Livscykelanalys / On demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: 1,5 timmars kursmaterial KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Livscykelanalyser (LCA) är den ledande metoden för att mäta och förbättra din produkt eller tjänsts miljöavtryck. Metoden används för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en livscykel, från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Det finns många anledningar till att integrera LCA i ditt företag. Genom ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan företagen rikta sina miljöansträngningar åt rätt håll. Det finns också stöd och metoder för att använda resultaten i exempelvis produktutveckling och marknadsföring.

LCA är en viktig metod som används av statliga organ för att införa nya miljöpolicyer, skatter och förordningar. Att känna till LCA och hur man använder det kan vara en strategisk fördel för att positionera sin verksamhet och minska riskerna i framtiden.

On demand-kursens innehåll

01. Välkommen och agenda (5 min)
02. Introduktion (12 min)
03. Steg 1 – definition, målsättning och omfattning (10 min)
04. Steg 2 – LCI (11 min)
05. Steg 3 – LCIA (15 min)
06. Tolkning av resultat (5 min)
07. Rapportering och kommunikation (10 min)
08. SLCA och LCC (11 min)
09. Cirkulära affärer och ekodesign (13 min)
10. Summering och verktyg (4 min)

Målgrupp

Kursen passar dig som jobbar som hållbarhetsansvarig, hållbarhetschef, produktportföljsansvarig, produktägare, produktutvecklare, processutvecklare, utvecklingsingenjör och affärsutvecklare, eller du som sitter i styr-/ledningsgrupp.

Kurslärare

Theresa Thomasson

Theresa Thomasson är LCA-specialist, konsult och en av grundarna till Circular Action Tools. Experter på att mäta påverkan, verksamhetsutveckling och utbildning inom området miljöbedömningar och cirkulär verksamhet. Bolaget är verksamt i Sverige och i Europa.

 

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!