Risk Management / On Demand

1 990 kr

FORMAT: On Demand OMFATTNING: ca 1,5 timmar KURSINTYG: Kursintyg genereras i portalen efter genomförd och godkänd kurs.

Sista anmälningsdag

Vänligen notera att sista anmälningsdag för denna kurs är en vecka (5 arbetsdagar) före kursstart.

Kursansvarig

Telefon:

E-post:

Så identifierar, analyserar och hanterar du dina risker!

Oavsett om du arbetar med projektledning, finansiell förvaltning eller företagsledning så ställs du ibland inför olika risker kopplat till ditt arbete. Dessa risker kan vara resultatet av komplexa och skiftande marknadsförhållanden, teknologiska framsteg, konkurrens eller ekonomiska svängningar. Att förbise eller dåligt hantera dessa risker kan leda till ekonomiska förluster, misslyckade projekt, förlorade affärsmöjligheter och till och med hota organisationers överlevnad.

Riskhantering är en dynamisk och iterativ process som syftar till att identifiera, analysera, värdera och hantera risker på ett strukturerat och väl genomtänkt sätt. Genom att tillämpa riskhanteringsmetoder kan organisationer minimera negativa konsekvenser och maximera möjligheter till framgång. Men hur kan vi på bästa sätt förstå riskernas natur och utveckla lämpliga strategier för att effektivt förebygga, reducera och hantera dem?

On Demand-kursens innehåll

  • Introduktion (08.00 min)
  • Riskbedömning (14.00 min)
  • Beslut och åtgärder (15.00 min)
  • Operativ motståndskraft (06.00 min)
  • Ramverk för riskhantering (14.00 min)
  • Riskhantering i praktiken (18.00 min)

Målgrupp

Denna kurs är för alla som vill maximera sannolikheten att nå sina mål genom att tillämpa riskbedömning för att stödja beslut som rör någon form av framtida mål, som en affärsplan, budget eller projektplan. Principerna i riskhantering behöver förstås av alla som arbetar med riskhantering och som skapar underlag till beslutsfattare. Arbetar du inom projekt och utveckling, affärsplanering och budget, eller är du kanske beslutsfattare i sådana frågor? Då är detta en kurs för dig!

Kursen begränsar sig inte till någon specifik industrisektor utan är medvetet skapad för att passa all slags verksamhet.

Kurslärare

Kursen leds av Christer Wessman med mångårig praktisk erfarenhet av riskhantering från bland annat storbanken Nordea. Christer är senior specialist inom hantering av operativa risker vilket är den typ av risker som uppstår till följd av människor, processer, IT-system och externa händelser, dvs den typ av risk som finns inom all slags verksamhet. Christer har ett mål- och processorienterat synsätt på risk och riskhantering och hjälper i dag företag och personer att effektivisera sitt arbete med risker genom sitt konsultbolag Double U Consulting AB.

NyTeknik Education

Du vet väl om att vi även erbjuder företagsinterna kurser?

Under åren har vi utbildat tusentals kursdeltagare i såväl mindre organisationer som i stora multinationella koncerner både i Sverige och internationellt. Tveka inte att kontakta oss för en personlig dialog.

 

Läs mer här!

You have Successfully Subscribed!