Requirements Engineering / On Demand

3 500 kr

FORMAT: On Demand (onlinekurs) OMFATTNING: 2-3 timmars kursmaterial

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Framgångsrika projekt och system grundas i en tydlig kravbild

Krav är idag grundläggande för många roller inom utveckling och upphandling och nödvändigt för att skapa en gemensam förståelse för vad projektet skall leverera och vilka behov ni skall uppfylla.

Att ta fram en korrekt, komplett och konsistent kravbild och kunna hantera den under livscykeln är en nyckel till god kommunikation, lyckade projekt och framgångsrika system.

Onlinekursens innehåll

  1. Varför krav?
  2. Intressenter
  3. Användningsfall
  4. Kravkategorier
  5. Kravegenskaper
  6. Struktur och spårbarhet
  7. Kravattribut
  8. Verifiering och validering

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som har behov av att få en grundläggande förståelse för kravutveckling och kravhantering (Requirements Engineering), i både teori och praktik. Du är kanske systemingenjör, kravställare, projektledare, upphandlare, utvecklingsingenjör, systemintegratör, testingenjör, driftsättare, linjechef, underhållsingenjör eller på annat sätt inblandad i utvecklingsarbete eller upphandling.

Kursens lärare

Henrik Morast är civilingenjör inom Farkostteknik med inriktning Systemteknik. Henrik är senior konsult på Syntell sedan 2003 och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med krav och kravhantering inom såväl industrin som upphandlande myndigheter. Erfarenheterna inom kravområdet spänner över praktisk tillämpning, utveckling av processer, metoder och verktyg samt utbildning.

David Eriksson är civilingenjör inom Maskinteknik med inriktning Integrerad Produktutveckling. David har arbetat på Syntell sedan 2011 och har över 10 års erfarenhet med arbete som kravingenjör, dvs med utveckling och hantering av krav. Arbetet har skett både inom industri och upphandlande myndigheter.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!