Hållbarhetsredovisning / On Demand

2 990 kr

FORMAT: On Demand OMFATTNING: ca 4.5 timmar KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

2024 träder CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft som en ny EU-lag om hållbarhetsredovisning. Denna lagstiftning innebär en grundläggande förändring och utvidgning av kraven för hållbarhetsredovisning, och den har betydande implikationer för företag i EU. I EU-direktivet ingår även ESRS (European Sustainabiilty Reporting Standards) vilket är den nya obligatoriska standarden för hur företag förväntas upprätta en hållbarhetsredovisning.

Detta kurspaket består av två On Demand-kurser som syftar till att ge ett helhetsperspektiv på hållbarhetsredovisning. Du får lära dig om vad lagen innebär för din verksamhet, vad som ska redovisas, hur du gör en dubbel väsentlighetsanalys, vad som menas med ämnesspecifika standarder och mycket mer:

  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – I kursen om CSRD gudiar vi dig igenom alla nya krav och förväntningar, vad det nya EU-direktivet innebär och hur det påverkar sin verksamhet. Vi ser närmare på hur du hanterar en dubbel väsentlighetsanalys och vad de olika dimensionerna innebär.
  • European Sustainability Reporting Standards (ESRS) – I denna kurs diskuteras hur företag förväntas att använda EU:s standarder för hållbarhetsredovisning i praktiken, nyckelbegrepp och bakomliggande principer. Ni får kunskap om den finansiella industrins roll i EU:s hållbara omställning, och går in på djupet i de generella och ämnesspecifika standarderna.

Målgrupp

Utbildningen passar både för dig som är chef och har hållbarhet som en del av ditt ansvarsområde och för dig som har hållbarhet som arbetsområde i en del av organisationen, exempelvis:

  • Hållbarhetsansvariga i organisationer på lokal eller central nivå
  • Chefer (t.ex. redovisningschef / informationschef /ekonomichef) som behöver bredda sin kunskap och vill utveckla förståelsen för nya lagkrav
  • Projektledare med ansvar för framtagande av års- och hållbarhetsredovisning
  • Kommunikatörer
  • Funktioner som kvalitet, arbetsmiljö, personal, miljö, kommunikation som aktivt arbetar med hållbarhet

Kurslärare

Tommy BorglundTommy Borglund är forskare och lärare vid Center for Sustainable Business, Örebro Universitet och Partner på Forever Sustainable. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Erik Feldt är Partner på Forever och har lång erfarenhet från ledande befattningar i finansbranschen inom ansvarsfulla investeringar, hållbarhet, fonder, HR och samhällsengagemang. På Forever hjälper han företag med hållbarhetsstrategier och implementering av olika regelverk. Han är en erfaren föredragshållare och har bland annat undervisat på Executive MBA på Stockholms Universitet.

Miriam Thunborg har drygt 15 års erfarenhet av att utveckla och driva hållbarhetsarbete och kommunikation, både som konsult och som hållbarhetschef på Lidl Sverige. Idag stöttar hon företag i frågor rörande strategi, dubbel väsentlighetsanalys och hållbarhetsredovisning enligt CSRD som rådgivare hos Forever Sustainable. Hon är även projektledare för Svenska plattformen för riskgrödor som koordineras av ETI Sverige – Hållbara leverantörsled.

Pontus Cerin; Docent i företagsekonomi och Teknologie doktor; är lektor vid Linköpings universitet och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är Sveriges expert för ISO-förhandlingar inom hållbar finans och rådgivare för Energimyndigheten om finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Tidigare har Pontus arbetat i GRI Economic Indicators -gruppen (London) och varit styrelsemedlem i finanssektorns hållbarhetsorganisation – Swesif, samt översatt tidigare GRI riktlinjer till svenska.

Fredrik Ljungdahl har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 20 år som konsult, forskare och praktiker. Han är ekonomie doktor från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet med inriktning mot hållbart företagande och är specialiserad inom hållbarhetsredovisning. Förutomforskning och undervisning i redovisning och särskilt hållbarhetsrapportering, har Fredrik en mångårig erfarenhet som konsult och revisor inom hållbart företagande bland annat som partner på PwC.

Johan Henningson arbetar som rådgivare och expert inom hållbar finansiering och EU:s regulatoriska utveckling inom hållbarhetsområdet. Tidigare var Johan hållbarhetschef på Svensk Exportkredit och har varit engagerad i internationell policyutveckling kring hållbarhet samt arbetat praktiskt med såväl hållbarhetsstrategier, -styrning som -redovisning i mer än 10 år. Johan är disputerad inom industriell ekonomi och en van föreläsare och workshopledare.

 

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!