Generativ GeoAI – Tillämpning | Datainsamling | Strategi & Promptteknik

11 900 kr

DELKURS 1: 30 januari
DELKURS 2: 1 februari

TID: kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser)
FORMAT: Distansundervisning online

 

Artikelnr: geogai Kategori:

GeoAI representerar ett spännande och avgörande område där geografiska informationssystem (GIS) och artificiell intelligens (AI) smälter samman för att erbjuda innovativa lösningar på hur organisationer analyserar, förstår och utnyttjar geografisk data.

För yrkesverksamma inom bland annat stadsplanering, arkitektur, miljöforskning och dataanalys är geoAI avgörande för att effektivt hantera och utnyttja resurser vilket spelar en nyckelroll i främjandet ett mer hållbart samhälle. Tekniken kan även användas för att förutsäga, övervaka och reagera på olika typer av naturkatastrofer som jordbävningar, översvämningar och skogsbränder. Dess potential att förbättra effektivitet, säkerhet och hållbarhet i en mängd olika branscher gör det till en kraftfull resurs som hjälper verksamheter att stärka sin konkurrenskraft och främja tillväxt.

För att vara framgångsrik i sitt arbete med GeoAI krävs djupgående kunskap kring insamling och hantering av stora mängder geografisk data från olika källor i olika format och hur denna data integreras och harmoniseras i ett arbetsflöde. Här finns många utmaningar kopplat till förståelse för geografiska och AI-principer, såsom problemformulering till AI, behov av kommunikationsfärdigheter i AI-promptning, strukturering och analys av data, samt integritets-och etikfrågor.

Syfte och Mål

Denna kurs syftar till att introducera deltagarna till grundläggande koncept och tillämpningar av GeoAI. Kursen kommer att fokusera på hur man använder AI-tekniker för att analysera geografiska data och skapa insikter som kan hjälpa organisationer att fatta informerade beslut och välgrundande. Målet med kursen är att ge deltagarna kunskap om:

 • Verktyg och metoder för användning av GeoAI i praktiska scenarier
 • Hur man skapar interaktiva kartor och visualiseringar
 • Insamling och hantering av geografiska data.
 • Användning av GeoAI för att förutspå naturkatastrofer och hantera deras påverkan
 • Grundläggande AI-teknikerna inom GeoAI och dess tekniska utmaningar
 • Hur GeoAI kombineras med statistik

I kursen kommer AI-verktyget ChatGPT-4 Plus (eller motsvarande) visas.

 

Kursupplägg

Delkurs 1

 • Kort introduktion till ämnet
  •  Vad är GeoAI?
  •  Kopplingen mellan geografiska informationssystem (GIS) och artificiell intelligens (AI).
  •  Hur kan GeoAI bidra till bättre beslutsfattande och hållbar utveckling?
 • Tillämpningar (och affärspotential) av GeoAI
  • Exempel på hur GeoAI skulle kunna användas i olika branscher.
  • Användningsområden inom stadsplanering, miljöövervakning, jordbruk, och andra områden såsom klimatanpassnings- och hållbarhetsarbete.
  • Hur kan GeoAI användas för att förutspå naturkatastrofer och hantera deras påverkan?
 • Data och GeoAI
  • Insamling och hantering av geografiska data.
  • Vilken typ av data behövs för att driva GeoAI-projekt?
 • Grundläggande Algoritmer och Verktyg för GeoAI
  • Översikt av grundläggande algoritmer inom GeoAI.
  • Presentation av GeoAI-verktyg och plattformar.
 • Praktisk övning/gruppdiskussion

Delkurs 2:

 • Implementering av GeoAI
  • Praktisk implementering av GeoAI-projekt.
  •  Hur man samlar in och bearbetar geografiska data för att använda dem i AI-modeller.
 • Utmaningar och Begränsningar
  • Begränsningar och svårigheter med GeoAI.
  • Hur hanterar man kvaliteten på geografiska data?
  • Vilka tekniska utmaningar finns inom GeoAI, och hur överkommer man dem?
 • Goda exempel och framtiden för GeoAI
  • Framväxande trender inom GeoAI.
  • Hur GeoAI kommer att påverka samhället och företagsvärlden.
  • Hur kan GeoAI kombineras med statistik?
 • Diskussion om hur deltagarna kan tillämpa sina nya kunskaper.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma som använder eller vill börja använda geografiska data i sitt arbete. Är du stadsplanerare, samhällsplanerare, samhällsanalytiker arkitekt, statistiker, fastighetsanalytiker, miljöforskare, datavetare eller AI-utvecklare, som har ett behov av en djupare förståelse av geografiska analys och kartor som analys- och beslutsstöd, samt automatisera komplexa uppgifter inom geospatial analys och hantering? Då är detta en kurs för dig!

Du behöver inte kunna programmera. I kursen kommer viss programmering visas, men AI kommer hjälpa oss, så du behöver inte ha en bakgrund inom området. Kursen kommer ge dig de kunskaper du behöver för att själv, med hjälp av AI, kunna utföra geografiska analyser.

Kurslärare

Anders Elias är en eftertraktad expert, talare och konsult inom ämnet öppna data, datavisualisering och generativ GeoAI. Han är i grunden civilingenjör med inriktning samhällsbyggnad och har över 25 års erfarenhet av informationshantering och IT-systemutveckling, med speciell kompetens inom geografisk analys.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår en heldagskurs samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.