Robusta säkerhetskritiska IT-system

13 900 kr

KURSDAG 1: 20 maj KURSDAG 2: 22 maj KURSDAG 3: 24 maj TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Robusta säkerhetskritiska IT-system

I en värld där teknologin blir allt mer integrerad i våra mest kritiska system – från medicinsk vård till autonom körning och finansiell hantering – blir tillförlitlighet och säkerhet avgörande. I denna kurs utforskar vi de essentiella komponenterna som krävs för att skapa IT-system som inte bara fungerar under normala förhållanden, utan som också kan hantera oväntade fel och störningar utan att äventyra säkerheten.

Inom sjukvården är det avgörande att datasystem som används för patientövervakning, medicinering och behandling är helt tillförlitliga. Inom energi kan felaktig styrning av en produktionsanläggning leda till allvarliga säkerhetsproblem eller miljöskador, och en störd finansiell marknad kan leda till stora ekonomiska förluster för företag och kunder.

Trender kring autonom körning, självkörande fordon eller transportsystem som rör sig utan inblandning av mänskliga förare, driver också på och gör det hela tiden mer och mer kritiskt och relevant att leverera funktionalitet på ett säkert sätt. Denna form av säkerhetskritiska IT-system måste utformas på ett sätt som säkerställer att de är pålitliga och motståndskraftiga.

Inbyggda system kännetecknas av multipla teknologier (mekanik, elektronik, programvara) och aspekter (säkerhet, kostnad, prestanda). Nätverkade inbyggda system ökar systemens komplexitet och medför potentiella nya felkällor, felyttringar och faror. Redundans är ett effektivt sätt att ge feltolerans men olika val ger olika resultat och det är inte alltid det val som ger minst felytor som är den väg som ger det mest feltoleranta datasystemet.

Kursens syfte, mål och innehåll

Utveckling krävs för att klara av att leva upp till en allt högre förändrings- och utvecklingstakt, samtidigt som de system man utvecklar blir tillräckligt säkra och robusta. Att förstå verksamheten, krav på skalbarhet, tillgänglighet, pålitlighet och risk samt översätta detta till designmönster är en kritisk framgångsfaktor för att inte hamna i otakt med nödvändig utveckling.

Kurs ger dig fördjupade kunskaper om:

 • Nyckelbegrepp inom pålitlig och informationssäker databehandling
 • Modellering och mätning av tillförlitlighet, tillgänglighet och säkerhet för datorsystem
 • Viktiga designmönster som används när pålitliga datorsystem byggs

Delkurs 1:

Taxonomi för pålitlig och säker datoranvändning
• Vad är feltolerans och hur uppnår man den?
• Användningsområden för feltolerans
• Egenskaper för pålitlighet och säkerhet
• Avvägningar i design av datorsystem
• Hot mot pålitlighet och inforamtionssäkerhet
• Medel för att uppnå pålitlighet och informationssäkerhet
• Systemets livscykel
• Klassificering av felorsak (fault)-, felyttring (error)- och systemfel (failure)

Principer för feltolerans
• Inneslutning av fel (Fault/Error containment)
• Förhindra enskilda fel från att slå ut hela systemet (No single point of failure)

Delkurs 2:

Verifiering och Validering (V&V) av säkerhetskritiska datorsystem
• V&V metoder för utvärdering av systems funktions- och cyber-säkerhet
• Samspel mellan icke-funktionella krav såsom funktions- och cyber-säkerhet

Redundans
• Hårdvararedundans
• Mjukvaruredundans
• Tidsredundans
• Informationsredundans

Modellering av pålitliga attribut
• Sannolikhetsteori
• Tillförlitlighetsblockdiagram (Reliability block diagrams)

Delkurs 3:

Modellering av pålitliga attribut
• Markov kedjemodeller (Markov chain models)
• Generaliserade Stokastiska Petri Nät – GSPN (Generalized Stochastic Petri Nets)

Målgrupp

Kursen är lämplig för ansvariga inom utveckling, system och drift samt utvecklare, testare och ingenjörer involverade i utveckling av pålitliga datorsystem som vill öka sin förståelse och kunskap om att kravställa eller designa feltoleranta datorsystem.

 • Systemansvarig/Driftsansvarig/Infrastrukturansvarig
 • IT-chef/Teknisk chef
 • Service Manager
 • Systemägare/Tjänsteägare/Produktägare
 • Arkitekter som vill förstå och kunna ställa krav
 • Mjukvarutvecklare
 • Hårdvaruexpert
 • Testare

Kursledare

Behrooz SangchoolieBehrooz Sangchoolie, arbetar som forskare vid enheten för Pålitliga transportsystem på RISE, Research Institutes of Sweden. Behrooz har en teknisk doktorsexamen i datavetenskap från Chalmers tekniska högskola och har deltagit i många programkommittéer för konferenser och workshops inom området för pålitliga datorsystem.

Behroozs nuvarande forskning inkluderar användning av fel- och attackinjiceringsexperiment för pålitlighet- och säkerhetsbedömning av datorsystem samt att utföra trade-off analyser av icke-funktionella krav som safety och security.

 

Kursdokumentation och merpart av utbildningen presenteras på engelska.

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!