Managementprogram för ingenjörer – hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär

69 000 kr

DAG 1-2: 8-9 februari (kurslokal, Sthlm)
DAG 3: 15 mars (distans)
DAG 4: 29 mars  (distans)
DAG 5: 19 april (distans)
DAG 6: 3 maj (distans)
DAG 7: 16 maj (distans)
DAG 8: 31 maj (kurslokal, Sthlm)

TID: kl. 09:00-16:00 (gäller samtliga dagar)

FORMAT:
Kurslokal dag 1-2 och 8. Distansundervisning dag 3-7

Artikelnr: mpfing2302 Kategori:

Att leda hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär!

Svenska ingenjörer besitter en omvittnat hög teknisk kompetens. Svenskt näringsliv och industri, våra innovationer och vår ingenjörskonst har fått genomslag långt bortom våra landsgränser, utvecklat hela branscher, förändrat marknader globalt och skapat kundnytta.

Vi befinner oss nu i den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0) – en perfekt storm där digitalisering, elektrifiering och andra nya teknologier kombineras och skapar nya förutsättningar för människors liv, som förändrar branscher, strategier, organisationer, affärsmodeller och vår syn på ledarskap och hållbarhet.

En ny tid ställer nya krav på våra verksamheter, vår affär, våra medarbetare och våra ledare. Visionen är hållbar och ansvarsfull tillväxt i ett gränsland mellan teknik och affär som utvecklas i en svindlande takt. Är du redo?

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer (juni 2022) visar att omkring 12 000 ingenjörer per år planerar att vidareutbilda sig på grund av den snabba omställningen:

” Med de skiften som pågår i industrin, med klimatomställning, digitalisering och elektrifiering, ökar ingenjörers behov av att komplettera sina kunskaper i takt med den senaste utvecklingen.”

Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer, debatt i Ny Teknik 30 juni 2022

Syfte och innehåll

Syftet med Managementprogram för ingenjörer – att leda hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär är att lyfta ingenjörers kunskap och förmåga bortom den omedelbara teknikkompetensen och bidra med en serie pusselbitar som tillsammans bygger ett modernt kunskapsfundament och ger en praktisk verktygslåda för framgångsrikt ledarskap på dagens snabbrörliga marknader.

Utbildningen ger en holistisk managementkunskap som i lika delar innefattar fokus på ledarskap, strategi/affär, produkt/tjänst/affärskoncept och struktur för genomförande.

Under utbildningen fördjupar du bland annat din kunskap och förmåga inom följande kompetensblock:

 • OMVÄRLD (Marknad / Intressenter / Ekosystem)
 • AFFÄR (Strategi / Innovation / Affärsutveckling)
 • MANAGEMENT (Ledarskap / Styrning / Hållbarhet)
 • STRUKTUR (Nya teknologier / Tekniska strukturer / Enterprise- och IT-arkitektur)
 • GENOMFÖRANDE (Ekonomi / Business Case / Förändringsledning)

”Utbildningen fördjupar din kunskap om strategi och struktur, och ger dig verktygen för rörelse och riktning”

Praktisk nytta direkt – och diplom som kvitto

Genom hela utbildningsprogrammet arbetar du med en ”Affärsplan för hållbar tillväxt” på ett eget case, vilket också är ditt examensarbete – ett arbete som kommer till direkt praktisk nytta i din egen organisation efter avslutad utbildning.

Efter genomförd utbildning och examination hålls diplomering.

 

Kursens upplägg och innehåll

FORMAT/PEDAGOGIK: Varje delmoment i utbildningen leds av utvalda ämnesexperter och meriterade lärare från näringsliv eller akademi för att ge dig såväl teoretiska som praktiskt inriktade kunskaper. Varje delmoment varvar föreläsning, praktiska exempel och övning/diskussion. Våra kursledare är välmeriterade i såväl klassrums- som distansutbildning.

PRAKTISKT ARBETE GER DIREKT NYTTA: Genom hela utbildningsprogrammet arbetar du med en ”Affärsplan för hållbar tillväxt” på ett eget case, vilket också är ditt examensarbete – ett arbete som kommer till direkt till praktisk nytta i din egen organisation efter avslutad utbildning.

KOMPETENSBLOCK: Under utbildningen fördjupar du din kunskap och förmåga inom följande kompetensblock:

 • OMVÄRLD (Marknad / Intressenter / Ekosystem)
 • AFFÄR (Strategi / Innovation / Affärsutveckling)
 • MANAGEMENT (Ledarskap / Styrning / Hållbarhet)
 • STRUKTUR (Nya teknologier / Tekniska strukturer / Enterprise- och IT-arkitektur)
 • GENOMFÖRANDE (Ekonomi / Business Case / Förändringsledning)

 

Dag 1-2 (ramverk / strategi / affär / ledarskap)

 • Välkommen, introduktion och deltagare och grupp
 • Ramverk för att leda hållbar tillväxt​
 • Metodik och verktyg för strategi, affärsutveckling, affärs- och processinnovation
 • Modernt ledarskap som frigör medarbetarnas potential

Dag 3 (ny teknik / struktur)

 • Vilken trender är starkast idag och vad innebär de för våra verksamheter? Ny teknik som möjliggörare för att driva innovation, nya affärsmodeller, produkt-, tjänst- och konceptutveckling ​
 • Hur får vi ihop affär och IT i en modern verksamhet? Enterprisearkitektur som verktyg för att koppla samman affär och IT​ och för att driva förändring och utveckling

