Framtidens hållbarhetsredovisning – i linje med EU:s taxonomi och nya regleringar

13 900 kr15 900 kr

KURSDATUM:
DAG 1
: 29 september, kl. 09:00-16:00
DAG 2 (halvdag): 6 oktober, kl. 09:00-12:00

FORMAT Klassrum/Distans (valbart)

Nollställ
Artikelnr: frared2109 Kategori:

För dig som behöver uppdatering och helhetsförståelse för EU:s taxonomi och nya regleringar

Kommunikation och förtroende blir allt viktigare för bolag som vill utvecklas framgångsrikt i att attrahera kunder, vara attraktiva för medarbetare samt för investerare. I enlighet med den nya EU-lagstiftningens krav på transparens omfattas exempelvis bolag med mer än 250 anställda nu av krav på att upprätta en hållbarhetsredovisning. Nya branscher och produkter berörs.

Dessutom kommer nya  riktlinjer genom den nya EU-taxonomin – hur ska man hållbarhetsredovisa i förhållande till det? Nya lagkrav och förekomsten av flertal närliggande ramverk gör det komplicerat att navigera, strukturera och prioritera hur man lägger upp sin hållbarhetsredovisning i linje med taxonomin och de nya lagarna.

Kursen Framtidens hållbarhetsredovisning guidar dig i alla krav och förväntningar.
Du lär dig vad NFDR (nya EU-direktivet för hållbarhetsredovisning) innebär och hur det påverkar din verksamhet, hur en redovisningsstandard som GRI fungerar, vad som måste ingå samt hur du i praktiken gör för att ta fram en hållbarhetsredovisning enligt nya krav såsom taxonomin.

Framtidens hållbarhetsredovisning passar dig som är chef och som har hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde, men även dig som är en del av organisationen och har delansvar för hållbarhetsfrågan  – såsom kommunikation, rapportering, uppföljning  som en del av ditt arbetsområde.

Målet med kursen är att ge deltagare:

 • En samlad bild av kravstrukturen samt förhållandet till närliggande lagkrav och ramverk
 • Verktyg och metoder för hur du redovisar enligt de nya kraven
 • Struktur för praktiskt arbete i framtagandet
 • Förståelse för hur du använder redovisningen i omvärlds- och investerarkommunikation

Medverka i klassrum eller på distans online – varierade priser!

Självklart kan du välja att medverka på distans i vårt virtuella klassrum om du föredrar det framför att medverka i klassrummet. Du som deltar på distans får samma innehåll och kvalitet och är en del av kursgruppen på samma sätt som du skulle varit om du medverkat i klassrummet fysiskt.

BEGRÄNSAT ANTAL I KLASSRUMMET I och med pandemin så har vi begränsat antal deltagare som vi släpper in i klassrummet.

För dig som deltar i klassrummet är det bra att veta att vi säkerställa en väl anpassad gruppstorlek så att vi kan hålla avstånd och säkerställa att alla råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten följs.

VARIERAD PRISSÄTTNING För de som föredrar att vara med på distans online, eller som inte får plats i klassrummet, så erbjuder vi ett justerat pris (13 900 kr ex moms, ord. pris 15 900 kr ex moms) eftersom distansdeltagare inte har tillgång till kurslokal, lunch och fika, enskilda samtal med kursledaren samt nätverkande på samma sätt som deltagarna i klassrummet har.

Kursen består två delar – en kursdag följt av en halvdags fördjupnings-/tillämpningstillfälle. Kursens upplägg är en kombination av föredrag, diskussion och praktiska övningar.

En del material kommer deltagarna att få inför första kursdagen – digitalt kursmaterial (GRI riktlinjer, Lagen om hållbarhetsredovisning) samt boken ”Hållbarhetsredovisning; Grunder, praktik och funktion” av Magnus Frostenson och Sven Helin.

FORMAT Klassrum/Distans (valbart).
Dag 1 kl.09:00 – 16:00
Dag 2 kl 09:00 – 12:00 (halvdag)

Dag 1:

 • Transparensrevolutionen –varför är det viktigt?
 • Intressenter –hur bygger du legimitet och förankrar arbetet internt?
 • Global Reporting Initiative (GRI) –hur fungerar en redovisningsstandard?
 • Styrning och nyckeltal –vilka indikatorer och vad använder man dom till?
 • Redovisning enligt ”Science based targets” –vad innebär det?
 • EU Taxonomin  –hur hållbarhetsredovisa enligt taxonomin?

 

Hur går man tillväga i praktiken?
Mellan kursdagen och fördjupnings-/tilllämpningstillfället har deltagare i uppgift att applicera nya insikter och omsätta kunskapen på framtagandet i den egna verksamheten.

 

Dag 2 (halvdag):

Gruppdiskussion / Diskussion och reflektion kring individellt arbete
Erfarenhetsutbyte / Best practice

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som är chef och har hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen, exempelvis:

 • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
 • Chefer (t.ex. redovisningschef / informationschef /ekonomichef) som behöver bredda sin kunskap och vill utveckla förståelsen för nya lagkrav
 • Projektledare med ansvar för framtagande av års- och hållbarhetsredovisning
 • Kommunikatörer
 • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som aktivt arbetar med hållbarhet

 

Utbildningens lärare och gästföreläsare

Tommy BorglundTommy Borglund
Forskare och lärare vid Center for Sustainable Business, Örebro Universitet och Partner på Forever Sustainable

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Magnus FrostensonMagnus Frostenson
Professor i organisation och ledarskap vid Høgskolen i Østfold och verksam vid Center for Sustainable Business, Örebro Universitet.

Magnus har under många år arbetat som lärare och forskare inom akademin. Han har en doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Magnus är inriktad mot företagsetik, CSR och hållbarhetsredovisning. Han har under årens lopp publicerat många artiklar, böcker och rapporter inom dessa ämnen, bland annat Hållbarhetsredovisning: Grunder, praktik och funktion tillsammans med Sven Helin.

Fredrik Ljungdahl (gästföreläsare)

Kursavgift

Du kan välja mellan att medverka i klassrum eller på distans online.

Kursavgift för deltagande i klassrum:  15 900 kr exkl moms
Kursavgift för deltagande på distans online: 13 900 kr exkl moms

I priset ingår en och en halv dags kurs samt digitalt kursmaterial (GRI riktlinjer, Lagen om hållbarhetsredovisning) samt boken ”Hållbarhetsredovisning; Grunder, praktik och funktion” av Magnus Frostenson och Sven Helin.

Datum och tider:

Dag 1:  29 september, mellan kl 09:00 – 16:00
Dag 2: 6 oktober, mellan kl. 09:00 – 12:00

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50. 

Format

Du kan välja mellan att medverka i klassrum eller på distans online.