CSRD – Hållbarhetsredovisning i praktiken – EU:s taxonomi och nya regleringar

11 900 kr

KURSDATUM 21 november
TID kl. 09:00-17:00
FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: frared Kategori:

CSRD – uppdatering och helhetsförståelse för EU:s taxonomi och nya regleringar

2024 börjar CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), dvs EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning, att gälla. Den nuvarande lagen kring hållbarhetsredovisning byts ut – kraven förändras i grunden och blir betydligt mer omfattande. Under vår utbildning lär du dig mer om vad CSRD innebär, vilka företag som omfattas, hur det påverkar din verksamhet och hur du redovisar enligt de nya lagkraven.

Kommunikation och förtroende blir allt viktigare för bolag som vill utvecklas framgångsrikt i att attrahera kunder, vara attraktiva för medarbetare samt för investerare. CSRD (Corporate Sustainability Reporting Initiative) syftar till att förbättra, förtydliga och öka transparensen och jämförbarheten i hållbarhetsredovisnignen, dessutom inkluderas fler företag i de obligatoriska kraven på hållbarhetsredovisning. Nya branscher och produkter berörs.

I CSRD ingår även en ny obligatorisk standard, ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Vad ska redovisas, vilka principer ska används för att ta fram information och hur ska det publiceras?

Nya lagkrav och förekomsten av flertal närliggande ramverk gör det komplicerat att navigera, strukturera och prioritera hur man lägger upp sin hållbarhetsredovisning i linje med taxonomin och de nya lagarna.

Kursen guidar dig i alla krav och förväntningar. Du lär dig vad det nya EU-direktivet  innebär och hur det påverkar din verksamhet, hur en redovisningsstandard som GRI fungerar, vad som måste ingå samt hur du i praktiken gör för att ta fram en hållbarhetsredovisning enligt nya krav såsom taxonomin.

Utbildningen vänder sig till dig som är chef och som har hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde, men även till dig som är en del av organisationen och har delansvar för hållbarhetsfrågan  – såsom kommunikation, rapportering, uppföljning  som en del av ditt arbetsområde.

Målet med kursen är att ge deltagare:

 • Kunskap om CSRD – EU:s nya lag kring hållbarhetsredovisning
 • En samlad bild av kravstrukturen samt förhållandet till närliggande lagkrav och ramverk
 • Verktyg och metoder för hur du redovisar enligt de nya kraven
 • Struktur för praktiskt arbete i framtagandet
 • Förståelse för hur du använder redovisningen

Heldagskursen, som ges som en distanskurs online, varvar teori och praktik och leds av experter inom hållbarhet.

Kursens upplägg är en kombination av föredrag, diskussion och praktiska övningar.

En del material kommer deltagarna att få inför kursdagen – digitalt kursmaterial (GRI riktlinjer, Lagen om hållbarhetsredovisning) samt boken ”Hållbarhetsredovisning; Grunder, praktik och funktion” av Magnus Frostenson och Sven Helin.

Under kursdagen lär du dig bland annat:

 • CSRD – EU:s nya lag kring hållbarhetsredovisning i teori och praktik
 • EU-taxonomin – hur hållbarhetsredovisa enligt taxonomin?
 • Transparensrevolutionen –varför är det viktigt?
 • Intressenter –hur bygger du legimitet och förankrar arbetet internt?
 • Global Reporting Initiative (GRI) –hur fungerar en redovisningsstandard?
 • Styrning och nyckeltal –vilka indikatorer och vad använder man dom till?
 • Redovisning enligt ”Science based targets” –vad innebär det?
 • Hur går man tillväga i praktiken? / Best practice
 • Gruppdiskussion / Erfarenhetsutbyte

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som är chef och har hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen, exempelvis:

 • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
 • Chefer (t.ex. redovisningschef / informationschef /ekonomichef) som behöver bredda sin kunskap och vill utveckla förståelsen för nya lagkrav
 • Projektledare med ansvar för framtagande av års- och hållbarhetsredovisning
 • Kommunikatörer
 • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som aktivt arbetar med hållbarhet

Utbildningens lärare och gästföreläsare

Tommy BorglundTommy Borglund är forskare och lärare vid Center for Sustainable Business, Örebro Universitet och Partner på Forever Sustainable

Tommy är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Fredrik Ljungdahl, gästföreläsare från Wihlborgs
Miriam Thunborg, gästföreläsare från Ethical Trading Initiative och Forever Sustainable Business

Kursavgift

Kursavgift är 11.900 kr ex moms. I priset ingår heldagskurs samt digitalt kursmaterial (GRI riktlinjer, Lagen om hållbarhetsredovisning).

Format

Heldag. Kursen ges som distansundervisning (live online).

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.