Dag 4 (strukturmodell för IT och OT / agilt arbetssätt)

 • Gränslandet mellan IT och OT (Operational Technology) – strukturmodell / industriell arkitektur
  • Risker och säkerhet, utveckling/innovation, kultur, ramverk, affärsvärde
 • Agilt arbetssätt med utgångspunkt i affären

Dag 5 (hållbarhet / omvärld / livscykel)

 • Hållbarhet i strategi och praktik – som genomsyrar hela verksamheten
  • Shared Value strategier och dubbelt värdeskapande
  • Kopplingen hållbarhetsstrategi och företagets övergripande affärsstrategi
  • Hållbarhet i praktiken
 • Livscykelanalys (LCA)​ – evidensbaserat hållbarhetsarbete
  • Introduktion till LCA
  • Inblick i protokoll och ramverk – GHG-protokollet, ISO14040, EPD, PCR
  • LCA-studier i fyra steg enligt ISO-standarden

Dag 6 (ekosystem / ekonomi)

 • Partnerskap, ekosystem och krav​ställning – värdeskapande och utveckling i partnerskap
 • Projektekonomi och Business Case

Dag 7 (intressenter / genomförande)

 • Förändringsledning​ – genomförande i praktiken
 • Ägarperspektiv och ägarstyrning​ – hur övergripande intressen och styrning påverkar vision, strategi, affär och struktur

Dag 8 (genomförande / diplomering)

 • Presentation examinationsuppgift​
 • Feedback och diskussion
 • Diplomering​

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är ingenjörer i företag och organisationer som står inför, eller som siktar mot, att utvecklas i en bredare managementroll i företaget.

Utbildningen passar både för dig som har en roll som vill vara, och är, del av att framtidssäkra företaget och utveckla dess konkurrenskraft. Exempelvis ingenjörer, produktägare och produktledare, produktutvecklare, projektledare, programledare, förändringsledare/Change maker, mellanchefer.

Övergripande program- och processledare

Alexander NovellaAlexander Novella, Partner WGROW, Medgrundare av Ampco AB, HayWay AB och BoatBuddies AB. Alexander är i rollerna som managementkonsult och företagsledare en erfaren affärsutvecklare med fokus att driva komplexa transformationer. Att kunna ta ut riktning för bolag samt utveckla affärsmodellerna, genomföra nödvändiga förändringar inom organisation och processer, IT och frigöra handlingskraften hos medarbetarna är det som Alexander brinner för.

Lärare i utbildningens olika delmoment

Tommy BorglundTommy Borglund är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Theresa ThomassonTheresa Thomasson är LCA-specialist, konsult och en av grundarna till Circular Action Tools. Experter på att mäta påverkan, verksamhetsutveckling och utbildning inom området miljöbedömningar och cirkulär verksamhet. Bolaget är verksamt i Sverige och i Europa.

Anna Lindstedt har över 15 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor.Tidigare som Vd och Senior Rådgivare på hållbarhetskonsultföretaget Ethos international där hon bistått företag i en rad olika branscher med deras strategiska hållbarhetsarbete. Numera som Partner och Senior Rådgivare på Ethos Evaluate, ett företag som tillhandahåller en webbaserad plattform för screening av leverantörer och partners samt insamling, konsolidering och analys av hållbarhetsdata för rapportering.

Jens PetterssonJens Pettersson Partner på WGROW har bred erfarenhet att driva och genomföra utbildningar och coacha chefer och specialister. Främst hur företagskultur, värderingar, strategi och innovationer ska engagera och genomsyra alla inom en organisation. Han har under många år haft ansvar för affärsområden, koncept och produkter inom främst Telecom. Hans främsta förmåga är att ta fram lösningar på komplexa utmaningar och driva genomförande.

Andrea Moreau FolckerAndrea Moreau Folcker är en erkänd expert, etablerad rådgivare och uppskattad föreläsare inom förändringsledning. Hon har under många år arbetat som intraprenör på Ericsson där hon drev crossfunktionella globala förändringar inom Marknad, Sälj och Produktledning. Under de senaste åren har hon varit rådgivare åt några av de största företagen i Sverige och USA inom branscher som Telecom, IT, Bank och Mobilitet.

Till Gutzen, Entrepreneur, Investor & Private Equity Professional, Senior Partner & Co- founder of Cubera Private Equity

Kursavgift

Kursavgiften är 69 000 kr ex moms.

I priset ingår 8 kursdagar, varav 3 kursdagar sker i klassrum i centrala Stockholm inklusive lunch/fika och 5 dagar sker på distans online, full kursdokumentation, examensarbete i forma av en utarbetad Affärsplan för hållbar tillväxt samt diplom.

Kursupplägg

Datum:
DAG 1-2:
8-9 februari (kurslokal, Sthlm)
DAG 3: 15 mars (distans)
DAG 4: 29 mars  (distans)
DAG 5: 19 april (distans)
DAG 6: 3 maj (distans)
DAG 7: 16 maj (distans)
DAG 8: 31 maj (kurslokal, Sthlm)

TID: kl. 09:00-16:00 (gäller samtliga dagar)

FORMAT:
Kurslokal dag 1-2 och 8. Distansundervisning dag 3-7

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.