Framtidssäkrad elanvändning för stora inköpare – prissäkring, marknadsmekanismer och effektiv metodik

9 900 kr

DATUM
DELKURS 1: 14 juni, kl. 13:00-16:30
DELKURS 2: 15 juni, kl. 09:00-12:00

FORMAT Distansundervisning online

Artikelnr: prisel Kategori:

Så blir du en framtidssäkrad elanvändare

Elsystemet är i snabb förändring och utvecklingstakten har bara ökat med utvecklingen kring Ukraina/Ryssland. Med förändringarna i elsystemet ändras även elmarknaden och förutsättningarna för landets elanvändare. Denna kurs inleder med att ge en övergripande bild av hur elsystemet och dess marknader fungerar idag och en scenario-baserad bild över hur det kan komma att utvecklas kommande 20-30 år. Efter att ha genomgått del 1 av kursen kommer du ha en djupare förståelse för elsystemets framtida utmaningar och lösningar och vad det innebär för landets elanvändare.

Del 2 i kursen fokuserar på hur framtida elanvändning kan prissäkras idag och hur den finansiella elmarknaden håller på att förändras. En prissäkring som ger ett jämnt och förutsägbart elpris är viktigt för de flesta stora elinköpare. I framtiden väntas elpriserna bli betydligt mer volatila och periodvis riktigt höga, något vi fått en rejäl försmak av de senaste månaderna. Samtidigt har många företag inte haft möjlighet att prissäkra sig fullt ut på de finansiella elmarknaderna och de risker som inte går att prissäkra bort har blivit större.

Hur prissäkrar man bäst sin elanvändning idag och hur anpassar man sig som professionell elinköpare inför kommande förändringar? Vilka möjligheter att prissäkra sig kommer egentligen att finnas i framtiden?

Dessa och fler frågor kommer behandlas i denna kurs som ger en bra övergripande förståelse för elmarknaden och dess utveckling.

Syfte och mål med kursen

  • En god övergripande förståelse för elsystemets utveckling och de marknadsmekanismer som styr det
  • Förstå hur de finansiella elmarknaderna fungerar idag, hur de kan komma att förändras och hur man som stor elanvändare ska navigera i detta?
  • En fördjupad förståelse för alternativa prissättningsmetoder så som PPA (Power Purchase Agreements)
  • Få en internationell utblick över hur finansiella elmarknader ser ut i Europa

Kursens upplägg

Kursen är uppbyggd av två delkurser om en halvdag vardera på distans online.

DELKURS 1: Energisystemet idag och imorgon – koppling mellan det tekniska systemet och marknadsmekanismer

  • Hur fungerar elsystemet och dess marknadsmekanismer idag, hur kan den komma att förändras i takt med att ett nytt elsystem tar form och hur påverkar detta marknadens olika aktörer?
  • Hur fungerar dagens fysiska och finansiella elmarknader?

DELKURS 2: Dagens finansiella elmarknad och hur elprissäkringsarbete typiskt sett fungerar idag . Vilka förändringar väntas på de finansiella elmarknaderna och hur kan man alternativt prissäkra sig genom PPAer?

  • Hur arbetar olika professionella aktörer med prissäkringar idag?
  • Hur kommer utbudet av finansiella produkter att ändras i framtiden?
  • Hur ser det ut i andra delar av Europa, och finns det några ledtrådar kring den framtida utvecklingen att finna i detta?
  • I vilken utsträckning kan PPAer ersätta ett traditionellt elinköp och vilka mervärden för det med sig?

Kursens lärare

Christian HoltzChristian Holtz, Senior konsult med inriktning på elmarknadsfrågor, har analyserat den svenska elmarknaden och arbetat med elhandel i olika roller sedan 2009. Han har bl a hjälpt många av Sveriges största elanvändare att sätta upp prissäkrings-strategier, analyserat PPA-marknaden och medverkat i att arbeta fram PPA:er åt olika marknadsaktörer. Nyligen har utrett möjliga åtgärder för att förbättra prissäkringsmöjligheterna på elmarknaden i Sverige åt Energimarknadsinspektionen. Han har hjälpt myndigheter med ansvar för energifrågor och departement att modellera och utreda konsekvenserna av olika beslut och var t ex tidig med att varna för nedstängningen av flera kärnkraftsreaktorer ökande prisområdesskillnader inom landet. Christian anlitas som rådgivare av flera av landets största elanvändare och investerare i elhandelsfrågor och som sakkunnig inom elhandel i rättsprocesser.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för ett elinköp överstigande 10 GWh/år, eller vill skapa dig en bättre förståelse för möjligheterna på de finansiella elmarknaderna. Kursen vänder sig t ex till dig som arbetar som ekonomichef, CFO, strategisk inköpare, sourcing manager eller affärsutvecklare.

Kursavgift

Kursavgift är 9 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt

Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så utnyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se alternativt via telefon 08-796 66 50.