Managementprogram för ingenjörer – hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär

59 000 kr

DAG 1-2: 8-9 februari (kurslokal, Sthlm)
DAG 3: 15 mars (distans)
DAG 4: 29 mars  (distans)
DAG 5: 19 april (distans)
DAG 6: 3 maj (distans)
DAG 7: 16 maj (distans)
DAG 8: 31 maj (kurslokal, Sthlm)

TID: kl. 09:00-16:00 (gäller samtliga dagar)

LOKAL/FORMAT:
DAG 1-2 & 8:
Norrsken Foundation
Birger Jarlsg. 57C, Stockholm

DAG 3-7: Distansundervisning

Artikelnr: mpfing Kategori:

Att leda hållbar tillväxt i gränslandet mellan teknik och affär!

Svenska ingenjörer besitter en omvittnat hög teknisk kompetens. Svenskt näringsliv och industri, våra innovationer och vår ingenjörskonst har fått genomslag långt bortom våra landsgränser, utvecklat hela branscher, förändrat marknader globalt och skapat kundnytta.

Vi befinner oss nu i den fjärde industriella revolutionen (Industri 4.0) – en perfekt storm där digitalisering, elektrifiering och andra nya teknologier kombineras och skapar nya förutsättningar för människors liv, som förändrar branscher, strategier, organisationer, affärsmodeller och vår syn på ledarskap och hållbarhet.

En ny tid ställer nya krav på våra verksamheter, vår affär, våra medarbetare och våra ledare. Visionen är hållbar och ansvarsfull tillväxt i ett gränsland mellan teknik och affär som utvecklas i en svindlande takt. Är du redo? 

En ny rapport från Sveriges Ingenjörer (juni 2022) visar att omkring 12 000 ingenjörer per år planerar att vidareutbilda sig på grund av den snabba omställningen:

” Med de skiften som pågår i industrin, med klimatomställning, digitalisering och elektrifiering, ökar ingenjörers behov av att komplettera sina kunskaper i takt med den senaste utvecklingen.”

Ulrika Lindstrand, ordförande, Sveriges Ingenjörer, debatt i Ny Teknik 30 juni 2022

 

Syfte, mål och innehåll

Syftet med Managementprogram för ingenjörer är att bredda, fördjupa och komplettera din kompetens och förmåga och på så sätt förbereda dig för att anta en mer strategisk roll i gränslandet mellan teknik och affär i din organisation.

Utbildningen kretsar kring tre huvudsakliga grundfundament:

 • Managementkompetens: Utbildningen lyfter din kunskap och förmåga bortom den omedelbara teknikkompetensen och bidrar med en serie pusselbitar som tillsammans skapar ett modernt kunskapsfundament och en praktisk verktygslåda för framgångsrikt ledarskap och styrning anpassat för dagens snabbrörliga marknader.
 • Hållbar tillväxt: Tillväxt är en inneboende kraft och logik i alla företag och organisationer. Tillväxten måste emellertid vara långsiktigt hållbar och marknadspositionen ska vara ansvarsfull – utbildningen ger dig insikt, ramverk och verktyg.
 • Omställning av teknik och affär: Den snabba teknikutvecklingen får stora konsekvenser för marknader, företag och affärsmodeller – utbildningen analyserar tekniktrenderna, ökar din förmåga att hantera teknikskiften och lär dig dra nytta av omställning av teknik och affärslogik.

Under utbildningen fördjupar du bland annat dina kunskaper inom följande kompetensområden:

 • OMVÄRLD (Marknad / Intressenter / Ekosystem)
 • AFFÄR (Strategi / Innovation / Affärsutveckling)
 • MANAGEMENT (Ledarskap / Styrning / Hållbarhet)
 • STRUKTUR (Nya teknologier / Tekniska strukturer och IT-strukturer)
 • GENOMFÖRANDE (Ekonomi / Business Case / Förändringsledning)

”Utbildningen fördjupar din kunskap om strategi och struktur, och ger dig verktygen för rörelse och riktning”

Praktisk nytta direkt – Affärsplan för hållbar tillväxt och diplom som kvitto

Genom hela utbildningsprogrammet arbetar du med en ”Affärsplan för hållbar tillväxt” på ett eget case, vilket också är ditt examensarbete – ett arbete som kommer till direkt praktisk nytta i din egen organisation efter avslutad utbildning.

