Patentdriven Teknikinnovation

11 900 kr

DELKURS 1: 20 maj DEKURS 2: 23 maj TID: kl. 09:00-12:00 (gäller samtliga delkurser) FORMAT: Distansundervisning online

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Välj person…

Telefon:
0709495892

E-post:
vilma.burman@nyteknikeducation.se

I den snabbt framväxande världen av teknikutveckling och produktinnovation står många företag inför den ständiga utmaningen att ta fram nyskapande lösningar på tekniska problem. Vad många inte är medvetna om är att en del av dessa tekniska utmaningar och problem redan har besvarats genom tidigare produktinnovation. Den bristande kännedomen om dessa befintliga lösningar kan leda till onödigt dubbelt arbete och suboptimala resultat.

För att navigera i detta sammanhang krävs en strategisk och strukturerad metod för att identifiera och dra nytta av existerande kunskap och lösningar. En nyckelfaktor för snabb och effektiv utveckling är att tidigt i innovationsprocessen arbeta systematiskt med befintliga källor i patentdata för att utvärdera redan tillgängliga tekniska lösningar.

”Så mycket som 40 procent av inlämnade patentansökningar i Sverige finns det redan inlämnade ansökningar om eller patent för.”

Att effektivisera styrningen och framdriften i innovationsprocessen innebär en betydande vinst av resurser och värdefull tid. Genom snabbt att kunna bedöma befintliga lösningar på tekniska problem kan du fokusera på vidareutveckling med redan beprövade lösningar som bas. Detta säkerställer också att det du planerar att utveckla inte redan är patenterat, vilket ytterligare stärker din innovationsprocess.

Syfte och mål med kursen

I denna kurs lär dig hur du effektiviserar innovationsarbetet genom att använda känd patentdata och patentbaserade problemlösningsmetoder. Kursen lär dig bland annat:

 • Hur du använder patentsökningar för att effektivisera innovationsarbetet
 • Nya verktyg för teknisk problemlösning
 • Hur du systematiserar och följer upp utvecklingsarbetet

Dag 1: Innovationsledning och patentdata

Kursens första halvdag dyker djupare i koncept och ramverk såsom Return on Innovation, Innovation Intelligence och Innovation funnel med syfte att ge deltagaren en teoretisk plattform för innovationsarbete.

 • Hur skapar jag ett stödjande system som skapar långsiktigt värde ur min innovation?
 • Vad är Innovation Intelligence och hur används det?
 • Hur kan jag använda metoder för teknisk problemlösning.
 • Patent – olika Patentsystem, Patentsökningar, Patentdata och patentinformation
 • Hur söker man efter Tekniska problem och lösningar i patentdata

Dagen avslutas med en hemuppgift.

Dag 2: Verktyg för problemlösning och systematik i innovationsarbetet

I denna delkurs tittar vi närmare på trender, principlösningar och verktyg för teknisk problemlösning som baseras på patentanalyser. Vi ser även över metoder för att systematisera utvecklingsarbetet och exempel på dokumentation samt uppföljning av innovationsarbete.

 • Genomgång och Frågor kring Dag 1 och hemuppgift
 • Hur kan jag tänka kring och filtrera patentsökningar och patentbevakningar för att hitta nya
  innovativa tekniska lösningar?
 •  Hur kan jag använda principlösningar och tekniska trender för att förbättra
  utvecklingsarbetet?
 • Hur kan jag dokumentera och systematisera utvecklingsarbetet?

Målgrupp

Kursen spänner över både tekniska och affärsmässiga aspekter och kan därför exempelvis passa dig som jobbar som projektledare, teknisk projektledare, ingenjör, utvecklingsingenjör, produktägare och affärsutvecklare, teknisk chef, ansvarig för innovationsteam, eller du som sitter i styr- /ledningsgrupp.

Kurslärare

Måns MarklundMåns Marklund är senior rådgivare på Bergenstråleh & Partners och tidigare grundare av Cascelotte, ett bolag specialiserat på avancerade modeller för värdering av forskning och patent. Måns har mer än 20 års erfarenhet från innovations- och patentbranschen. En omtyckt föreläsare och konsult med lång erfarenhet av att hjälpa kunder att öka effektiviteten i sitt innovations och utvecklingsarbete.

Kursavgift
Kursavgiften är 11 900 kr ex moms. I priset ingår två delkurser (vardera en halvdag) samt kursdokumentation.

Grupprabatt
Om ni är fler i organisationen som vill gå utbildningen så nyttjar ni vår ”Gå 3 betala för 2”-rabatt. Ange koden 3FOR2 i rutan för Rabattkod vid registrering för att erhålla rabatten eller kontakta Ny Teknik Education via e-post på registration@nyteknikeducation.se.

Format
Kursen ges som distansundervisning online.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!