Grundkurs i IT-arkitektur / On Demand

6 900 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: ca 8 timmars kursmaterial KURSINTYG:  Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Grundkurs i IT-arkitektur – det kompletta kurspaketet för att ta ditt företag till nästa nivå av teknologisk mognad! 

IT-arkitektur är kärnan i framgångsrik digital transformation, genom att skapa en välplanerad och samordnad infrastruktur som inte bara optimerar prestanda och kostnadseffektivitet, utan även öppnar dörrar till innovation och möjligheter som tar ert företag till nästa nivå av teknologisk mognad. En robust IT-arkitektur skapar en solid grund för att minimera tekniska risker, maximera resurseffektivitet och leverera enastående användarupplevelser, vilket öppnar dörrarna till att skapa konkurrensfördelar och snabbt svara på föränderliga marknadskrav.

Utbildningen Grundkurs i IT-arkitektur består av fyra delkurser:
*När du köper detta paket, innehållande 4 nedan delkurser, erhåller du drygt 1000 kr i rabatt. Du kan även köpa kurserna som fristående kurser. 

    • VerksamhetsarkitekturI kursen om Verksamhetsarkitektur lär du dig om att designa och organisera en organisations verksamhet på ett strategiskt sätt för att uppnå sina mål. Det involverar att skapa en holistisk vy över processer, information, teknik och människor för att optimera prestanda, effektivitet och anpassningsförmåga. Genom att skapa en tydlig struktur och samverkan mellan olika delar av verksamheten kan verksamhetsarkitektur bidra till att driva innovation, förbättra kundupplevelsen och möta framtidens utmaningar.
    • MjukvaruarkitekturI kursen om Mjukvaruarkitektur lär du dig om olika designmönster, teknologier, plattformar och dataflöden som används i systemet. Genom att skapa en väldefinierad och strukturerad arkitektur kan utvecklare arbeta effektivt och säkerställa att systemet är robust, flexibelt och kan anpassas för framtida behov. En stark mjukvaruarkitektur är avgörande för att bygga hållbara och pålitliga mjukvarulösningar som kan växa och utvecklas.
    • Lösningsarkitektur – I kursen om Lösningsarkitektur får du kunskap om hur man får applikationer, tjänster och andra delar att samfungera. Genom att förstå affärsbehoven och tekniska krav kan en lösningsarkitekt identifiera lämpliga teknologier, designmönster och integrationsmetoder för att skapa en framgångsrik lösning. En välutformad lösningsarkitektur är avgörande för att säkerställa systemets prestanda, flexibilitet, säkerhet och framtidssäkerhet.
    • Enterprisearkitektur – I kursen om Enterprisearkitektur  lär du dig om hur man designar och integrerar en organisationsstruktur, processer, information och teknologi för att säkerställa att alla delar arbetar sammanhängande och stödjer företagets mål. Genom att skapa en övergripande ramverk hjälper enterprisearkitektur till att optimera resursanvändning, öka effektivitet och möjliggöra smidig anpassning till förändringar. Det är en strategisk metod för att bygga och förvalta en organisation i linje med dess vision och affärsstrategi.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är IT-arkitekt och vill fördjupa din kunskap, till dig som är
områdesarkitekt, digital-arkitekt, molnarkitekt, domänarkitekt, säkerhetsarkitekt som vill bredda ditt kompetensområde, samt till affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, systemutvecklare, systemdesigner, projektledare, CTO, driftansvarig, agil coach eller du som på andra sätt arbetar proffessionellt med IT i ditt arbete att leda och utveckla.

Kurslärare

Daniel Akenine
Daniel AkenineDaniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar också globalt i olika standardiseringsorgan med att utveckla IT-standarder och blev 2015 utnämnd till IASA Fellow, en av världen främsta utmärkelser inom IT-arkitektur. Daniel är även en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd som leds av digitaliseringsministern. På sin fritid är Daniel en roman och fackboksförfattare med ett flertal böcker kring personlig integritet, IT-arkitektur och molnet i sin bibliografi.

Jonas Toftefors
Jonas Toftefors är digitaliseringsansvarig för Pulsen Group och har en bakgrund med olika arkitektroller och förändringsledning inom Transport/logistik, medicinteknik, kärnkraft med flera branscher. Jonas har varit aktiv inom olika arkitekturcommunities och har bland annat varit redaktör för Enterprisearkitektur i boken om IT-arkitektur och varit med och tagit fram IASA:s definition av arkitektroller på svenska

Eva Kammerfors
Eva KammerforsEva Kammerfors är certifierad affärs-och enterprisearkitekt med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling samt arkitekturstyrning och programledning. Hon är en engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach och ägare till nätverksorganisationen Teama AB där hon agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Business Architecture.

Sven-Håkan Olsson
Sven-Håkan OlssonSven-Håkan Olsson arbetar just nu mest inom Kommunsignering.se. I övrigt är han oberoende konsult som särskilt intresserar sig för att kombinera verksamhetsnytta med teknikhöjd. Han har en lång karriär sedan 70-talet som entreprenör och konsult – applikationsarkitekt, programmerare, reviewer och utbildare. Sven-Håkan är medgrundare av Knowit där han också var teknikchef/vice VD åren 1990-2003. Han har utsetts till en av “Sveriges topputvecklare” av Computer Sweden. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Solution Architecture.

Robert Folkesson
Robert FolkessonRobert Folkesson har arbetat med utveckling av distribuerade & Internet-baserade system i över 20 år. Han har en bakgrund inom Microsoft där han tidigt arbetade med molnarkitektur och hjälpte några av de första kunderna i Sverige att använda molnplattforms-tjänster. Idag arbetar Robert som CTO på Active Solution, ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer att utveckla kundunika lösningar med hjälp av moln- och AI-tjänster. Robert är även en frekvent talare och rådgivare till konferenser som Developer Summit, MS Ignite och Swetugg. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Software Architecture.