Helhetsperspektiv på IT-arkitektur

19 900 kr

DATUM DELKURS 1: 19 september (Enterprise Architecture) DELKURS 2: 26 september (Business Architecture) DELKURS 3: 8 oktober (Solution Architecture) DELKURS 4: 10 oktober (Software Architecture) TID Dag 1: kl. 08:30-12:30 Dag 2-4: kl. 09:00-12:00 FORMAT Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Möt våra lärare

Det blir allt viktigare för företag att använda digitala möjligheter för att konkurrera. Digital transformering, hög förändringstakt och ny teknik är utmaningar som är högst påtagliga för alla konkurrenskraftiga verksamheter idag. Att förstå ett företags processer och tekniska förmåga kommer att göra IT -arkitekten till en nyckelroll i organisationer framåt.

IT-arkitekturen är ett centralt verktyg och kompetensområde för att strukturera strategi, verksamhet, teknik och mjukvara i ett enhetligt och sammanhängande ramverk.

Lär av Sveriges främsta experter – högaktuell kurslitteratur

Kursen tar sin utgångspunkt i den högaktuella boken The Fundamentals of IT Architecture som även ingår som kurslitteratur. Bokens författare är också kursens lärare och utgör några av Sveriges främsta experter inom IT-arkitekturområdet.

Kursens syfte och mål

Denna grundkurs syftar till att ge en överblick över moderna metoder inom IT-arkitektur och de olika specialiseringar och verktyg som finns tillgängliga idag. Utbildningen ger dig god kännedom i området samt kunskap om hur man arbetar fram och formulerar en robust grund som säkerställer framtida rörlighet och konkurrenskraft.

Den här kursen är för dig som vill ha en djupare förståelse av IT-arkitektur. Den adresserar alla typer av IT-arkitektsfrågor i en organisation – alltifrån strategi och verksamhetsförståelse till teknik och mjukvara.  Oberoende om du är IT-arkitekt, utvecklare, projektledare, student, chef eller på andra sätt arbetar professionellt med IT är detta kursen för dig som vill förstå hur IT kan fungera i ett modernt företag.

Du får lära dig alla viktiga begrepp, ett gemensamt språk för området, och utbildningen ger dig också en praktisk och teoretisk verktygslåda att använda i ditt dagliga arbete.

Delkurs 1: Enterprisesarkitektur

Vi ser på vad Enterprise Architecture är och hur det passar in i resten av organisationen. Vidare fördjupar vi oss i när och hur enterprisearkitektur används som ett sätt att öka hastighet och precision i förändring.

Delkurs 2: Verksamhetsarkitektur

I avsnittet Business Architecture går vi igenom viktiga perspektiv som representerar en verksamhet som affärsmodeller, processer, information och förmågor. Du får grundläggande kunskap i hur du med ett metodiskt verksamhetsarkitekturarbete kan få ett mer effektivt IT-arkitektur- och utvecklingsarbete.

Delkurs 3: Lösningsarkitektur

Handlar i hög grad om hur man får applikationer, tjänster och andra delar att samfungera. Vi tittar på integrationsfrågor och infrastruktur. Diskuterar hur man bygger en händelsedriven arkitektur, cybersäkerhet och väsentliga överväganden när man väljer plattformar.

Delkurs 4: Mjukvaruarkitektur

Vi tar upp hur vi designar mjukvara och system så att de uppfyller både funktionella krav och de kvalitetskrav som ställs på dem. Hur man bygger en agil arkitektur samt diskuterar kring användningen av mönster, molnlösningar, säker utveckling och möjligheterna med AI.

Kursen består av fyra delkurser som ges på distans online under fyra halvdagar. Kursens upplägg är en kombination av föredrag, diskussion och praktiska övningar.

Delkurs 1: Intro och Enterprisearkitektur

Kursdag 1 inledningstalar även Daniel Akenine Nationell Teknikchef för Microsoft, fysiker, föreläsare, författare och tidigare hjärnforskare på Karolinska Institutet.

Introduktion – IT-arkitektur: Ett begrepp i förändring (Daniel Akenine)

Teknik och IT får en allt större betydelse på vårt sätt att leva, vad vi producerar och konsumerar, hur vi bor, vår ekonomi och vår miljö. I början av den digitala revolutionen fokuserade IT arkitektur på att adressera komplexitet runt teknik, processer och organisation. Idag handlar det fortfarande om teknik, processer och organisation men inkluderar också nya områden som affärsförståelse, juridik, integritet, ledning och cybersäkerhet. Vi går i introduktionen igenom var vi kom ifrån, var vi är, och vad begreppet ”IT arkitektur” kan komma att betyda i framtiden.

