Integrerad IT och OT

11 900 kr

KURSDAG 1: 19 mars KURSDAG 2: 21 mars TID: kl. 09:00-12:00 (gäller båda delkurserna) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Integrerad IT och OT – så skapar du en intelligentare organisation

I moderna industri- och tillverkande organisationer uppstår både möjligheter och utmaningar när den traditionella operativa verksamheten (Operations Technology/OT) kopplas ihop med verksamhetens IT (affärssystem, molnlösningar o dyl).

Flödet av data från utspridda system, mellan tillverkning och affärssystem, skapar möjligheter för exempelvis nya strategier, nya affärsmodeller, nya produkter, tjänster och effektivisering. Samtidigt så uppstår utmaningar, exempelvis inom säkerhetsområdet, när tidigare slutna tekniska system inom tillverkningen nu kopplas upp mot IT. Men även frågor kring kultur och samverkan aktualiseras.

Genom att designa en strukturerad arkitektur, som integrerar IT och OT, bygger du grunden för den intelligenta industrin – som tar vara på möjligheterna och hanterar utmaningarna i gränslandet mellan IT och OT.

Rörelse och riktning – styrmodell och arkitektur

Syftet med kursen är ge dig en helhetsförståelse för hur du integrerar IT och OT i organisationen för att skapa förutsättningar för en intelligentare industri/tillverkning/organisation.

Kursen fördjupar din kunskap om:

  • Hur du skapar en arkitekturell kartbild mellan IT och OT (standardisering, process, information, teknik, förmågor, kompetens etc)
  • Hur du skapar en gemensam styrmodell som hanterar samverkan, styrning, förvaltning, organisation, kultur samt roller och ansvar
  • Möjligheter och utmaningar när du sammanlänkar informationsteknologi och data från den operativa verksamheten

Under kursen får du också förståelse för hur värdet av data kan nyttjas ur ett affärsperspektiv, vikten av helhetssyn, arkitektur och beslutsfattande och vi ser på IT/OT-konvergens i flera olika vinklar och vad det innebär för affär, verksamhet, dataflöden.

Kursdag 1

Vikten av helhetsperspektivet
• Vad ser vi för trender just nu som kräver ett helhetsperspektiv?
• Värdet av data i ett affärsperspektiv
• Hur möjliggör data och en integrerad helhet en framgångsrik strategi?
• Hur skapar en organisation en integrerad helhet? Går det?

Arkitektur och beslutsfattande
• Den intelligenta organisationen – vad innebär det? Vad krävs?
• Hur viktig är arkitekturen för att en organisation ska bli intelligent och kunna ta infomerade beslut?
• Hur ser en organisation ut som lyckats med detta? Vilken arkitektur har den på plats?

Kursdag 2

Deep-dive: IT&OT – högre grad av integration
• Vi reder ut begreppen och trenden
• Varför är ett integrerat IT & OT – landskap viktigt?
• Hur möjliggörs den integrationen? Vad är utmaningarna och framgångsfaktorerna?

Case och exempelfall från kundprojekt
• Vad krävs för att en organisation ska kunna ta mer informerade och data-drivna beslut?
• Hur blir organisationer mer data-drivna genom ett mer integrerat IT & OT?
• Vilken roll har arkitektur haft i case som varit framgångsrika i detta?

Trender och framtidens intelligenta integrerade organisation
• Vi summerar trenderna som pekar mot den intelligenta integrerade organisationen
• Hur ser framtidens intelligenta organisationen ut om 20-30 år?
• Vad har hänt på vägen, vilka ytterligare trendbrott har vi genomgått?
• Hur ska vi idag förhålla oss till alla dessa trender och visioner om framtiden?

Målgrupp

Kursen passar dig som exempelvis arbetar inom tillverkande industriföretag i beslutsfattande roll eller som:

  • Affärs- eller verksamhetsutvecklare
  • IT-chef
  • CTO
  • Ansvarig för IT-funktion respektive OT-funktion
  • Projektledare

…eller andra liknande yrkesroller med ett operativt eller strategiskt intresse för ämnesområdet.

Kursens lärare

Jonas Ekman, PA Consulting
Jonas EkmanJonas Ekman är rådgivare och konsult, som jobbat med digitalisering i snart 20 år, med fokus på tillverkande industri. Han har bakgrund i digital transformation drivet av affärssystemsbyten, och har sen dess hjälpt organisationer att vara verksamhetsdrivande i val och införande av ny teknik och nya applikationer. Jonas drivs av att skapa förståelse för helheten, så som att information från fabriksgolvet har spårbarhet hela vägen upp till rapporteringen för koncernledningen.

Carl-Johan Wennberg, PA Consulting
Carl-Johan WennbergCarl-Johan Wennberg är konsult med en specialisering inom digitalisering och industri 4.0, främst inom tillverkningsindustrin. Han har arbetat på ledande globala tillverkningsföretag och har erfarenhet inom områden som produktion, logistik, service och eftermarknad. Under de senaste åren har Carl-Johan inriktat sig på rådgivning inom hur den senaste teknologin kan omsättas i praktiken för att skapa innovativa och operationella fördelar för företag.

Kursavgift
Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format
Kursen ges som distansundervisning/live online.

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!