Lönsam solenergi / On demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: 3,5 timmars kursmaterial KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Intresset för solenergi har ökat lavinartat de senaste åren. Stigande elpriser, ett växande miljö- och klimatintresse och sjunkande priser på solceller är några av anledningarna. Men även nya stora tekniska framsteg har flyttat fram solenergins position i det svenska energisystemet. Denna kurs syftar till att ge ny kunskap om kommersiell potential, applikationsområden, teknisk fördjupning av solenergi, solel och dess konkurrenskraft.

Solenergi är på stark frammarsch inom flera sektorer – industrier, fastighetsbolag, byggbransch, energiföretag och lantbrukssektorn visar en hög tillväxttakt. Under de senaste åren har vi sett den högsta tillväxtsiffrorna någonsin i Sverige. 2022 växte marknaden med dryga 90 % och bedöms landa på omkring 1,6 GW nyinstallerad effekt.

Solparker (storskaliga solcellsanläggningar) blir allt vanligare i Sverige, såväl på större lager- och industritak som på mark. Även solvärme är på frammarsch i Sverige och Europa – en modern solvärmeteknik för storskalig applicering kan täcka en ansenlig mängd av Sveriges värmebehov.

Förutsättningarna för detta går Lars Andrén igenom under on demand-kursen Lönsam solenergi.

On Demand-kursens innehåll

00. Introduktion (08 min) 
01. Potential och marknad (17 min) 
02. Framtidsspaning (24 min) 
03. Energilager (21 min) 
04. Solinstrålning och dimemsionering (26 min) 
05. Solvärme (23 min) 
06. Solel (24 min) 
07. Upphandling och skötsel (26 min) 
08. Praktiska tips och ekonomi (24 min) 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som exempelvis arbetar inom fastighetsbolag, byggbolag, industrier/näringsverksamheter eller kommunala bostadsbolag. Är du arkitekt, kommunal ingenjör eller energi- och klimatrådgivare och vill få en bättre förståelse för solenergins potential som kompontent i energisystemet? Då är detta en kurs för dig!

Kurslärare

Lars Andrén

Lars Andrén är föreläsare, författare & rådgivare och en av Sveriges främsta auktoriteter i ämnet solenergi.

Mångårig ordförande i branschorganisationen Svenska Solenergi och Föreningen Sveriges Energirådgivare, tidigare återkommande artikelförfattare och deltagare i Vi i Villas expertpanel för energifrågor, en flitigt anlitad föreläsare och utbildare samt författare till ett flertal böcker. Hans bok Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse är den mest sålda solboken i Sverige och finns nu reviderad i en sjätte utgåva.

Följ oss på LinkedIn!

Håll dig uppdaterad om våra högaktuella kurser, exklusiva erbjudanden, konferenser, nyhetsbrev och mycket, mycket mer!

 

Scanna QR-koden för att ta dig till vår sida eller klicka här!

You have Successfully Subscribed!