Lösningsarkitektur / On demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: ca 2 timmars kursmaterial KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

IT-arkitektur är kärnan i framgångsrik digital transformation, genom att skapa en välplanerad och samordnad infrastruktur som inte bara optimerar prestanda och kostnadseffektivitet, utan även öppnar dörrar till innovation och möjligheter som tar ert företag till nästa nivå av teknologisk mognad. En robust IT-arkitektur skapar en solid grund för att minimera tekniska risker, maximera resurseffektivitet och leverera enastående användarupplevelser, vilket öppnar dörrarna till att skapa konkurrensfördelar och snabbt svara på föränderliga marknadskrav.

IT-arkitektur delas ofta upp i fyra olika delar; Verksamhetsarkitektur, Mjukvaruarkitektur,  Enterprisearkitektur och Lösningsarkitektur. Hos Ny Teknik Education hittar du separata On Demand-kurser för alla dimensioner, men du kan även köpa alla kurser som ett paket.

I denna kurs om Lösningsarkitektur får du kunskap om hur man får applikationer, tjänster och andra delar att samfungera. Genom att förstå affärsbehoven och tekniska krav kan en lösningsarkitekt identifiera lämpliga teknologier, designmönster och integrationsmetoder för att skapa en framgångsrik lösning. En välutformad lösningsarkitektur är avgörande för att säkerställa systemets prestanda, flexibilitet, säkerhet och framtidssäkerhet.

I denna grundkurs tittar vi närmare på integrationsfrågor och infrastruktur, och hur man bygger en händelsedriven arkitektur, cybersäkerhet och väsentliga överväganden när man väljer plattformar. 

On Demand-kursens innehåll

  • En övergripande introduktion till IT-arkitektur (33 min)
  • Inledning (7 min)
  • Lösning av delar – överenskommelser (22 min)
  • Lösningsmönster (36 min)
  • ACID, BASE | Plattformsval (32 min)
  • Säkerhet och stabilitet (22 min)

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är IT-arkitekt och vill fördjupa din kunskap inom lösningsarkitektur. Är du IT-arkitekt, systemutvecklare, projektledare eller affärsanalytiker som vill fördjupa dina färdigheter inom området och förstå den övergripande arkitekturen i tekniska lösningar? Då är detta en kurs för dig!

Kurslärare

Daniel Akenine
Daniel AkenineDaniel Akenine arbetar som teknik- och säkerhetschef för Microsoft med ansvar för bland annat tekniska policyfrågor och säkerhetsfrågor. Han arbetar också globalt i olika standardiseringsorgan med att utveckla IT-standarder och blev 2015 utnämnd till IASA Fellow, en av världen främsta utmärkelser inom IT-arkitektur. Daniel är även en av tio ledamöter i regeringens digitaliseringsråd som leds av digitaliseringsministern.

Sven-Håkan Olsson
Sven-Håkan OlssonSven-Håkan Olsson arbetar just nu mest inom Kommunsignering.se. I övrigt är han oberoende konsult som särskilt intresserar sig för att kombinera verksamhetsnytta med teknikhöjd. Han har en lång karriär sedan 70-talet som entreprenör och konsult – applikationsarkitekt, programmerare, reviewer och utbildare. Sven-Håkan är medgrundare av Knowit där han också var teknikchef/vice VD åren 1990-2003. Han har utsetts till en av “Sveriges topputvecklare” av Computer Sweden.