Efter genomförd utbildning och examination hålls diplomering.

Kursens upplägg och innehåll

FORMAT/PEDAGOGIK: Varje delmoment i utbildningen leds av utvalda ämnesexperter och meriterade lärare från näringsliv eller akademi för att ge dig såväl teoretiska som praktiskt inriktade kunskaper. Varje delmoment varvar föreläsning, praktiska exempel och övning/diskussion. Våra kursledare är välmeriterade i såväl klassrums- som distansutbildning.

PRAKTISKT ARBETE GER DIREKT NYTTA: Genom hela utbildningsprogrammet arbetar du med en ”Affärsplan för hållbar tillväxt” på ett eget case, vilket också är ditt examensarbete – ett arbete som kommer till direkt till praktisk nytta i din egen organisation efter avslutad utbildning.

Dag 1-2 (ramverk / tekniktrend & affär / ledarskap)

 • Välkommen, introduktion och deltagare och grupp
 • Ramverk för att leda hållbar tillväxt​
 • Ny teknik för att driva innovation. Vilken trender är starkast idag och vad innebär de för våra verksamheter?
 • Distribuerat ledarskap för inkluderande innovation och hållbar tillväxt

Medverkande dag 1-2:
Alexander Novella, managementkonsult och processledare under kursen
Charlotte Mattfolk, IAMAI, expert på kopplingen mellan tekniktrender och affärsutveckling
Kristina Närman, Care of Next, managementkonsult inom ledarskap
Christian Helgesson, vd för Ny Teknik Education

Dag 3 (strategi & affärsmodell / business design / struktur)

 • Metodik och verktyg för strategi, affärsutveckling, affärs- och processinnovation​
 • Enterprisearkitektur som verktyg för att få ihop affär och IT i en modern verksamhet ​- Business Design för att koppla samman affär och IT​ i att driva förändring och utveckling

Medverkande dag 3:
Alexander Novella, managementkonsult och processledare under kursen
Eva Kammerfors,Teama ab, senior managementkonsult, Enterprise- och affärsarkitekt, föreläsare, författare

Dag 4 (Relation IT & OT / från produkt till koncept / case)

 • Framtidens intelligenta integrerade organisation inom tillverkande industri
  • Från data på fabriksnivå till sömlöst integrerade strategiska funktioner – vad innebär det för affär, verksamhet, dataflöden
  • Beslut utan mänsklig handpåläggning – krav på kvalité och tillgänglighet, möjligheter och risker
 • Från produkt till tjänst och affärskoncept
 • Gäster med fokus på omställning inom näringsliv och industri

Medverkande dag 4:
Jonas Ekman, PA Consulting, senior rådgivare och programledare inom digitalisering
Anders Ångström , A-focus, senior rådgivare och utbildare b2bsales och customerinsights
Gästföreläsare: Per Ytterberg, vice President Business Development på Stockholm Exergi

Dag 5 (hållbarhet / omvärld / livscykel)

 • Hållbarhet i moderna organisationer – strategi, struktur och genomförande
  • Shared Value strategier och dubbelt värdeskapande
  • Kopplingen hållbarhetsstrategi och företagets övergripande affärsstrategi
  • Hållbarhet i praktiken
 • Livscykelanalys (LCA)​ – evidensbaserat hållbarhetsarbete
  • Introduktion till LCA – beräkning av miljömässigt avtryck av produkter och tjänster
  • Inblick i protokoll och ramverk – GHG-protokollet, ISO14040, EPD, PCR
  • LCA-studier i fyra steg enligt ISO-standarden

