017 och är obligatoriskt för upphandlingar över tröskelvärdet. Ett icke upprättat, ett felaktigt ifyllt eller slarvigt hanterat ESPD-dokument riskerar att innebära en stor nackdel för leverantören och kan i vissa fall leda till uteslutning.

Vad lär du dig under ESPD-kursen?

Per Werling, Lärare för kursen om ESPDVår onlinebaserade kurs ger dig god grundkunskap om ESPD-dokumentet, dess syfte och uppbyggnad och hur du som upphandlare eller leverantör praktiskt ska tolka och hantera dokumentets olika delar för att säkerställa korrekta upphandlingar och framgångsrika anbudsförfaranden. Du lär dig bland annat:

 • Bakgrunden till ESPD-dokumentet, syftet och de rättsliga förutsättningarna.
 • Dokumentet i förhållande till lagstiftningen – LOU, EU-direktiv och ESPD-förordningen.
 • Juridisk genomgång av ESPDs samtliga delar.
 • European Single Procurement Document i praktiken – dokumentets uppbyggnad, genomgång av dokumentets sex olika delar, bevis och uteslutning.
 • Varför ska dokument användas och när ska det användas?
 • Vad måste ett dokument ska innehålla?
 • Vilka bevis måste man inkräva?
 • Hur förehåller sig dokumentet till upphandlingens skall-krav?
 • Är det möjligt att återanvända ett ESPD från tidigare upphandlingar?
 • Instruktion i hur man skapar dokumentet.
 • Dokumentet i icke-direktivstyrda upphandlingar.

Kursens lärare är Per Werling, upphandlingsjurist och senior rådgivare på e-Avrop.

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som intygar att du har erforderliga kunskaper om ESPD och att du har genomfört kursen med godkänt resultat.

Kursens innehåll och upplägg

FORMAT Onlinebaserade självstudier.

VAD INGÅR I KURSEN? Onlinekursen byggs upp av 5 huvudsakliga delar (se lektioner nedan). I lektionerna ingår filmbaserade föreläsningar med kursläraren på respektive lektions innehållsmässiga tema. I lektionerna ingår dokumentation (presentationsmaterial samt ESPD-dokumentation). Vissa lektioner avslutas med ett quiz som stämmer av att du tagit till dig de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla.

SPRÅK Svenska.

Onlinekursens lektioner

 • Lektion 1a: ESPD – en bakgrund
 • [2 minuter]

 • Lektion 1b: ESPD – en introduktion till det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet
 • [15 minuter]

 • Lektion 2: ESPD i förhållande till lagstiftningen (lektionen innehåller quiz)
 • [20 minuter]

 • Lektion 3a: ESPD i praktiken, del 1 (lektionen innehåller quiz)
 • [15 minuter]

 • Lektion 3b: ESPD i praktiken, del 2 (lektionen innehåller quiz)
 • [12 minuter]

 • Lektion 4: Sammanfattning
 • [5 minuter]

 • Del 5: Utvärdering och diplom
 • [10 minuter]

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som intygar att du har erforderliga kunskaper om ESPD och att du har genomfört ESPD-kursen med godkänt resultat.

Du kan starta onlinekursen så snart du registrerat dig, du kan ta lektionerna när du vill, i vilken takt och ordning du vill och du har tillgång till kursen i 6 månader.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling som upphandlare eller leverantör/anbudsgivare.

Kursens lärare

Per Werling är upphandlingsjurist och senior rådgivare på e-Avrop. Per har mångårig erfarenhet som rådgivare, kurslärare och föreläsare inom upphandlingsområdet med fokus på såväl anbudsgivare som upphandlare.