Hållbarhetsredovisning: CSRD + ESRS

13 900 kr

DELKURS 1: 5 februari
DELKURS 2: 7 februari
DELKURS 3: 9 februari

TID
09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser)
FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: csrdes Kategori:

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) utgör centrala element inom EU:s övergripande satsning på att främja hållbarhet och miljömedvetenhet. CSRD, som träder i kraft från 2024, innebär en övergång från den nuvarande hållbarhetsredovisningen och inför betydligt mer omfattande krav. Syftet är att förbättra transparensen och jämförbarheten i företagens hållbarhetsredovisning och därigenom stärka kommunikation och förtroende.

ESRS utgör den nya obligatoriska standarden inom CSRD och omfattar detaljerade krav på rapportering av strategier, affärsmodeller, väsentlighetsanalyser, påverkan, möjligheter, risker, styrning, organisation, samt policyer, mål, handlingsplaner och resultat kopplade till olika hållbarhetsområden.

Dessa direktiv är starkt kopplade till EU:s gröna giv, en övergripande strategi för att främja hållbarhet och minska klimatpåverkan. Genom att harmonisera och stärka hållbarhetsredovisningen i företag spelar CSRD och ESRS en avgörande roll för att driva på den nödvändiga omställningen mot en mer hållbar ekonomi. Företag som inte följer dessa direktiv riskerar juridiska påföljder, ekonomiska böter, förlorat förtroende från intressenter och negativ publicitet.

Kursens syfte och mål

Denna kurs ger en fördjupad förståelse av hållbarhetsredovisning i enlighet med CSRD och ESRS. Vi fördjupar oss i nyckelbegrepp och principer bakom regelverken såsom dubbel väsentlighet och rapportering av värdekedjan men även vilka konsekvenser de kan få på verksamheter såsom administrativa kostnader och produktutveckling.

Målet med kursen är att ge deltagare:

 • grunderna och syftet bakom EU:s regleringar inom hållbarhetsredovisning
 • en djup förståelse för centrala begrepp, principer och uppbyggnad av CSRD och ESRS
 • grunderna för att genomföra en hållbarhetsredovisning utifrån ESRS
 • analys av industriell förändring och verksamhetspåverkan

Kursen är uppdelad på tre halvdagar där föredrag, diskussion och praktiska övningar blandas.

Delkurs 1

 • Nya regleringen
  • EU Taxonomin, SFDR och CSRD
  • ESG utvecklingen

Delkurs 2

 • Fördjupning av CSRD
  • Dubbel Väsentlighetsanalys
  • Värdekedjeperspektiv Delkurs 3
  • Scenarioanalys

Delkurs 3

 • Fördjupning av ESRS
  • Generella och ämnesspeficika standarder
  • Revision av ESRS

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som har hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde, exempelvis:

 • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
 • Chefer (t.ex. redovisningschef / informationschef /ekonomichef) som behöver bredda sin kunskap och vill utveckla förståelsen för nya lagkrav
 • Projektledare med ansvar för framtagande av års- och hållbarhetsredovisning
 • Kommunikatörer
 • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som aktivt arbetar med hållbarhet

Kurslärare

Tommy BorglundTommy Borglund är forskare och lärare vid Center for Sustainable Business, Örebro Universitet och Partner på Forever Sustainable. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Feldt är Partner på Forever och har lång erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen inom ansvarsfulla investeringar, hållbarhet, fonder, HR och samhällsengagemang. På Forever hjälper han företag med hållbarhetsstrategier och implementering av olika regelverk. Han är en erfaren föredragshållare och har bland annat undervisat på Executive MBA på Stockholms Universitet.

Miriam Thunborg har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och driva hållbarhetsarbete och kommunikation, både som konsult och som hållbarhetschef på Lidl Sverige. Idag stöttar hon företag i frågor rörande strategi, dubbel väsentlighetsanalys och hållbarhetsredovisning enligt CSRD som rådgivare hos Forever Sustainable. Hon är även projektledare för Svenska plattformen för riskgrödor som koordineras av ETI Sverige – Hållbara leverantörsled.

Pontus Cerin; Docent i företagsekonomi och Teknologie doktor; är lektor vid Linköpings universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är Sveriges expert för ISO-förhandlingar inom hållbar finans och rådgivare för Energimyndigheten om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Tidigare har Pontus arbetat i GRI Economic Indicators -gruppen (London) och varit styrelsemedlem i finanssektorns hållbarhetsorganisation – Swesif, samt översatt tidigare GRI riktlinjer till svenska.

Fredrik Ljungdahl har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år som konsult, forskare och praktiker. Han är ekonomie doktor från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med inriktning mot hållbart företagande och är specialiserad inom hållbarhetsredovisning. Förutomforskning och undervisning i redovisning och särskilt hållbarhetsrapportering, har Fredrik en mångårig erfarenhet som konsult och revisor inom hållbart företagande bland annat som partner på PwC.

Johan Henningson arbetar som rådgivare och expert inom hållbar finansiering och EU:s regulatoriska utveckling inom hållbarhetsområdet. Tidigare var Johan hållbarhetschef på Svensk Exportkredit och har varit engagerad i internationell policyutveckling kring hållbarhet samt arbetat praktiskt med såväl hållbarhetsstrategier, -styrning som -redovisning i mer än 10 år. Johan är disputerad inom industriell ekonomi och en van föreläsare och workshopledare.

Kursavgift
Kursavgift är 13.900 kr ex moms. I priset ingår tre halvdagar samt digitalt kursmaterial.

Format
Kursen ges som distansundervisning (live online).

Grupprabatt
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.