Analytics / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Bakgrund

Analytics (affärsinriktad dataanalys) är ett omfattande och multidisciplinärt område som hjäpler oss hitta meningsfulla mönster och kunskap i stora datamängder. Idag har vi också möjligheten att addera kraftfulla datorer till mixen för att lagra en ökande mängd data och köra sofistikerade algoritmer som sammantaget ger oss förutsättningar för snabba analyser, nya insikter och faktabaserade beslutsunderlag. I kursen The Foundations of Analytics lär vi dig allt om detta.

Grundkursen i affärsinriktad dataanalys (The Foundations of Analytics) lär dig de grundläggande begreppen och koncepten inom analytics-området och de olika komponenter och tekniker som krävs för att skapa verkligt värde av organsationens data och analytics-process.

 

Kursen fördjupar din kunskap om:

 • Dataanalysens livscykel – ett strukturerat ramverk för att betrakta och arbeta med analytics och som sätter fokus på tre nyckelkomponenter i processer: Data, Discovery och Deployment
 • Förberedelse för dataanalys och utforskande av data
 • Modellering: korrelation och kausalitet, modeller och modelltyper, algoritmer för att hitta samband
 • Visualisering – data har inget direkt affärsvärde innan vi gjort något användbart av den
 • Deployment – hur du går från insikt till att skapa verkligt affärsvärde av er nyvunna kunskap

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesroller som vill säkerställa grund- och/eller fördjupad kunskap inom datadriven analys (analytics) och hur det skapar framgång och värde i en modern organisation.

Exempel på sådana yrkesroller är affärs- och verksamhetsutvecklare, data analytiker, funktioner inom marknads- och webb/IT-området, ledningsgrupper (CEO, CMO, CTO, CDO, CIO) eller andra med en liknande strategisk och analytisk roll i organisationen.

Ansvariga lärare för utbildningen är Erik Strömgren, Josefin Rosén, Carl-Olow Magnusson och Karl Berthén från SAS Institute.

 

Två separata onlinekurser inom Analytics – Grundkurs och fördjupningskurs

Vi arrangerar två separata, men närbesläktade och sammanhängande, onlinekurser inom analytics-området – The Foundations of Analytics (grundkurs i affärsinriktad dataanalys) samt Advanced Analytics (fördjupningskurs i affärsinriktad dataanalys). Du kan välja att gå en av kurserna eller att gå båda två då fördjupningskursen innehållsmässigt tar vid där grundkursen avslutas.

Kursens innehåll och upplägg

FORMAT Onlinebaserade självstudier.

VAD INGÅR I KURSEN? Onlinekursen byggs upp av en introduktion följt av 5 lektioner (se kursupplägg nedan). I lektionerna ingår filmbaserade föreläsningar med kursläraren på respektive lektions innehållsmässiga tema. I lektionerna ingår även dokumentation (presentationsmaterial). Lektionerna avslutas med ett quiz som stämmer av att du tagit till dig de pedagogiska poänger som lektionen syftar till att förmedla.

SPRÅK Engelska.

Onlinekursens innehåll och struktur

 • Module 0: Introduction (Erik Strömgren)
 • Module 1: The Analytics Life Cycle (Erik Strömgren)
 • Module 2: Data Preparation & Exploration (Carl-Olow Magnusson)
 • Module 3: Modeling (Josefin Rosén)
 • Module 4: Deployment (Karl Berthén)
 • Module 5: Data Visualization (Carl-Olow Magnusson)
 • Evaluation

Diplom

Efter slutförd kurs erhåller du ett diplom som intygar att du har erforderliga kunskaper om THe Foundations of Analytics och att du har genomfört kursen med godkänt resultat.

Du kan starta onlinekursen så snart du registrerat dig, du kan ta lektionerna när du vill, i vilken takt och ordning du vill och på vilken skärm du vill och du har tillgång till kursen i 6 månader.

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesroller som vill säkerställa grund- och/eller fördjupad kunskap inom datadriven analys (analytics) och hur det skapar framgång och värde i en modern organisation.

Exempel på sådana yrkesroller är affärs- och verksamhetsutvecklare, data analytiker, funktioner inom marknads- och webb/IT-området, ledningsgrupper (CEO, CMO, CTO, CDO, CIO) eller andra med en liknande strategisk och analytisk roll i organisationen.
 

Kursens lärare

Erik Strömgren. Senior consultant at SAS Institute in the fields of analytics, visualization and data science. He has 15 years’ experience of designing and implementing analytics, simulation, optimization, and decision support applications. He is particularly fussy about delivering systems that are governable, maintainable and exhibit low cost-of-ownership, and advocates best engineering practices to accomplish this. Erik believes the scientific method of inquiry, hypotheses, rational reasoning and measurable evidence should be used whenever possible, and particularly for solving business/operations problems. He is a frequent instructor on SAS’ training courses and data scientist program.

Josefin Rosén, Ph.D., Principal Advisor Analytics, Nordic Technology Practice. Josefin is a curious, enthusiastic, and data-driven analytics expert with an intuitive understanding of applied advanced analytics. In her role she supports customers from a wide variety of businesses, industries and academic fields. She aims to help them get value from both unstructured and structured data, which they often hold in huge amounts, and drive smarter, more strategic business through advanced analytics. Her specialties include data mining, artificial intelligence, machine learning and text analytics.

Carl-Olow Magnusson. With 19 years at SAS Institute + 6 years at Pharmacia, Carl-Olow has been working with the SAS system since 1992. He has always been interested in visuals, data visualization and analytics. He has been part of the awesome SAS journey from SAS 5.18 to SAS Viya.

Karl Berthén is an analytics expert working in the professional services division at SAS Institute where he has been helping customers to build and deploy analytical models ranging from basic reporting to predictive and text analytics models. In his role as manager for the Analytics and Visualization Consultant team he is very keen on giving the customers the best services possible when it comes to realizing value from their data.