Kundinsikt 360⁰ / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand OMFATTNING: ca 2,5 timmars kursmaterial

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Behovsförståelse för kundfokuserad produkt- och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning

Att sitta i ett konferensrum och spekulera om kundernas behov är 2020 helt oacceptabelt när konsekvenserna av att ha fel är så uppenbara. En viktig insikt: kunden behöver (faktiskt!) inte din produkt eller tjänst, den är ett bara ett medel för någonting annat (ett behov) och om du inte förstår för vad är risken överhängande att du kommer att misslyckas.

Vår onlinekurs Customer Insight Creation – Kundinsikt 360⁰ ger dig ett ramverk och en modell för att förstå dina kunders behov PÅ RIKTIGT. Den kunskapen är helt avgörande för produkt- och tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning.

Att förstå kundernas verklighet och vad de försöker åstadkomma ökar också träffsäkerheten radikalt för dig som arbetar med innovationer. Det är helt avgörande att FÖRST bestämma vilket verkligt kundbehov som ska lösas (jämfört med att först utveckla en lösning på spekulation och sedan försöka lista ut vem som skulle kunna tänkas köpa den!).

Kursen fördjupar din kunskap om:

 • Vad Job-To-Be-Done ramverket är och hur det fungerar
 • Hur du identifierar kundens Job-To-Be-Done
 • Hur du förbereder, genomför och drar slutsatser av de kvalitativa kundintervjuer som ligger till kund för analysen
 • Hur du kan kvantifiera kundinsikterna
 • Hur du kan använda dina kunskaper om kundens verkliga behov till att kundfokusera och öka träffsäkerheten för och innovations- och utvecklingsarbete, marknadsföring och försäljning som verkligen är relevant och värdeskapande för kunden

Kursen ger dig också…

Kursen ger dig nya förutsättningar att nagla fast vad det är som du och dina kollegor ska hjälpa kunderna åstadkomma, vilka resultat som är viktiga för kunderna och vilka av dessa som de kämpar med att nå idag, med dagens (otillräckliga) lösningar.

Kursen hjälper dig också att stå emot och ger dig argument och verktyg när interna intressenter vill driva igenom ogenomtänkta satsningar på tekniska möjligheter som inte matchar några verkliga kundbehov.

Vår förhoppning är att onlinekursen kommer att förändra hur du ser på kundbehov för alltid!

Onlinekursens innehåll

Du får tillgång till onlinekursen så snart du registrerat dig på kursen.

 • Lektion 1: Introduktion
 • Lektion 2: Kundens behov – vad kunden vill åstadkomma?
 • Lektion 3: Kundens utmaningar – vilka utmaningar hindrar kunden?
 • Lektion 4: Kundens beslutsförmåga – vilka förutsättningar har kunden att fatta ett beslut?
 • Lektion 5: Kundens användnings- och effekt-förmåga – vilka förutsättningar har kunden att uppnå sina målresultat?
 • Lektion 6: Er befintliga kundskap – identifiera och komplettera!
 • Lektion 7: Ny kundskap som saknas – hämta hem och bearbeta!
 • Lektion 8: Avslutning – tips och råd för att komma igång

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar, eller ser ett behov av att arbeta mer kundfokuserat för att utveckla och förfina, förändra och förnya eller optimera din organisations tjänster, produkter eller lösningar, exempelvis:

 • Projektledare
 • Produktchefer
 • Programansvariga
 • Verksamhetsansvarig, verksamhetsutvecklare, mellanchefer
 • Marknadsförare/kommunikatörer
 • Affärs- och säljutveckling (sales development/enablement)
 • Service designers och du som arbetar med kundprocessutveckling

När är kursen som mest värdefull?

Du har störst nytta av kursen när du och dina kollegor står inför en utmaning som kräver att ni förstår användarens perspektiv, dvs när ni ska:

 • Utveckla en ny affärsidé eller omsätta den i praktiken
 • Utveckla, marknadsföra och sälja en nytt erbjudande eller införa en ny medborgartjänst
 • Skapa ny relevant content marketing
 • Få fart på ett erbjudande som inte lyckats eller vända den negativa trenden för ett som går sämre
 • Hjälpa en verksamhet att lyckas bättre med sina kunder och användare
 • Utveckla en ny kundprocess eller förbättra en befintlig
 • Fatta ett viktigt strategiskt beslut

Kursens lärare

Annika JärvebroAnnika Järvebro har mångårig erfarenhet och kunskap om hur man kan få tag på värdefull kundinsikt och hur den tas omhand på bästa sätt. Hon har hjälpt många företag och organisationer med att ta fram nya erbjudanden med hänsyn till kundernas preferenser, särskilt inom innovativa branscher.

 

Anders ÅngströmAnders Ångström har gedigen linje- och konsulterfarenhet av kundfokusutmaningar inom B2B produkt- och erbjudandeutveckling, marknadsföring och försäljning. Anders arbetar med såväl små innovationsbolag som stora etablerade bolag och är en uppskattad föreläsare/coach. Han har många bra kundfokus-metoder och verktyg som han gärna delar.

Kursavgift

Priset för onlinekursen är 1 450 kr exkl moms.

Du får tillgång till kursen direkt efter registrering. Du har tillgång till kursmaterialet i 6 månader.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!