Medverkande dag 5:
Tommy Borglund, biträdande professor Örebro universitet, hållbarhetsexpert, företagsrådgivare
Theresa Thomasson, Circular Action Tools, managementkonsult och LCA-specialist

Dag 6 (värdekedja & värdeskapande / business case)

 • Partnerskap, ekosystem och krav​ställning – värdeskapande och utveckling i partnerskap
 • Från strategiska affärsperspektiv till strategiska handlingsalternativ i business case
 • Ekonomisk kalkylering och uppföljning utifrån affärsekonomiska förhållningssätt

Medverkande dag 6:
Anna Lindstedt, Evaluate, expert inom strategisk hållbarhet, due diligence i värdekedjor
Christina Lemark, EkonoVi, rådgivare och expert inom affärsekonomi och business case

Dag 7 (intressenter / genomförande)

 • Förändringsledning​ – genomförande i praktiken
 • Ägarperspektiv och ägarstyrning​ – hur övergripande intressen och styrning påverkar vision, strategi, affär och struktur

Medverkande dag 7:
Andrea Moreau Folcker, managementkonsult, rådgivare förändringsledning
Jens Pettersson, managementkonsult, rådgivare förändringsledning
Till Gutzen, senior Partner & co-founder of Cubera Private Equity

Dag 8 (genomförande / diplomering)

 • Presentation examinationsuppgift​
 • Feedback och diskussion
 • Diplomering​

Medverkande dag 8:
Alexander Novella, managementkonsult och processledare under kursen
Christian Helgesson, vd för Ny Teknik Education

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är ingenjörer i företag och organisationer som står inför, eller som siktar mot, att utvecklas i en bredare managementroll i företaget.

Utbildningen passar både för dig som har en roll som vill vara, och är, del av att framtidssäkra företaget och utveckla dess konkurrenskraft. Exempelvis ingenjörer, produktägare och produktledare, produktutvecklare, projektledare, programledare, förändringsledare/Change maker, mellanchefer.

Övergripande program- och processledare

Alexander NovellaAlexander Novella, Partner WGROW, Medgrundare av Ampco AB, HayWay AB och BoatBuddies AB. Alexander är i rollerna som managementkonsult och företagsledare en erfaren affärsutvecklare med fokus att driva komplexa transformationer. Att kunna ta ut riktning för bolag samt utveckla affärsmodellerna, genomföra nödvändiga förändringar inom organisation och processer, IT och frigöra handlingskraften hos medarbetarna är det som Alexander brinner för.

Lärare i utbildningens olika delmoment

Eva KammerforsEva Kammerfors, Teama AB, är certifierad affärs-och enterprisearkitekt med inriktning på integrerad affärs-, verksamhets- och IT-utveckling samt arkitekturstyrning och programledning. Hon är en engagerad facilitator, föreläsare, utbildare och coach och ägare till nätverksorganisationen Teama AB där hon agerar mentor och rådgivare vid såväl större transformationer som vid långsiktigt införande av arkitekturdrivet förändringsarbete.

Tommy BorglundTommy Borglund är en erkänd expert, etablerad författare och uppskattad föreläsare inom hållbarhet. Han har under många år arbetat som en ledande företagsrådgivare hos Forever Sustainable AB, för några av de största företagen i Skandinavien. Han är också biträdande professor i företagsekonomi vid Örebro universitet och har en doktorsexamen i affärsetik från Handelshögskolan i Stockholm.

Theresa ThomassonTheresa Thomasson är LCA-specialist, konsult och en av grundarna till Circular Action Tools. Experter på att mäta påverkan, verksamhetsutveckling och utbildning inom området miljöbedömningar och cirkulär verksamhet. Bolaget är verksamt i Sverige och i Europa.

Anna LindstedtAnna Lindstedt har över 15 års erfarenhet av hållbarhetsfrågor.Tidigare som Vd och Senior Rådgivare på hållbarhetskonsultföretaget Ethos International där hon bistått företag i en rad olika branscher med deras strategiska hållbarhetsarbete. Nu som Partner och Senior Rådgivare på Evaluate AB, ett företag som tillhandahåller en webbaserad plattform för Due Diligence av värdekedjor samt insamling, konsolidering och analys av hållbarhetsdata för rapportering.

