Logistics Engineering & Management

Kursdatum: 5 december Tid: Kl. 09:00-17:00 Kurslokal: Ny Teknik Educations kurslokaler Adress: Linnégatan 14, Stockholm Kursen ingår i en serie av 5 kurser som tillsammans skapar en certifiering. Du väljer själv om du endast vill gå denna kurs, fler kurser eller alla (se nedan).

  • Total

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Christian Helgesson

Telefon:
0733444006

E-post:
christian.Helgesson@nyteknikeducation.se

Hållbara lösningar med maximal nytta, hög tillgänglighet till låg livscykelkostnad

Vill du lära dig hur du får ut maximal nytta till lägsta livscykelkostnaden ur dina tekniska system och produkter? Vill du kunna hantera helhetsåtaganden med god marginal och erbjuda nya eftermarknadstjänster?

Logistics  Engineering & Management och Integrated Logistics Support (ILS) är ett sätt att förutsäga och dimensionera de underhållsresurser ett komplext system behöver under sin förväntade livslängd för att uppnå önskad tillgänglighet. Logistics Engineering & Management och ILS är starkt kopplat till Systems Engineering, kravhantering och Asset Management och är understött av effektivt Configuration Management.

Bakgrund – optimal balans mellan hög kvalitet och låg kostnad

Att hitta helhetslösningar som säkerställer en optimal balans mellan hög kvalitet och låg kostnad under hela livscykeln blir en allt viktigare del av arbetet med att utveckla eller upphandla tekniska system. Detta ställer stora krav på dig som arbetar med utveckling, leder tekniska projekt, representerar kunden eller arbetar med t ex underhåll och kundsupport.

Logistics Engineering & Management och ILS är en strukturerad metod för att förstå och optimera hela systemet ur ett livscykelperspektiv och begränsa operativa kostnadsdrivande faktorer såsom underhåll, reservdelar, förbrukningsmaterial, underhållsutrustning, personal, anläggningar och mer.

ILS har sina rötter i försvarssektorn som alltid behövt tänka i termer av effektiv livscykelhantering. I takt med ökande krav på hållbarhet, kostnadseffektivitet och produktansvar ökar nu användandet av ILS inom andra sektorer såsom järnväg, flyg och fordonsindustri och i andra liknande branscher.

Syfte och mål med kursen

Kursen ger dig en introduktion till Logistics Engineering & Management och ILS och dess tillämpningsområden. Kursen fokuserar på hur man tar ett helhetsgrepp på underhåll och systemstöd i ett livscykelperspektiv.

Efter genomförd kurs har du en bra grund för att kunna ta ett helhetsgrepp på underhåll och allt annat stöd ett system behöver under sin livscykel för att leverera nytta, t ex reservdelshantering, logistik, teknisk dokumentation och utbildning. Vi ger också exempel på hur man kan leda arbetet med att omsätta dessa lösningar i praktiken.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om

  • Hur effektivt underhåll skapas i de tidiga livscykelfaserna nyttjandes ett helhets- och livscykeltänk
  • Hur maximal nytta och tillgänglighet skapas genom en balans mellan investeringar i produkten och underhållssystemet
  • Hur ILS öppnar för nya affärsmöjligheter i eftermarknaden

Bli Certified Systems Lifecycle Manager – bli certifierad, få rabatt och en helhetsbild!

Våra fem kurser Systems Engineering (SE)Requirements Engineering (RE), Configuration Management (CM), Logistics Engineering & Management (LE) och Technical Management (TM) kompletterar varandra, hänger till stor del ihop metodmässigt och ger dig en helhetsbild över kompetensområdet.

Nu kan du bli Certified Systems Lifecycle Manager genom att genomföra alla våra fem delkurser.

För dig som vill gå 1, 2, 3, 4 eller alla 5 delkurser erbjuder vi rabatt enligt följande modell:

  • 1 kurs: 9 900 kr ex moms (ordinarie pris)
  • 2 kurser: 17 300 kr ex moms (2 500 kr i rabatt)
  • 3 kurser: 24 700 kr ex moms (5 000 kr i rabatt)
  • 4 kurser: 32 100 kr ex moms (7 500 kr i rabatt)
  • 5 kurser (Certified Systems Lifecycle Manager): 39 500 kr (10 000 kr i rabatt)

Så här anmäler du dig till flera kurser
För att anmäla dig till flera kurser så väljer du hur många kurser du vill gå, och kryssar i vilka kurser du vill gå under rubriken Välj kurser ovan. Rabatten dras automatiskt.

Du läser mer om kursen Systems Engineering här.
Du läser mer om kursen Configuration Management här.
Du läser mer om kursen Requirements Engineering här.
Du läser mer om kursen Logistics Engineering & Management här.
Du läser mer om kursen Technical Management här.