Livscykelanalys – ledande metodik för att mäta miljöavtryck för produkter och tjänster

13 900 kr

DELKURS 1: 13 november
DELKURS 2: 15 november
DELKURS 3: 17 november

TID: kl. 08:30-12:00 (gäller samtliga delkurser)

FORMAT: Distansundervisning online

Artikelnr: lcamet Kategorier: ,

Hållbarhetsarbetet mognar alltmer genom ökad uppmärksamhet på företags, regeringars och konsumenters agenda. Det är inte längre tillräckligt att berätta en tilltalande historia om ”hur grön man är”. Uttalanden måste stöttas av data och bevis. Tar ditt företag hållbarhet på allvar?

Sagt av kursdeltagare hösten 2022

”Jag tycker kursen gav en bra introduktion till Livscykelanalys och mycket bra med konkreta exempel som vi fick räkna på själva under kursen.”

Anna Van de Wal, Manager Operational Excellence & Value Engineering Group R&D, Permobil

Livscykelanalyser (LCA) är den ledande metoden för att mäta och förbättra din produkt eller tjänsts miljöavtryck. Metoden används för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en livscykel, från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Det finns många anledningar till att integrera LCA i ditt företag. Genom ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen rikta sina miljöansträngningar åt rätt håll. Det finns också stöd och metoder för att använda resultaten i exempelvis produktutveckling och marknadsföring.

LCA är en viktig metod som används av statliga organ för att införa nya miljöpolicyer, skatter och förordningar. Att känna till LCA och hur man använder det kan vara en strategisk fördel för att positionera sin verksamhet och minska riskerna i framtiden.

 

Kursens syfte och mål

Eftersom livscykelanalyser är en komplex fråga, syftar den här kursen till att hitta en balans mellan att ge en fullständig bild av ämnet samtidigt som den är begriplig och praktisk. Kursen följer riktlinjerna enligt ISO14040-serien och GHG-protokollet, samtidigt som innehållet är tillgängligt för en allmän affärspublik då inga förkunskaper om LCA eller hållbarhet krävs.

  • Du får en god förståelse och aktuell kunskap om LCA/miljöbedömningar
  • Lär dig den iterativa arbetsprocessen att genomföra en LCA-analys
  • Lär dig metoden att göra miljöpåverkansberäkningar av produkter eller processer
  • Du får insikt i – och tillgång till – open-source LCA-verktyg och guider

 

FORMAT Kursen byggs upp av tre delkurser som ges som distansundervisning live online, omfattningen är en halvdag per delkurs.

Delkurs 1: Introduktion till livscykelanalys

I delkurs 1 skapar vi en gemensam förståelse och teoretisk plattform för livscykelanalysens grunder. Vi går igenom metoden för genomförandet av en LCA-analys enligt aktuell standard och ser på exempel på hur du bäst kan initiera arbetet och undvika vanliga fallgropar.

• Introduktion till hållbarhet och LCA-grunderna
• Inblick i protokoll och ramverk, GHG-protokollet, ISO14040, EPD, PCR
• LCA-studier i fyra steg enligt ISO-standarden
• Olika tillämpningar – olika behov av metod/retorik
• Vanliga fallgropar och utmaningar
• Fallstudier och best practices exempel

Delkurs 2: Miljöpåverkansbedömning, beräkning och rapportering

I delkurs 2 kommer vi gå igenom hur en beräkningsprocess är uppbyggd och öva på att genomföra en egen beräkning utifrån gemensamt exempeldata.

• Miljöpåverkansbedömning – Life Cycle Impact Assessment (LCIA) i teori och praktik
• Steg i att utföra en LCA-beräkning
– Datainsamling
– Klassificering, Karaktärisering, Viktning
• Olika sorters LCA-rapportering – Produkt LCA och Environmental Product Declaration (EDPer)
• Introduktion till ytterligare metoder för att mäta påverkan
– Life Cycle Cost Accounting (LCC) & Social LCA (S-LCA)
– GHG Scope 1, 2 och 3 redovisning på företagsnivå
• Verktyg, kursdokumentation
• Inspel till egna reflektion inför dag 3

Delkurs 3: Praktisk tillämpning

Livscykelanalyser görs för att förstå nuläget och är grundbulten att med stöd i data och affärens målsättningar förbättra er verksamhets klimatavtryck. Under delkurs 3 kommer vi att avsätta möjlighet att applicera och reflektera utifrån egna verksamhetens förutsättningar.

• Applicera kunskaper från dag 1 och 2 i egen kontext
• Frågestund och reflektion
• Den pedagogiska delen av LCA
• Introduktion till cirkulär verksamhet & ekodesign
• Summering

Vissa inslag under utbildningen kan komma att presenteras på engelska.

Målgrupp

Det systematiska sättet att arbeta med LCA möjliggör kommunikation kring stora och komplexa miljöfrågor. Tillämpningar är bl.a identifiering av förbättrade möjligheter, underlag för beslutsfattande, val av kriterier för utveckling och marknadsnischer.

Kursen passar dig som jobbar som hållbarhetsansvarig, hållbarhetschef, produktportföljsansvarig, produktägare, produktutvecklare, processutvecklare, utvecklingsingenjör och affärsutvecklare, eller du som sitter i styr-/ledningsgrupp.

Kursledare

Theresa ThomassonTheresa Thomasson är LCA-specialist, konsult och en av grundarna till Circular Action Tools. Experter på att mäta påverkan, verksamhetsutveckling och utbildning inom området miljöbedömningar och cirkulär verksamhet. Bolaget är verksamt i Sverige och i Europa.

Joris TrelouwJoris Terlouw är en av grundarna till Circular Action Tools. Experter på att mäta påverkan, verksamhetsutveckling och utbildning inom området miljöbedömningar och cirkulär verksamhet. Tidigare arbetat med verksamheter i olika sektorer: agri-food, möbelindustrin, engångsprodukter, kemikalier och plast, metall och försäkring.

Vissa inslag under utbildningen kan komma att presenteras på engelska.

Kursavgift

Kursavgiften är 13 900 kr ex moms. I priset ingår tre delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format

Kursen ges som distansundervisning/live online.
Vissa inslag under utbildningen kan komma att presenteras på engelska.