Jens PetterssonJens Pettersson Partner på WGROW har bred erfarenhet att driva och genomföra utbildningar och coacha chefer och specialister. Främst hur företagskultur, värderingar, strategi och innovationer ska engagera och genomsyra alla inom en organisation. Han har under många år haft ansvar för affärsområden, koncept och produkter inom främst Telecom. Hans främsta förmåga är att ta fram lösningar på komplexa utmaningar och driva genomförande.

Andrea Moreau FolckerAndrea Moreau Folcker är en erkänd expert, etablerad rådgivare och uppskattad föreläsare inom förändringsledning. Hon har under många år arbetat som intraprenör på Ericsson där hon drev crossfunktionella globala förändringar inom Marknad, Sälj och Produktledning. Under de senaste åren har hon varit rådgivare åt några av de största företagen i Sverige och USA inom branscher som Telecom, IT, Bank och Mobilitet.

Charlotte MattfolkCharlotte Mattfolk, IAMAI, har en över 20-årig karriär som strategi och managementkonsult med fokus på digitalisering, AI och framtidsspaningar. Hon har varit strategichef och VD på flera managementkonsultbolag. 2019 studerade hon även AI på det välkända och renommerade MIT med flera av världens ledande AI-experter där ibland Thomas Malone.

Kristina NärmanKristina Närman, Care of Next AB, hjälper organisationer att maxa sin utvecklingskraft genom att träna individer och team att bli mer kreativa, innovativa och våga fånga möjligheterna i en komplex omvärld. Hon arbetar med att utveckla och stärka det distribuerade ledarskap som krävs för att organisationen ska kunna möta framtidens utmaningar.

Kristina är utbildad civilingenjör, marknadskommunikatör, facilitator och affärscoach och har arbetat med verksamhetsutveckling i över 15 år. Hon utbildar och föreläser bland annat inom affärsmannaskap, ”inreprenörskap” och framtidens ledarskap.

Jonas EkmanJonas Ekman senior rådgivare och programledare inom digitalisering, PA Consulting.
Jonas har som rådgivare och konsult jobbat med digitalisering i snart 20 år, med fokus på tillverkande industri. Han har bakgrund i digital transformation drivet av affärssystemsbyten, och har sen dess hjälpt organisationer att vara verksamhetsdrivande i val och införande av ny teknik och nya applikationer. Jonas drivs av att skapa förståelse för helheten, så som att information från fabriksgolvet har spårbarhet hela vägen upp till rapporteringen för koncernledningen.

Till GutzenTill Gutzen, Entrepreneur,
Investor & Private Equity Professional,
Senior Partner & Co-founder of Cubera Private Equity

 

Christian HelgessonChristian Helgesson, VD för Ny Teknik Education, har en lång erfarenhet inom kunskapsindustrin – som ledare i utbildningsföretag, som entreprenör, från management consulting och inom ekonomisk forskning.

Kursavgift

Kursavgiften är 59 000 kr ex moms.

I priset ingår 8 kursdagar, varav 3 kursdagar sker i klassrum i centrala Stockholm inklusive lunch/fika och 5 dagar sker på distans online, full kursdokumentation, examensarbete i forma av en utarbetad Affärsplan för hållbar tillväxt samt diplom.

Kursupplägg

Datum:
DAG 1-2:
8-9 februari (kurslokal, Sthlm)
DAG 3: 15 mars (distans)
DAG 4: 29 mars  (distans)
DAG 5: 19 april (distans)
DAG 6: 3 maj (distans)
DAG 7: 16 maj (distans)
DAG 8: 31 maj (kurslokal, Sthlm)

TID: kl. 09:00-16:00 (gäller samtliga dagar)

LOKAL/FORMAT:
DAG 1-2 & 8: Norrsken Foundation, Birger Jarlsg. 57C, Stockholm

DAG 3-7: Distansundervisning

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.