Grundkurs i AML – en introduktion till regelverken kring penningtvätt och finansiering av terrorism

7 900 kr

KURSDATUM 5 december
KURSLOKAL F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm

Artikelnr: gruaml Kategori:

Bakgrund och syfte med kursen

Flera omfattande penningtvättshärvor har nystats upp i närtid och riktat strålkastarljuset mot alla de verksamheter som omfattas av den skärpta penningtvättslagstiftningen. För dig som arbetar inom t ex bank/finans, fastighetsmäkleri, auktionsföretag och värdetransporter introducerar vi därför Grundkurs i AML med fokus på regelverken som gäller i penningtvättsfrågor.

Kursens syfte är att ge dig en grundläggande introduktion till AML där vi går igenom allt från lagstiftningens tillkomst, hur den påverkar din verksamhet och hur du behöver arbeta för att agera korrekt och säkerställa regelefterlevnad. Målet är att förse dig som deltagare med ett gediget grundfundament så att du ska känna dig trygg och välinformerad om lagstiftningen som omgärdar penningtvätt och finansiering av terrorism.

 

Ur kursinnehållet i Grundkurs i AML

Kursen inleds med en introduktion till AMLs ekosystem för att sedan fokusera på fundamentala penningtvättsfrågor i syfte att skapa förståelse och insikter kring lagstiftningen:

 • Hur lagstiftningen tillkommit – internationellt, EU och svenskt perspektiv
 • Vad är penningtvätt och hur ser processen ut?
 • Genomgång av penningtvättsdirektivet – syfte, omfattning, innehåll och de viktigaste beståndsdelarna
 • Vem bär ansvaret – rollerna och befattningarna som omfattas
 • Vägledning för att bättre kunna hantera särskilda problemställningar inom området
 • Kontrollmiljöer beroende på bransch och verksamhetsart
 • Lagstiftningens utveckling och tillämpning i Sverige jämfört med utomlands
 • Konsekvenser vid lagbrott
 • Förändrade mönster och nya trender inom penningtvätt och finansiering av terrorism

Dessa och många andra frågor kommer besvaras under kursen som dessutom bjuder på en kort genomgång av 4:e och kommande 5:e och 6:e penningtvättsdirektivet.

 

Fem goda anledningar till att gå kursen

 • Vid avslutad kurs kommer du som deltagare ha en god övergripande förståelse för regelverket som omgärdar penningtvättsområdet
 • Kursen fokuserar på grunderna i AML och ger deltagarna inblick och vägledning i det dagliga arbetet framåt
 • Möjligheter till att få svar på frågor och funderingar som rör den egna verksamheten relaterade till penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Kunskaper om konsekvenserna ifall du inte följer den skärpta lagstiftningen
 • Kursdeltagaren får ta del av aktuella rättsfall och Best Practice inom området

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kris kursen.

Kursens upplägg

09:00 Introduktion

 • Välkommen till kursen
 • Vad säger lagen och vad innebär den för verksamheter som omfattas?
 • Hur kommer det sig att penningtvätt och finansiering av terrorism är ett problem?

09:45 Hur lagstiftningen tillkommit – de tre perspektiven

 • FATFs rekommendationer
 • EU-direktiv
 • Nationell nivå
 • Lagstiftningens utveckling och tillämpning i Sverige jämfört med utomlands

11:30 Praktisk genomgång och beskrivning av lagstiftningen

 • Genomgång av penningtvättsprocessen – Placement Layering Integration
 • Vem bär ansvaret – rollerna och befattningarna som omfattas
 • Genomgång av penningtvättsdirektivet – syfte, omfattning, innehåll, de viktigaste beståndsdelarna och lagstiftningens skallkrav
 • Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner

12:00 Lunch

13:00 Praktisk genomgång och beskrivning av lagstiftningen (fortsättning)

14:00 Övervakning och lagbrottsöverträdelser

 • Hur identifierar man misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism?
 • Kontrollmiljöer beroende på bransch och verksamhetsart
 • Konsekvenser vid lagbrott
 • Trender och tillvägagångssätt bland kriminella

15:15 Rapportering

 • Skyldigheter att lämna rapporter till övervakande branschorganisation
 • Vad skall rapporteras?
 • Vad gör man efter det att en rapport har skickats?

16:30 Avslutning/sammanfattning

 • Förändrade mönster och nya trender inom penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Sammanfattning av området
 • Tankar och reflektioner

17:00 Kursen avslutas

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har begränsad eller ingen kännedom om lagstiftningen för penningtvätt och finansiering av terrorism och kräver inga förkunskaper. Målgrupp är exempelvis personer som behöver förstå vad lagstiftningen innebär och hur den tillämpas. Kursen lämpar sig också för ledning och nyckelpersoner som behöver få en bred orientering inom området.

Exempel på befattningar:

 • Produktägare
 • Kundansvarig
 • Kundrådgivare
 • Processägare

Du arbetar t. ex inom bank- och finans, spelbranschen, som fastighetsmäklare, vid auktions- eller värdetransportföretag. Du som omfattas av AML-lagstiftningen och/eller generellt sett är i behov av en grundläggande introduktion till penningtvättslagstiftningen har också god nytta av kursen.

 

Kursens lärare

Erik SävenfalkEric Sävenfalk arbetar idag som konsult på 421 med särskild inriktning mot Financial Crime Prevention. Han har lång erfarenhet inom AML-området och har goda kunskaper kring bankernas arbete med att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Erik har arbetat både inom första- och andra försvarslinjen samt innehar en International Advanced Certificate in Anti Money Laundring från ICA (International Compliance Association).

Kursavgift

Avgiften för kursen är 7.900 kr ex moms.

I priset ingår kursdag inklusive lunch samt för- och eftermiddagsfika och dokumentation.
 

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå kursen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Edlegio via e-post på registration@edlegio.com alternativt via telefon 08-796 65 60.

 

Kurslokal

F7 Möten & Konferens, Fleminggatan 7, Stockholm