Teknisk innovation / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand-kurs (onlinekurs)

OMFATTNING: 2,5 timmar

KURSINTYG: Skickas ut efter slutförd kurs med godkänt resultat

Artikelnr: tekinoonli Kategori:

Teknisk innovation innebär att många kunskapsdomäner kopplas ihop, såsom material, elektronik, datavetenskap, programmering, reglerteknik, mekanik, robotik, energi, logistik, organisation, ekonomi. Som företag så innoverar ni inte i ett vakuumni befinner er i ett ekosystem där näraliggande tekniska lösningar och liknande utmaningar i många fall redan exploaterats av andra bolag, forskare eller innovatörer.

”En framgångsfaktor för snabb och effektiv utveckling är att tidigt i innovationsprocessen arbeta strukturerat med befintliga källor i forsknings- och patentdata för att utvärdera redan tillgängliga lösningar på tekniska problem.

Det finns mycket att vinna på att bli effektivare i din styrning och framdrift av innovationsprocessen. Resurser och värdefull tid sparas om du snabbt kan utvärdera redan tillgängliga lösningar på tekniska problem vilket innebär att du kan fokusera på vidareutveckling med redan befintliga lösningar som ingångsvärde. Och på det sättet också säkra att det du avser utveckla inte redan finns patenterat.

”Så mycket som 40 procent av inlämnade patentansökningar i Sverige finns det redan inlämnade ansökningar om eller patent för.”

On Demand-kursen Patent- och forskningsbaserad teknisk innovation är en övergripande grundkurs som ger dig bättre förståelse för hur du effektiviserar innovationsarbetet genom att använda kända patent och forskningsdata.

On Demand-kursens innehåll

  1. Introduktion
  2. A1 Innovationsledning ISO
  3. A2 Innovationsledning
  4. B1 Patent grunder
  5. B2 Patentsökning Espacenet grund
  6. C1 Teknisk problemformulering
  7. C2 Teknisk problemlösning
  8. C3 Principlösningar
  9. C4 Tekniska trender

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är affärsutvecklingsansvarig, teknisk chef, utvecklingsingenjör, ingenjör, ansvarig för imateriella frågor, projektledare men också för dig som är operativt ansvarig, VD eller i strategisk ledningsgrupp.

Kurslärare

Måns Marklund

Måns Marklund är grundare och vd på Cascelotte, ett bolag specialiserat på avancerade modeller för värdering av forskning och patent. Måns har mer än 20 års erfarenhet från innovations- och patentbranschen. En omtyckt föreläsare och konsult med lång erfarenhet av att hjälpa kunder att öka effektiviteten i sitt innovations och utvecklingsarbete.