Hållbarhetsarkitektur – strategi, ramverk och praktisk tillämpning

kr

FORMAT: Kostnadsfritt lunchwebinar DATUM: 15 april 2024 TID: Kl. 12:00-13:00 Länk skickas ut till alla anmälda några dagar innan webinariet äger rum. 

Kategori:
Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Välkommen på kostnadsfritt lunchwebinar!

Hållbarhet är ett viktigt och centralt, men också stort, komplext och ibland svårgreppbart område, som moderna organisationer måste ha en tydlig strategi för.

Men hur tar du fram en framgångsrik hållbarhetsstrategi? Hur styr, organiserar och följer du upp arbetet? Hur säkerställer du att hållbarhetsarbetet genomsyrar värdekedja, inköp och produktion? Hur bygger du partnerskap och ser till att hållbarhetsarbetet linjerar med företagets strategi och varumärke?

För att få ihop denna helhet så behöver vi sätta hållbarhetsarbetet i en större kontext, i ett sammanhängande ramverk som inkluderar hållbarhetsarbetets olika delar – en hållbarhetsarkitektur.

Begreppet arkitektur är i detta avseende inspirerat från IT/tech-världen och syftar på ett holistiskt ramverk som inkluderar områdets olika delar (strategier, processer, dokument, roller, aktiviteter m. m.) och hur de förhåller sig till och samspelar med varandra.

Varför ska du medverka på webinariet?

Under webinariet ger vi dig bättre förståelse för hur du koordinerar verksamhetens hållbarhetsarbete – såväl strategier som praktiskt genomförande – så att det linjerar med organisationens affärsstrategier och mål, samt som ger verksamheten strategisk nytta för era hållbarhetsinvesteringar!

Under webinariet berättar vi också mer om vår kommande utbildning Certifierad hållbarhetsarkitekt med kursstart 22 oktober.

Varmt välkommen!

Medverkande

Tommy Borglund, forskare från Örebro Universitet och rådgivare på Forever Sustainable Business. Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Christian Helgesson, VD för Ny Teknik Education, med lång erfarenhet från ledande roller inom såväl management consulting, utbildningsbranschen som ekonomisk forskning.

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!