ESRS / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand OMFATTNING: ca 3 timmar KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Den europeiska gröna given är ett ramverk som samlar lagstiftningar, ambitioner, och strategier med syfte att underlätta den industriella omställningen och skapa en mer resurseffektiv, hållbar och konkurrenskraftig ekonomi. Som en del av detta ramverk förändras kraven på hur företag arbetar med hållbarhet – och kraven kommer från flera håll. De kommer från politiskt håll i form av lagstiftning och direktiv, från finansiärer i form av investeringsriktlinjer och från kunder i form av ändrande preferenser. Dessa krav förväntas driva företag till att ställa om till mer hållbara affärsmodeller, produkter och värdekedjor.

Kopplat till den europeiska gröna given är CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vilket är det nya direktivet för hållbarhetsredovisning. Direktivet som trädde i kraft under 2023 innebär att många företag nu kommer behöva upprätta betydligt mer omfattande hållbarhetsrapporter än tidigare. Rapporterna måste följa även specifika standards, som går under namnet ESRS (European Sustainability Reporting Standard). De företag som omfattas av de nya kraven förväntas nu redovisa strategier och affärsmodeller, väsentlighetsanalyser och påverkan, möjligheter och risker, styrning och organisation, samt policyer, mål, handlingsplaner och resultat

I denna grundkurs diskuteras hur företag förväntas att använda EU:s standarder för hållbarhetsredovisning i praktiken, nyckelbegrepp och bakomliggande principer. Ni kommer även att få kunskap om den finansiella industrins roll i EU:s hållbara omställning.

On Demand-kursens innehåll

  • Bakgrund till ESRS (18 min)
  • ESRS roll i EU:s gröna giv  (13 min)
  • ESRS introduktion och överblick (8 min)
  • Generella standarder – ESRS 1 & ESRS 2 (13 min)
  • Ämnesspecifika standarder – E1 (10 min)
  • Ämnesspecifika standarder – E2 till E5 (13 min)
  • Ämnesspecifika standarder – S & G (24 min)
  • Strategi (36 min)
  • Finansiell väsentlighet (39 min)

Målgrupp

Kursen riktar sig framförallt till personal inom ekonomi och hållbarhetsfunktioner men också till chefer och produktutvecklare som behöver en fördjupad förståelse för den strategiska betydelsen av konsekvenserna av ESRS.

Kurslärare

Pontus Cerin; Docent i företagsekonomi och Teknologie doktor; är lektor vid Linköpings universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är Sveriges expert för ISO-förhandlingar inom hållbar finans och rådgivare för Energimyndigheten om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Tidigare har Pontus arbetat i GRI Economic Indicators -gruppen (London) och varit styrelsemedlem i finanssektorns hållbarhetsorganisation – Swesif, samt översatt tidigare GRI riktlinjer till svenska.

Fredrik Ljungdahl har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år som konsult, forskare och praktiker. Han är ekonomie doktor från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med inriktning mot hållbart företagande och är specialiserad inom hållbarhetsredovisning. Förutomforskning och undervisning i redovisning och särskilt hållbarhetsrapportering, har Fredrik en mångårig erfarenhet som konsult och revisor inom hållbart företagande bland annat som partner på PwC.

Johan Henningson arbetar som rådgivare och expert inom hållbar finansiering och EU:s regulatoriska utveckling inom hållbarhetsområdet. Tidigare var Johan hållbarhetschef på Svensk Exportkredit och har varit engagerad i internationell policyutveckling kring hållbarhet samt arbetat praktiskt med såväl hållbarhetsstrategier, -styrning som -redovisning i mer än 10 år. Johan är disputerad inom industriell ekonomi och en van föreläsare och workshopledare.

 

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!