Grafen

11 900 kr

Kursdag 1: 12 mars Kursdag 2: 14 mars Tid: kl. 09:00-12:00 (gäller alla delkurser) Format: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Ludvig Callermo Riedel

Telefon:
0708205559

E-post:
ludvig.callermo.riedel@nyteknikeducation.se

Grafen – tillämpning, miljöpåverkan, materialsäkerhet

Upptäckten av grafen 2004 belönades med Nobelpriset i fysik redan 2010. Samlingsnamnet grafen omfattar enkelskiktade kolbaserade material med exceptionell ledningsförmåga för värme och elektricitet, god mekanisk hållfasthet och hög flexibilitet. Med bred tillämpning har grafen goda möjligheter att revolutionera tillverkningsindustrin inom bland annat elektronik, energilagring, optoelektronik, komposit, cement, bioteknik, medicinteknik och nanoteknologi.

Kursen ger dig:

 • Förståelse för egenskaperna hos grafen och andra 2D material
 • Förmåga att identifiera potentiella användningsområden i den egna verksamheten
 • Kunskap om materialets säkerhet och miljöpåverkan
 • Förmåga att implementera användningen av grafen i befintliga produktionsprocesser

Initialt var framställning av grafen dyrt men i takt med att processen effektiviserats har kostnaden för materialet minskat avsevärt, och Sverige har goda förutsättningar att tillverka grafen. Företag som tidigt implementerar grafen i sina produkter kommer ha stark konkurrenskraft då materialet kan leda till minskad materialåtgång, mekaniskt starka lättviktsprodukter, flexibel produktdesign, energieffektiva produkter, miljömässig hållbarhet, lång produktlivslängd samt möjlighet att utveckla innovativa och banbrytande produkter.

För att kunna identifiera potentiella användningsområden och systematiskt implementera grafen i produktionsprocessen krävs god förståelse för materialets egenskaper, säkerhet och miljöpåverkan. Kursen tillhandahåller därför en bred teoretisk grund med inslag av praktiska moment där deltagarnas egna utmaningar hanteras.

Syfte och mål

Kursen har som syfte att möjliggöra en djup förståelse för egenskaper och tillämpning av grafen och andra 2D-material inom olika teknikområden.

Delkurs 1

 • Introduktion till grafen och alternativa 2D material
  • Var står vi idag?
  • Förutsättningar i Sverige
  • Historik och framsteg inom området
 • Användningsområden för grafen och 2D-material
  • Elektronik och nanoteknologi
  • Energi och lagringsteknologier
  • Medicinteknik
  • Övriga tillämpningar och standarder
 • Säkerhet och miljöaspekter
  • Riskhantering och säkerhetsaspekter vid hantering av grafen och 2D material
  • Miljöpåverkan och hållbarhetsperspektiv

Delkurs 2

 • Integrering i befintliga produkter
  • Metoder för framställning av grafen och 2D material
  • Identifiering av utbytbart material
  • Integrering av materialet i befintliga produktionsprocesser
 • Case: fallstudie
 • Workshop: Tillämpning av grafen och andra 2D material
  • Praktiska övningar och diskussioner
 • Framtidsspaningar

Målgrupp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom produktion och produktutformning som vill öka sin förståelse kring hur grafen kan användas i nya produkter eller ersätta befintliga produktmaterial och därigenom förbättra produkter. Lämpligtvis har du rollen som produktutvecklare, produktutvecklingschef, elektronikingenjör, processutvecklare, produktionsingenjör, kvalitetskontrollchef, hållbarhetsingenjör, energiteknikspecialist eller annan närbesläktad roll.

Kurslärare

johan ek weisJohan Ek Weis är projektledare på Chalmers Industriteknik. Efter att ha forskat på grafen och liknande material i nästan tio år i fem länder, har han nu lika lång erfarenhet av att skapa innovationer med materialet inom industrin. Han arbetar inom programkontoret för SIO Grafen, ett program som involverat drygt 220 organisationer i över 200 innovationsprojekt om grafen.

Kursavgift

Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår tre halvdagskurser samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!