Komplexa värdekedjor mellan Asien och Europa – strategi och styrning i praktiken

11 900 kr

Delkurs 1: 14 februari
Delkurs 2: 16 februari
Delkurs 3: 18 februari

Tid: kl. 09:00-12:00 (gäller för alla delkurser)

Format: Distansundervisning online

Artikelnr: komlev Kategori:

Strategi och praktisk tillämpning – lär direkt av våra internationella experter

Fundamentala ekonomiska krafter ändrar förutsättningarna för tillverkning i Asien. Vi ser både utmaningar såsom divergerande standarder för teknik och begränsningar i dataflöden över gränser, och möjligheter då Asiens leverantörskluster klättrar uppåt i värdekedjan och regionala handelsavtal skapar större konkurrenskraft.

Vi ser också att högaktuella problem så som containerbrist, komponentbrist, handelskrig mellan USA och Kina, eller nedstängning av kinesiska hamnar på grund av Covid-19 skapar stora störningar i de globala försörjningskedjorna.

Sammantaget så riskerar omständigheter så som dessa att få allvarlig påverkan på verksamheter som levererar avancerade produkter med långa tillverknings- och leverantörskedjor.

Lösningen ligger i en robust strategi, ett strukturerat angreppssätt och flexibilitet.

För att säkra långsiktig konkurrenskraft behöver du ha förmågan att hantera både strukturella och långsiktiga förändringar av förutsättningarna i Östasien liksom vara snabbfotad och flexibel nog att hantera kortsiktiga störningar som riskerar att få allvarliga konsekvenser för verksamheten.

Kursen ger dig kunskap, verktyg och förmåga att transformera framtidsinsikt till strategiskt agerande. Du fördjupar din kunskap om riskmedvetenhet, om scenarioplanering och får ökad förståelse för hur kulturer påverkar affären och hur du skapar den framtidsberedskap som krävs.

Kursen är uppbyggd av tre delkurser á en halvdag som ges på distans online. Delkurs 1 tar avstamp i omvärld och trender, delkurs 2 fokuserar kring verktyg och modeller, delkurs 3 landar i tillämpning och best practices.

Under kursen fördjupar du bland annat din kunskap om:

  • Hur du sätter en robust strategi för en tekniskt avancerad verksamhet där tillverkning och leverantörskedjor i Asien spelar en stor roll för utveckling och konkurrenskraft
  • Hur du arbetar med scenarier och att skapa medvenhet som förutsättning för att ta rätt tekniska och operationella beslut
  • Hur du identifierar, räknar på och tänker proaktivt kring risker i långa leverantörskedjor
  • Hur du arbetar med affärspartners, kollegor och ingenjörer bäst för att utveckla framtidens lösningar och hantera dagens problem i en värld med ökad osäkerhet

 

 

Kursens upplägg och innehåll

Forskningen visar tydliga samband mellan organisationers framgång och dess framtidsberedskap.För att implementera strategi och ta rätt beslut för framtiden behövs rätt kunskap i alla led från produktplanering, utveckling, inköp och finans under utveckling av nya produkter. Detta hänger tätt samman med den löpande verksamheten att producera dagens produkter, optimera försörjningskedjan och hantera risker.

Delkurserna kommer att varva föredrag med case samt diskussion och gruppövningar.

Delkurs 1:

Den stora bilden – en värld i förändring
Re-coupling mellan öst-väst
Djupdykning i Kinas teknologi-landskap, regleringar och aktörer
Översikt av Öst-asiens ekonomier och trender
Långsiktiga infrastrukturinvesteringar ex. Kinas BRI (Belt and Road Initiative) japanska och EU initiativ

Delkurs 2:

Ramverk för möjligheter, risker och att arbeta med scenarier
Aktuella trender och nyckelfaktorer som driver förändringar i leverantörsbaser
Standarder, branschspecifika krav och regleringar
Riskanalys
Scenarioplanering

Delkurs 3:

Forma en produkt- och leverantörsstrategi i Asien
Att göra strategiska trade-offs i en föränderlig oförutsägbar miljö
Så arbetar du proaktivt
Kulturell påverkan
Best Practices för att undvika dyra misstag, samarbeta globalt, operera effektivt.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar i gränslandet mellan teknik och ekonomi, på företag som har betydande tillverkning eller leverantörsbas i Asien.
Du arbetar exempelvis med strategi, finans, inköp, supply chain, produktplanering och produktutveckling, affärs- och verksamhetsutveckling eller andra liknande yrkesroller.

Kursledare

Johan Annell, Partner på Asia Perspective, lever och verkar i Peking där han hjälper nordiska bolag, med särskilt fokus på fordonsindustri, kommunikationsteknologi, industriteknik och hållbara städer. Johan är Civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers, Civilekonom Finansiell ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och innehar högsta nivån av certifiering (HSK6) på Kinesiska (Mandarin).

Daniel Karlsson, Partner på Asia Perspective, lever och verkar i Ho Chin Minh City där han stödjer europeiska företag med Supply Chain och expansion i regionen. Särskilt fokus på cleantech, industriteknik och foodtech.

Kursavgift

Kursavgift är 11 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.
 

Format

Kursen ges som distansundervisning online.