Detaljerad kursbeskrivning (Jonas Toftefors):

 • Enterprise Architecture (EA) och organisationen
 • Strategi och strategiarbete
 • Hantering och ledning av viktiga affärshändelser
 • Samarbete mellan olika arkitektoniska roller
 • Hur man förankrar en arkitektur
 • Arkitekturplanering
 • Målarkitektur
 • Arkitekturförvaltning
 • Arkitekturutvärdering
 • Krav och organisation
 • Enterprisesarkitektur i praktiken
 • Kommunikation, beslut och förankring
 • Metoder, standarder och verktyg

Delkurs 2: Verksamhetsarkitektur

Detaljerad kursbeskrivning (Eva Kammerfors):

 • Vad är verksamhetsarkitektur?
 • Affärsperspektivet och verksamhetsperspektivet
 • Nyttor med verksamhetsarkitektur
 • Processer och värdekedjor
 • Informationsmodeller
 • Förmågor som planerings- och förändringsinstrument
 • Det externa perspektivet – hur ser våra kunder och leverantörer på vår verksamhet?
 • Praktiska råd

Delkurs 3: Lösningsarkitektur

Detaljerad kursbeskrivning (Sven-Håkan Olsson):

 • Samverkan mellan olika roller
 • Lösningsarkitekten som spindeln i nätet
 • Återanvända, köpa andra lösningar eller bygga eget/nytt
 • Applikationsintegration

Delkurs 4: Mjukvaruarkitektur

Detaljerad kursbeskrivning (Robert Folkesson):

 • Introduktion till agil arkitektur
 • Kvalitetsattribut och mätbarhet – exempel från verkligheten
 • Mönster – vanliga mönster för distribuerade system, gruppövningar med praktiska exempel
 • Diskussion kring några högaktuella ämnen inom mjukvaruarkitektur: säkerhet, molnlösningar och AI.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är IT-arkitekt och vill fördjupa din kunskap, till dig som är
områdesarkitekt, digital-arkitekt, molnarkitekt, domänarkitekt, säkerhetsarkitekt som vill bredda ditt kompetensområde, samt till affärs- eller verksamhetsutvecklare, linjechefer, systemutvecklare, systemdesigner, projektledare, CTO, driftansvarig, agil coach eller du som på andra sätt arbetar professionellt med IT i ditt arbete att leda och utveckla.

Introduktionstalare:

Daniel Akenine
Daniel AkenineDaniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar också globalt i olika standardiseringsorgan med att utveckla IT-standarder och blev 2015 utnämnd till IASA Fellow, en av världen främsta utmärkelser inom IT-arkitektur. Daniel är även en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd som leds av digitaliseringsministern. På sin fritid är Daniel en roman och fackboksförfattare med ett flertal böcker kring personlig integritet, IT-arkitektur och molnet i sin bibliografi.

Kursledare

Jonas Toftefors
Jonas Toftefors är digitaliseringsansvarig för Pulsen Group och har en bakgrund med olika arkitektroller och förändringsledning inom Transport/logistik, medicinteknik, kärnkraft med flera branscher. Jonas har varit aktiv inom olika arkitekturcommunities och har bland annat varit redaktör för Enterprisearkitektur i boken om IT-arkitektur och varit med och tagit fram IASA:s definition av arkitektroller på svenska

Eva Kammerfors
Eva KammerforsEva Kammerfors är certifierad affärs-och enterprisearkitekt med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling samt arkitekturstyrning och programledning. Hon är en engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach och ägare till nätverksorganisationen Teama AB där hon agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Business Architecture.

Sven-Håkan Olsson
Sven-Håkan OlssonSven-Håkan Olsson arbetar just nu mest inom Kommunsignering.se. I övrigt är han oberoende konsult som särskilt intresserar sig för att kombinera verksamhetsnytta med teknikhöjd. Han har en lång karriär sedan 70-talet som entreprenör och konsult – applikationsarkitekt, programmerare, reviewer och utbildare. Sven-Håkan är medgrundare av Knowit där han också var teknikchef/vice VD åren 1990-2003. Han har utsetts till en av “Sveriges topputvecklare” av Computer Sweden. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Solution Architecture.

Robert Folkesson
Robert FolkessonRobert Folkesson har arbetat med utveckling av distribuerade & Internet-baserade system i över 20 år. Han har en bakgrund inom Microsoft där han tidigt arbetade med molnarkitektur och hjälpte några av de första kunderna i Sverige att använda molnplattforms-tjänster. Idag arbetar Robert som CTO på Active Solution, ett konsultbolag som hjälper företag och organisationer att utveckla kundunika lösningar med hjälp av moln- och AI-tjänster. Robert är även en frekvent talare och rådgivare till konferenser som Developer Summit, MS Ignite och Swetugg. Medförfattare till boken ”Fundamentals of IT Architecture” och redaktör för avsnittet Software Architecture.

Kursavgift

Avgiften för kursen är: 19 900 exkl moms.

I priset ingår kurslitteratur The Fundamentals of IT Architecture samt digitalt kursmaterial.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning online.