Hållbarhetsarkitektur (översikt) / On Demand

1 990 kr

FORMAT On Demand OMFATTNING Ca 2-3 timmar (lektionsfilmer, dokumentation och quiz) DIPLOM Som deltagare får du diplom när kursen är genomförd med godkänt resultat.

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Grundkurs i hållbarhetsarkitektur

Hållbarhet är idag en självklarhet för de flesta organisationer och blir allt viktigare i näringslivet och för såväl ett företags existensberättigande som konkurrenskraft. Det är ett holistiskt kompetensområde som behöver genomsyra hela organisationen för att säkerställa önskvärd effekt. För att få ut full effekt av hållbarhetsstrategin är det nödvändigt att arbeta strukturerat.

Hur tar vi fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer vi upp arbetet? Hur säkerställer vi att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedjan, våra inköp och vår produktion? Hur bygger vi partnerskap och hur ser vi till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, i ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

Syftet med den onlinebaserade Grundkurs i hållbarhetsarkitektur är att ge dig som arbetar med hållbarhet – antingen med hållbarhet som hela din roll, eller som en del av din roll – en översikt om hur ramverket hållbarhetsarkitektur hänger ihop och vilka beståndsdelar som bygger upp ramverket.

Onlinekursen består av 6 lektioner som bygger på förproducerade lektionsfilmer, dokumentationsmaterial samt quiz:

 • Lektion 1: Introduktion (Christian Helgesson)
 • Lektion 2: Strategi och hållbarhet (Tommy Borglund)
 • Lektion 3: Hållbarhetsstyrning (Sabina Du Rietz)
 • Lektion 4: Varumärke och hållbarhet (Martin Behm)
 • Lektion 5: Från ägarvision till hållbar affärsstrategi (Lisa Rejler)
 • Lektion 6: Hållbar produktutveckling (Pontus Cerin)
 • Utvärdering och diplom

Du får tillgång till onlinekursen direkt när du registrerar dig och du får diplom när du genomfört kursen med godkänt resultat.

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som är högre chef och behöver ha hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som i första hand har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen, exempelvis:

 • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
 • Chefer som behöver bredda sin kunskap inom hållbarhet för att kunna ta ett delansvar för frågorna
 • Projektledare som ofta kommer i kontakt med hållbarhet
 • Personer inom utveckling och innovation som vill integrera hållbarhet
 • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som vill utvecklas inom hållbarhet
 • Uppdragsledare och Byggledare
 • Ingenjörer och Teknikkonsulter
 • Affärsområdeschefer
 • Divisionschefer
 • Miljö- och kvalitetschefer

Onlinekursens lärare

Tommy BorglundTommy Borglund
Partner på Forever Sustainable

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Lisa RejlerLisa Rejler
Associated Expert på Forever Sustainable och Styrelseledamot på Rejlers samt medlem i nationella juryn för EY Entrepreneur of the Year

Lisa har en magisterexamen i Internationella Relationer och Ekonomi från Göteborgs universitet. Hon har 18 års erfarenhet av ledande positioner inom kommunikation, hållbarhet, Investerar relationer och marknadsföring. En del av den tiden i teknikkonsultföretaget Rejlers AB, noterat på Nasdaq OMX. Lisa har stor erfarenhet av företagsutveckling och att anpassa företag till omvärldens hållbarhetskrav samt ta fram hållbara affärsstrategier i linje med vision & mål.

Martin BehmMartin Behm
Associated Advisor på Forever Sustainable

Martin är en etablerad varumärkesstrateg och konceptutvecklare som specialiserar sig på hållbarhet och samhällelig påverkan. Han har arbetat för kända företag och varumärken på ledande kommunikations- och reklambyråer i mer än två decennier. Han är regelbunden gästföreläsare vid Textilhögskolan i Borås och har en magisterexamen i globalisering, varumärken och konsumtion från Lunds universitet.

Sabina du RietzSabina Du Rietz
Associated Expert på Forever Sustainable

Sabina är biträdande professor vid Örebro universitet och dess centrum för hållbar verksamhet och centrum för empirisk forskning om organisationskontroll. Hon har över tio års forskningserfarenhet inom hållbarhet och affärer och har tidigare arbetat vid Norwegian School of Economics och Stockholms universitet. Sabina har en professionell bakgrund inom finans och specialiserar sig på hållbara investeringar, hållbarhetskontroll och cirkulär ekonomi.

Pontus CerinPontus Cerin
Associated Expert på Forever sustainable

Pontus är docent vid Linköpings universitet med forskningsbakgrund vid KTH, Umeå universitet och Åbo akademi. Han är specialiserad på hållbara investeringar, innovation och styrning av hållbarhet.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!