GDPR för dig som arbetar med personal & HR

7 900 kr

KURSDATUM
19 maj, 2020
LOKAL Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm

Artikelnr: gdprhr Kategori:

Praktisk hantering av relationen mellan dataskydd och arbetsrätt

En heldagskurs om personuppgifter och dataskydd för dig som jobbar med personalfrågor. Vi pratar inte bara om dataskyddslagstiftningen utan sätter den i praktisk relation till arbetsrättslig lagstiftning så att deltagarna får konkreta råd om hanteringen av personuppgifter inom Personal & HR. Detta lär du dig på kursen GDPR för dig som arbetar med personal & HR.

Det är inte ovanligt att både företag och myndigheter ser på integritetsskyddet som en extern fråga, alltså något som primärt rör exempelvis kunder och kommuninvånare. Då glömmer man en stor del av sitt ansvar, nämligen de dataskyddsfrågor som rör den egna personalen. Det är ofta där de verkligt känsliga personuppgifterna kommer in. Hälsoinformation, olika former av övervakning och prestationsmätning, misstankar om brott o.s.v. är ingenting ovanligt inom HR-sektorn, för att inte tala om omdömen och värderande information som kan upplevas som mycket känslig från ett personligt perspektiv.

För att förstå vad man får registrera om sina anställda och hur länge man får ha kvar informationen, behöver man gå till den arbetsrättsliga lagstiftningen och se vad den kräver att arbetsgivaren dokumenterar och ska kunna bevisa långt efteråt. Därför behöver dataskyddsjurister samarbeta med arbetsrättsjurister för att komma fram till ett bra resultat. Det är precis vad den här kursen går ut på, ett samarbete mellan arbetsrätt och dataskyddsjuridik.

Under en heldag går vi igenom vad ni behöver göra för att möta dataskyddslagstiftningen krav. Vi kommer att utgå från en anställds hela livscykel, från rekrytering till avslutad anställning via löneadministration, medarbetarsamtal, övervakningsåtgärder, skyddade personuppgifter, publicering på hemsidan och mycket mera. Vad får arbetsgivaren registrera? Hur länge ska man ha kvar informationen? Hur får man kommunicera informationen internt och externt? Vilken information ska de anställda få? Det är några av de frågeställningar vi kommer att ta upp i denna specialdesignade kurs för HR-specialister inom både privat och offentlig sektor.

GDPR för dig som arbetar med Personal & HR

Utbildningen GDPR för dig som arbetar med Personal & HR leds av Göran Smedberg, Cross Advokater. Göran har ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl.a. arbetsrätt och dataskyddsfrågor.

 

Efter kursen kommer du

 • Förstå de grundläggande principerna för hur man ska hantera personuppgifter generellt och inom Personal & HR
 • Förstå sambandet mellan dataskydd och arbetsrätt
 • Ha fått konkreta råd om hur länge man ska bevara personuppgifter om anställda och varför
 • Ha fått konkreta råd om vad man ska tänka på när man hanterar personuppgifter i olika arbetsrättsliga situationer
 • Få tillgång till praktiska exempeltexter och checklistor

 

Förkunskaper

För att ha behållning av kursen behöver deltagaren inga förkunskaper om dataskyddslagstiftningen eller arbetsrätten, däremot bör man känna till processerna inom Personal & HR, vilka personuppgifter som normalt behandlas där och varför.

Har du frågor om utbildningen, tveka inte på att kontakta oss.

Kursens upplägg

09:00 Välkommen och inledning

09:30 Grundläggande dataskyddsprinciper och begrepp med inriktning på HR-frågor, bl.a.

 • Vad är en personuppgift för någonting egentligen? Det finns många missuppfattningar.
 • Vilka är de särskilt känsliga personuppgifterna och när behöver man dem enligt arbetsrättslig lagstiftning?
 • Kravet på accountability (ansvarsskyldighet), att dokumentera både enligt dataskyddslagstiftning och arbetsrätt
 • Bevarande och gallring av personalinformation, hur samverkar dataskyddslagstiftning och arbetsrätt?
 • Finalitetsprincipen, för vilka ändamål får man använda information om personal?
 • Några säkerhetsåtgärder man behöver tänka på i HR-sammanhang
 • De registrerades rättigheter

12:00-13:00 Lunch

13:00 Den anställdes livscykel i ett dataskyddsperspektiv, bl.a. om hanteringen av personuppgifter vid

 • Rekrytering och bakgrundskontroller
 • Lönehantering
 • Övervakning och kontroll
 • Publicering på hemsidan och intranätet
 • Personalsamtal
 • När anställningen har avslutas

16:30 Sammanfattning och diskussion

17:00 Kursdagen avslutas

Målgrupp

Alla som arbetar med HR såväl inom privat som offentlig sektor; personaldirektörer, personalchefer, löneadministratörer, annan HR-personal samt dataskyddsombud, bolagsjurister, kommunjurister och verksjurister, dessutom förtroendevalda inom fackföreningar m.fl. som behöver kunskaper om hur personuppgifter får behandlas inom HR-området.

 

Kursens lärare

Göran SmedbergGöran Smedberg, Cross Advokater, har ett långt förflutet som advokat och delägare vid flera advokatbyråer i Stockholm och inriktar sig på bl.a. arbetsrätt och dataskyddsfrågor. Han är specialist på dataskyddsjuridik och har stor vana av att analysera regelverkets implikationer på verksamheter och identifiera åtgärder som behöver vidtas. Göran har skrivit böcker och är ofta anlitad som föreläsare och seminarieledare inom personuppgiftshantering, dataskydd, arbetsrätt och arbetsmiljörätt.

Kursavgift

Avgiften för kursen är 7.900 kr ex moms.

I priset ingår kursdag inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.

 

Kurslokal

Convendum Konferens, Vasagatan 16, Stockholm